×
×

Hvad er IPF?

IPF er en sjælden lungesygdom, hvor det raske væv i lungerne nedbrydes, og der dannes arvæv.

 

Hvad står IPF for?

IPF står for Idiopatisk Pulmonal Fibrose.

Idiopatisk betyder ”ukendt” og IPF er idiopatisk, fordi man ikke kender årsagen til sygdommen.

Pulmonal betyder, at sygdommen sidder i lungerne.

Fibrose betyder, at der dannes arvæv i lungerne.

 

Hvad sker der i lungerne?

Når man har IPF, sker der en vedvarende dannelse af arvæv i lungerne, oftest uden at der forudgående har været betændelse i lungerne først. Arvævet opstår, fordi cellerne i den del af

lungerne, som kaldes alveoler, beskadiges og ikke heler normalt. Arvævet gør at lungevævet bliver stift og at det bliver vanskeligere for ilten at trænge igennem alveolerne ud til blodet. Det betyder, at din vejrtrækning bliver mere besværlig og at du får åndenød.

Mængden af arvæv bliver større med tiden og forsvinder ikke igen.

Læs mere om symptomerne på IPF.

 

Hvor almindelig er IPF?

IPF er en sjælden sygdom, selvom det er den hyppigste undertype af lungefibrose. Omkring 300-400 danskere får stillet diagnosen hvert år. Tallet er stigende, og det kan der være flere årsager til. For det første bliver vi danskere generelt ældre og lever længere. Da IPF især rammer folk over 60 år, kan det være en af forklaringerne på, at flere får IPF. En anden forklaring kan være, at sundhedsvæsenet er blevet bedre til at opdage sygdommen hos de mennesker, der har den.

Læs mere om hvordan diagnosen stilles

 

Hvad skyldes IPF?

Idiopatisk betyder ”ukendt årsag”. Man ved ikke, hvorfor nogle mennesker får IPF, og andre ikke gør. Sygdommen rammer især mennesker over 60 år og i højere grad mænd end kvinder. Der er en række faktorer, som øger risikoen for IPF, fx tobaksrygning og udsættelse for skadelige partikler fx gennem usundt arbejdsmiljø. Arveligt betinget IPF (familiær IPF) ses kun hos nogle få.

 

Hvordan udvikler IPF sig?

Desværre vil IPF uafvendeligt forværres over tid, men sygdomsforløbet varierer fra person til person og det er ikke til at forudsige, hvilket forløb den enkelte person med IPF får.  

Hos nogle kan sygdom og symptomer være uændrede i månedsvis eller årevis. Hos andre sker en forværring hurtigt i løbet af få måneder. I nogle situationer kan IPF forværres relativt akut og uventet ved såkaldte akutte forværringer, hvor åndenød, hoste og blodets iltning forværres over dage til få uger.

Der findes anti-fibrosemedicin, som kan bremse udviklingen af arvævsdannelse i lungerne. Derfor er det vigtigt, at opdage sygdommen så tidligt, som muligt så behandlingen kan sættes i gang. Prognosen er generelt bedre jo yngre du er og jo tidligere sygdommen opdages.

Læs mere om behandlingen af IPF.

Læs om hverdagslivet med IPF