×
×

Kemisk lungebetændelse

En lungebetændelse kan også opstå på baggrund af indåndet kemikalier, ved fejlsynk af madvare, opkast, blod eller lignende. Samlet set kaldes denne type af lungebetændelse for en kemisk lungebetændelse. Det er en lungebetændelse, som ikke er forårsaget af en bakterie, virus, svamp eller parasit.


Hvordan stilles diagnosen?
Hvis du mistænker, at du har fået en kemisk lungebetændelse, skal du opsøge lægehjælp. I de fleste tilfælde kan din egen læge godt vurdere, om der er tale om en lungebetændelse. I tilfælde hvor symptomer som åndenød og feber udvikler sig hurtigt, kan det være nødvendigt at ringe 112 for at blive vurderet.

Lægen, som vurderer dig, vil lægge vægt på, hvilke symptomer du fortæller om, og derudover vil lægen bemærke, hvordan du trækker vejret, og hvordan din almene fremtoning er. Lægen vil ofte supplere med en stetoskopi af lunger og evt. hjerte, og hvis det er nødvendigt vil lægen lave andre undersøgelser.

Hvis du kommer på hospitalet, vil der blive lavet en røntgenundersøgelse af dine lunger (i visse tilfælde en CT-skanning) og du vil få taget blodprøver, ligesom lægen vil undersøger dig samt lave undersøgelser for bakterier. Alle disse oplysninger danner et samlet indtryk hos lægen og giver tilsammen grundlag for at bekræfte eller afkræfte mistanken om lungebetændelse.

 

Behandling 
Her gives antibiotika, da der tit kan komme bakterier ned i det slim, som danner sig, enten fra svælget eller fra maven. Man vælger at give bredspektret antibiotika til sådanne lungebetændelser, da bakterierne ofte er resistente.

 

Har du ofte lungebetændelse?
Hvis du får hyppige lungebetændelser, kan det være et tegn på, at du har en underliggende kronisk lungesygdom. Mange lungesygdomme kan udvikle sig langsomt over mange år, og vil i mange tilfælde begynde med tiltagende hoste, slimproduktion, gentagne infektioner i lungerne og åndenød. Oplever du ovenstående symptomer, bør du gå til lægen og få lavet en lungefunktionsundersøgelse og eventuelt et røntgenbillede. Hvis symptomerne er meget generende og ikke går væk, kan det være nødvendigt at blive henvist til en lungespecialist

Kroniske lungesygdomme kan øge risikoen for at udvikle lungebetændelser. Er du i tvivl, om du har en kronisk lungesygdom, så bør du gå til lægen og få lavet en lungefunktionstest.

Sundhedsfaglig redaktør: 
Jens Ulrik Stæhr, overlæge Lungemedicinsk Sektion, Herlev-Gentofte Hospital, og forskningslektor ved Københavns Universitet
Sidst opdateret: 
Mandag, november 9, 2020