×
×

Sådan stilles en lungefibrose diagnose

Diagnosen lungefibrose kan være svær at stille, fordi de samme symptomer ses ved andre lungesygdomme. At få stillet diagnosen kræver derfor en del undersøgelse, der har til formål at vurdere, om du har lungefibrose, mens andre undersøgelser kan vise, hvilken type lungefibrose, du har.

For at stille diagnosen er din sygehistorie og dine symptomer vigtig information. Det er vigtigt for lægen at vide, hvordan du har det nu, om du har andre sygdomme, hvilket erhverv, du har eller har haft, hvilken medicin du får, og om du har været udsat for asbeststøv, cigaretrøg m.m. Enkelte former for lungefibrose er arvelige, så det er vigtigt at fortælle lægen, hvis andre i familien har lungefibrose.

 

Stetoskop

Lægen vil lave en fysisk undersøgelse, hvor der lyttes på lungerne med et stetoskop. Her kan lægen nogle gange høre en tør knitren i stetoskopet, andre gange lyder det helt normalt. De knitrende lyde er frembragt i de små luftveje ved indånding. Hvis du har forstørrede fingerspidser og kuplede negle, kan det være tegn på lungefibrose.


Lungefunktionsmåling

Herefter vil du få lavet en lungefunktionsmåling eller en såkaldt spirometri. Ved denne undersøgelse skal du trække vejret så dybt, som du kan, og derefter puste luften ud, så kraftigt som muligt. På hospitalet vil du få lavet en udvidet lungefunktionsundersøgelse, der er mere omfattende end en spirometri.

 

Røntgenbillede

Det er muligt, at lægen vil sende dig hen og få taget et røntgenbillede af dine lunger, for at få en status over, hvordan de ser ud.

Disse undersøgelser er nogle, du kan få lavet via din egen læge. Hvis lægen, ud fra de foreliggende undersøgelser, har fået mistanke til, du har lungefibrose, vil han som regel henvise dig til en lungemedicinsk afdeling. Her vil man foretage yderligere udredning af dig med bl.a. en udvidet lungefunktionsundersøgelse, der kan give et præcist mål for din lungefunktion.

Læs mere om symptomer på lungefibrose og forskellige typer af lungefibrose

Kilder: Lungeforeningen pjece om Lungefibrosewww.sundhedsguiden.dk, www.lungemedicin.dk