×
×

Lungedagen - #Få bedre vejr

Printer-friendly version

Omkring 600.000 danskere lever med en lungesygdom, men alt for mange ved det ikke selv. Symptomer som hoste, åndenød, slim kan nemlig forveksles med dårlig form eller alderdom.

Hvert år 3. onsdag i november afholder Lungeforeningen i samarbejde med sundhedsprofessionelle og frivillige den årlige LUNGEDAG. Dagen byder normalt på over 100 arrangementer rundt om i hele landet, hvor danskerne kan få målt deres lungefunktion, vejledning i brug af inhationsmedicin eller en snak om røgfrihed, vejrtrækning, træning og mad. Over 5000 danskere får målt deres lungefunktion til den årlige Lungedag, og mellem 19-20% sendes videre til egen læge på grund af en ukendt nedsat lungefunktion. 


Igen muligt at udføre lungefunktionsmålinger på Lungedagen
Covid-19 satte i 2020 en stopper for fysiske arrangementer, og derfor blev Lungedagen 2020 afholdt digitalt. Samtidigt faldt antallet af lungefunktionsmålinger (spirometrier) i almen praksis til en tredjedel under corona. I februar 2021 blev der foretaget 8.239 lungefunktionsundersøgelser i almen praksis. Til sammenligning blev der i februar 2020 lavet 24.409 undersøgelser.

Det er i år muligt at gennemføre arrangementer med lungefunktionsmålinger (spirometri) nu, hvor størstedelen af befolkningen er vaccineret. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den forbindelse, at der holdes god afstand, når målingen udføres, ligesom Sundhedsstyrelsens øvrige anbefalinger for forebyggelse af smitte bør tænkes ind i tilrettelæggelse af dagen. Fx vil det være en god ide at lufte ud løbende, hvis der ikke er ventilationsanlæg, som skifter luften i lokalerne. Der bør desuden ikke foretages lungefunktionsmåling på personer, som udviser symptomer på smitsom sygdom.