×
×

Viral lungebetændelse

Mange typer af luftvejsvirus kan forårsage en virus lungebetændelse, herunder:

  • Coronavirus
  • Influenzavirus
  • Respiratorisk syncytialvirus (RSV)

Sådanne lungebetændelser har oftest et mildt forløb hos unge og raske, men kan have alvorlige forløb hos mennesker med svær kronisk lungesygdom og andre med svære kroniske sygdomme. Hvis en viruslungebetændelse ikke kræver indlæggelse, vil den heller ikke kræve specifik behandling, men vil gå over af sig selv. Hvis den kræver indlæggelse, vil du for det meste få behandling i form af virus-aktivt antibiotikum. Eksempler er stoffer som ”Remdesivir” imod COVID-19 og ”Oseltamivir” mod influenza-lungebetændelse.

Hvem er i risiko?
Risikoen for at få en viruslungebetændelse er formodentligt mest afhængig af, hvilke forholderegler du tager. Fx ikke passer syge børn, hvis du har en kronisk lungesygdom, husker afstand og afspritning. Altså de gode corona-råd, som vi alle efterhånden kender godt. Risikoen for et svært forløb med komplikationer som fx behov for iltbehandling, er igen forbundet med kronisk sygdom og alder.

 

Hvordan stilles diagnosen?
Hvis du mistænker, at du har fået en viral lungebetændelse, skal du opsøge lægehjælp. I de fleste tilfælde kan din egen læge godt vurdere, om der er tale om en lungebetændelse. I tilfælde hvor symptomer som åndenød og feber udvikler sig hurtigt, kan det være nødvendigt at ringe 112 for at blive vurderet.

Lægen, som vurderer dig, vil lægge vægt på hvilke symptomer, du fortæller om, og derudover vil lægen bemærke, hvordan du trækker vejret, og hvordan din almene fremtoning er. Lægen vil ofte supplere med en stetoskopi af lunger og evt. hjerte, og hvis det er nødvendigt foretage andre undersøgelser.

Hvis du kommer på hospitalet, vil der blive lavet en røntgenundersøgelse af dine lunger (i visse tilfælde en CT-skanning), og du vil få taget blodprøver, ligesom lægen vil undersøge dig samt lave undersøgelser for bakterier. Alle disse oplysninger danner et samlet indtryk hos lægen og giver tilsammen grundlag for at bekræfte eller afkræfte mistanken om lungebetændelse. Desuden suppleres der med specifikke prøver for virusinfektion, som fx corona-test og influenza test.

 

Har du ofte lungebetændelse?
Hvis du får hyppige lungebetændelser, kan det være et tegn på, at du har en underliggende kronisk lungesygdom. Mange lungesygdomme kan udvikle sig langsomt over mange år, og vil i mange tilfælde begynde med tiltagende hoste, slimproduktion, gentagne infektioner i lungerne og åndenød. Oplever du ovenstående symptomer, bør du gå til lægen og få lavet en lungefunktionsundersøgelse og eventuelt et røntgenbillede. Hvis symptomerne er meget generende og ikke går væk, kan det være nødvendigt at blive henvist til en lungespecialist

Kroniske lungesygdomme, kan øge risikoen for at udvikle lungebetændelser. Er du i tvivl, om du har en kronisk lungesygdom, så bør du gå til lægen og få lavet en lungefunktionstest.

Kilde: Statens Serum Institut: https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/l/luftvejsinfektioner

Sundhedsfaglig redaktør: 
Jens Ulrik Stæhr, overlæge Lungemedicinsk Sektion, Herlev-Gentofte Hospital, og forskningslektor ved Københavns Universitet
Sidst opdateret: 
Mandag, november 9, 2020