Lungekor - giver luft til mere end du tror

Har du spørgsmål?

rådgivning om lungesygdomme af fagpersoner og spørg om motion og træning

I Lungeforeningens netværk rundt om i landet synger lungepatienter i kor. Her kan man møde op, uanset om man har sunget før – alle med en lungesygdom kan deltage og er velkomne.

Se alle Lungeforeningens lungekor nederst på siden

Alle har de fx KOL, astma eller en anden lungesygdom. Normalt bliver de nemt forpustede men sangen giver luft til mere, end man skulle tro. Mange har væsentlig nedsat lungekapacitet. Men fordi sang er med til at træne og forbedre kontrollen over vejrtrækningen, oplever mange, at deres vejrtrækning bliver forbedret og lettet af at synge i kor, og dermed større livskvalitet og bedre tackling af lungesymtomer i hverdagen.

Det giver samtidig glæde, energi og en følelse af samhørighed at synge i kor sammen med andre, der også har en lungesygdom. 

Ditte på 65 år fra Brøndby, har svær KOL og væsentligt nedsat lungekapacitet og synger i kor en gang om ugen i Brøndbys lungekor, Kolibrierne.

- Jeg får det bedre ved at synge i kor, får mere energi og så giver det mig rigtig meget socialt. Når der er pauser fra koret i ferier og sådan noget, kan jeg mærke det og savner det.

Flere lungekor på vej
I patientrådgivningen hos Lungeforeningen oplever man, at lungekor er et godt supplement til den almindelige træning for lungepatienter. Det er vejrtrækningsteknikkerne, som lærer sangerne at afspænde og kontrollere luften, så de får mest muligt ud af deres begrænsede lungefunktion.  Dertil kommer det fællesskab, som opstår.

- Korsang er ikke en behandling, men den kan ligesom alt anden fysisk træning hjælpe til, at man bedre udnytter den lungefunktion, man har tilbage, siger Marie Lavesen.

 Der er i dag ca 25 forskellige lungekor rundt om i landet og flere er på vej.

Klik og læs mere om Lungeforeningens lungekor i:

Andre lungekor
Lungekoret på Vesterbro mødes og synger hver tirsdag fra kl.12.40 – 14.30. Det foregår på Rytmisk Center, Vesterbrogade 107 e , 1620 København V. Kontakt korleder Merete Sørensen på e-mail: mema@mail.dk hvis du vil være med eller høre mere om koret.

Lungekoret i Hjørring synger hver tirsdag i ULIGE uger kl. 10.00 - 12.00. Det foregår i Forsamlingsbygningen, Østergade 9, 9800 Hjørring. Syng med livet og læs mere om, hvordan du kommer med i koret KOLIBRI i Hjørring.

Mere lungekorsang
Der er flere lungekor på vej rundt om i landet. Skriv til Ida Corina Jahn på icj@lunge.dk, og hør om du kan være med til at starte noget i dit lokale område.

Læs om hvorfor Lungekorsang breder sig

Andre arrangementer i dit lokale område.