×
×

Nyt studie: Mennesker med IPF lider ofte af flere end seks følgesygdomme

Sidst opdateret: 
22-09-2021

I anledning af den årlige Internationale IPF-uge, har Lungeforeningen valgt at sætte fokus på et af de forskningsprojekter, som Danmarks Lungeforenings Fond har støttet, som har særligt fokus på IPF-patientgruppen (idiopatisk lungefibrose). 

Patientgruppen er i forvejen dårligt belyst og får derfor ofte ikke den fornødne opmærksomhed og behandling. Det koster dyrt, både i forhold til patienternes livskvalitet og samfundsøkonomien. 

Studiet har vist, at over halvdelen af de deltagende patienter havde mere end seks følgesygdomme, og at patienterne kan opdeles i fire hovedgrupper. Den viden beviser, at IPF-patienters sygdomsbillede er komplekst, og skal gøre det lettere for lægerne at behandle med udgangspunkt i hele deres sygdomsbillede. 
 
Det glæder Lungeforeningens direktør Anne Brandt, at forskningen inden for dette område styrkes til gavn for denne gruppe patienter, som generelt har det meget svært:

Lungesygdommen IPF kan ikke helbredes, og patienterne diagnosticeres ofte for sent. Tidlig opsporing og mere forskning på området er afgørende for, at denne patientgruppe får de bedste vilkår for at øge livskvaliteten og livet med IPF, som er en meget alvorlig lungesygdom. Det er derfor glædeligt, at Danmarks Lungeforenings Forskningsfond kan støtte denne type forskning, som igen kan lede videre til, at flere kan få en bedre behandling, siger hun. 


Forsker og læge Thomas Skovhus Prior står bag studiet sammen med en række andre engagerede forskere på lungeområdet. Han ville ønske, at lægerne kunne gøre mere for IPF-patienterne, vis behandlingsmuligheder er meget begrænsede.

Det optimale ville være at kunne forebygge sygdommen, næstbedst at kunne behandle patienterne mere effektivt, siger han og fortsætter:

Studiet er et led i at kortlægge patientgruppen bedre, så vi kan forbedre forholdene for disse patienter. Der er en række faktorer, som øger risikoen for, at IPF-patienter udvikler følgesygdomme og en deraf nedsat livskvalitet, hvor tobaksrygning, dårlig kost og motionsvaner er de dominerende årsager. Det er bedst for patienterne, hvis man kan forebygge udviklingen af følgesygdomme. Når de alligevel opstår, er det næstbedste at kunne behandle dem effektivt, så vi kan hjælpe patienterne bedst muligt til et liv uden for stor sygdomsbelastning, fortæller Thomas Skovhus Prior. 

Patienterne, der deltog i undersøgelsen, blev grundigt undersøgt ved hjælp af spørgeskemaer, scanninger og blodprøver, for at komme i dybden med deres sygdomsbillede.  Over halvdelen af patienterne havde mere end seks følgesygdomme. 


Nyt fund i studie: 4 hovedgrupper
Ved hjælp af en algoritme, som er et computerbaseret redskab, der kan genkende mønstre og sammenhænge, blev patienterne samlet i grupper, der havde følgesygdomme tilfælles. Algoritmen fandt fire hovedgrupper, som havde mange ens følgesygdomme og mindre tilfælles med resten af gruppen af patienter. For alle patienterne gjaldt det, at sygdommen blev forværret over tid, men der var forskel i den oplevede livskvalitet i de forskellige grupper.  
Dødeligheden var dog ikke forskellig. Patientgruppen blev fulgt i tre år, men der var ikke noget signifikant at se i forhold til udvikling af sygdommen. Alle blev desværre dårligere med tiden. 
 
De fire grupper kan beskrives som: 

Gruppe 1. Havde få følgesygdomme (flere sygdomme ud over IPF), de var sjældnere rygere, næsten ingen fik hjemmeilt behandling, havde en bedre lungefunktion, gik længere i gangtest, og oplevede at have mindre åndenød. 

Gruppe 2. Var ældre end gennemsnittet, næsten alle var mænd (94% mod 80 % i hele gruppen), mange havde hjerte-kar-sygdomme og diabetes, men færre end gennemsnittet havde angst og depression. 

Gruppe 3. Led primært af emfysem og luftvejsobstruktion (KOL). Forbløffende få havde hjerte-kar-sygdomme. 

Gruppe 4. Rigtig mange følgesygdomme, hyppigere angst og depression samt smertetilstande af forskellig slags. Alle var aktive eller tidligere rygere. Denne gruppe havde den dårligste livskvalitet af alle.

 

Sygdomme, som mere end 15% af patienterne led af, ud over sygdommen IPF: 

Kilde: Clusters of comorbidities in idiopathic pulmonary fibrosis, Respiratory Medicine Vol. 185 Published online: June 1, 2021 

Læs om studiet Clusters of comorbidities in idiopathic pulmonary fibrosis

MERE INFO

IPF-patienter venter unødvendigt længe på diagnose

Download rapport fra Lungeforeningen: Det usikre liv med IPF - Idiopatisk Lungefibrose: en antropologisk undersøgelse af IPF-patienters sygdomsforløb og hverdag.

Download rapport fra Lungeforeningen: Kunne jeg få lov at være med til barnedåben... - en kortlægning af IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose: en kortlægning IPF-patienters forløb fra første symptomer til diagnose. 

Få mere info om IPF