Lungekræft

Forskning i KOL og lungekræft

Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse står bag oprettelsen af et professorat i KOL og lungekræft. 2. december 2011 blev Peter Lange indsat som  professor. Læs mere om professoratet.

Lungekræft opstår som resultat af forandringer i slimhindeceller i lungerne. Forandringerne skyldes især, at cellerne er blevet udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Tobaksrøg er hovedårsagen til, at antallet af tilfælde af lungekræft er steget betydeligt gennem de sidste 50 år. I dag konstateres cirka 3.500 nye tilfælde af lungekræft om året, og sygdommen udgør i Danmark 5,5 procent af alle dødsårsager. Det er den hyppigste kræftform hos mænd, og sygdommen er i kraftig stigning hos kvinder.

Hvordan føles lungekræft?
Lungekræft opdages ofte først ved en almindelig rutinemæssig røntgenundersøgelse af lungerne.
Hoste er det almindeligste symptom. Men netop hoste er en dagligdags ting, som man ikke altid tager hensyn til.
Hosten kan være tør eller efterfulgt af opspyt. Det kan være lyst og klart, det kan være gulligt eller i andre tilfælde blodigt.
De almindelige kræftsymptomer, træthed, appetitløshed og vægttab, er ofte dukket op på det tidspunkt, hvor man stiller diagnosen.

Hvad kan man selv gøre?
Hvis man hoster små klatter med frisk blod op, skal man straks kontakte sin læge.
Hvis man får gentagne tilfælde af lungebetændelse eller bronkitis og ikke tidligere har haft en lignende tilbøjelighed til lungesygdom, er der yderligere grund til opmærksomhed.
Har man dårlig appetit, føler sig træt, taber i vægt, har åndenød eller feber, skal man også sige til.
Man kan selv gøre en del for at nedsætte risikoen for at udvikle lungekræft. Der er ingen tvivl om, at et stort tobaksforbrug øger risikoen, og man skal derfor holde op med at ryge.
Hvis du er ryger og igennem 5-6 uger har hostet mere end du plejer, bør du kontakte din læge med henblik på et røntgenbillede af dine lunger.
Det er den sammenlagte tid, lungerne er udsat for røg, der spiller den væsentligste rolle for sygdommens udvikling. Jo flere år uden tobak, desto større chance er der for, at man aldrig udvikler lungekræft.

Hvordan stiller lægen diagnosen lungekræft?
Henvender man sig til sin læge, vil man blive henvist til røntgenundersøgelse af lungerne. Hvis der stadigvæk er blot den mindste tvivl, vil man blive henvist til yderligere undersøgelse. Det er kikkertundersøgelse af lungerne (bronkoskopi). En undersøgelse for kræftceller i opspyttet hører som regel også med.

Hvordan behandles lungekræft?
Lungekræft behandles ved operation, røntgenstråler eller kemoterapi. Ved en operation fjernes kræftsvulsten sammen med en større eller mindre del af den syge lunge.

Mere info

Læs mere om lungekræft i Kræftens Bekæmpelses pjece "Lungekræft".

Læs om Patientforeningen Lungekræft

Hunde kan lugte lungekræft

Lungekræftpatienter træner vejrtrækningsmuskler