×
×

180 dør af tobaksforurenet luft på arbejdet

Cirka 180 mennesker mister hvert år livet, fordi de udsættes for passiv rygning på arbejdet. Det viser helt nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed. Helt uacceptabelt, at så mange mennesker skal dø på grund af tobaksforurenet luft, mener Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, der opfordrer politikerne til at sende røgen helt udenfor, når de reviderer loven om røgfri miljøer.

Cirka 180 færre dødsfald årligt, hvis ingen ansatte var blevet udsat for tobaksforurenet luft på arbejdspladsen. Det er konsekvensen af undtagelserne i lov om røgfri miljøer, som gør det muligt at tillade rygning indendørs i rygerum, enkeltmandskontorer og rygekabiner. Det viser helt nye beregninger, som Statens Institut for Folkesundhed har udført for Hjerteforeningen, Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Ifølge SIFs beregninger er det cirka 700.000, der udsættes for tobaksforurenet luft på arbejdet.

- Den her nye undersøgelse viser, at cirka 180 om året dør af tobaksforurening.
Politikerne må indse, at der en gang for alle skal sættes en effektiv stopper for, at mennesker udsættes for sygdomsfremkaldende røg fra andres rygning på arbejdet, siger Kræftens Bekæmpelses direktør Leif Vestergaard Pedersen.

Tobaksforurenet luft øger risikoen for bl.a. lungekræft, hjerte-karsygdomme og luftvejssygdomme, ligesom det kan skade ufødte børn.
Dødsfaldene er ifølge SIFs beregninger fordelt cirka således:

Lungekræft: 59
Iskæmisk hjertesygdom: 54
Apopleksi: 49
KOL: 21

Rygerum og rygekabiner beskytter ikke
Verdenssundhedsorganisationen WHO og EU anbefaler 100 pct. rygeforbud på indendørs arbejdspladser. Et forbud, der skal indføres via lovgivning for at sikre ens forhold for alle.

Ifølge regeringens udspil til en revideret lov om røgfri miljøer, skal det fremover være slut med rygning på enkeltmandskontorer, men det vil stadig være muligt for arbejdspladser at tillade rygning i rygerum eller rygekabiner.

Ifølge WHO er rygekabiner og rygerum ikke en acceptabel løsning. Begge dele betegnes som ineffektive ”alternativer” – også hvis det kombineres med kraftigt øget ventilation, fordi de ikke kan fjerne farlige stoffer i røgen.

”Hverken ventilation eller filtrerering, hver for sig eller kombineret, kan nedsætte niveauet for udsættelse af tobaksrøg indendørs til et niveau, der anses for at være acceptabelt hverken når det gælder lugt, eller langt mindre, når det gælder sundhedseffekt, skriver WHO i en rapport, hvor de har gennemgået den videnskabelige dokumentation på området.

- Blot en times udsættelse om ugen for passiv røg øger risikoen for hjertekarsygdomme. Det er uforståeligt, at Danmark i forslaget til ændring af rygeloven, ikke følger WHO og EU's anbefalinger om at flytte røgen 100 procent udendørs. Vi har i dag så omfattende dokumentation for, hvor skadelig den passive røg er. Politikerne må simpelthen vise mod og tage det sidste afgørende skridt og indføre rygeforbud indendørs på landets arbejdspladser”, siger sundhedschef i Hjerteforeningen, Charlotte Kira Kimby.

Rygelovgivning nytter
Erfaringerne fra både udlandet og Danmark viser, at lovgivning virker. I 2006 - før loven om røgfri miljøer trådte i kraft, arbejdede 48 procent et sted, hvor der var totalt rygeforbud indendørs. Det tal steg til 67 pct. i 2007 efter lovens indførelse, og i 2009 til 79 pct.

I 2005 tiltrådte Danmark WHO’s tobakskonvention. I den står der bl.a. at landene forpligter sig til at indføre lovgivning, der sikrer beskyttelse mod udsættelse for tobaksrøg på indendørs arbejdspladser.

- Alle fortjener beskyttelse mod tobaksforurenet luft. Vis nu politisk mod til i det mindste at opfylde WHO forpligtelserne. Så vil vi som patientforeninger arbejde målrettet hver eneste dag for at synliggøre de seriøse rygestoptilbud, så rygerne også bliver hjulpet, siger Anne Brandt, direktør for Lungeforeningen.


Tre foreninger ønsker bedre beskyttelse mod tobaksforurenet luft

Statens Institut for Folkesundhed har beregnet konsekvensen af at indføre forbud mod al rygning indendørs på arbejdspladser for Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

De tre foreninger står sammen om at opfordre politikerne til at stramme lov om røgfri miljøer, så den beskytter mod tobaksforurenet luft indendørs.

Tobaksforurenet luft kan give lungekræft, hjertesygdomme og lungesygdomme, og hverken rygerum, rygning på enkeltmandskontorer eller rygekabiner beskytter andre mod udsættelse for tobaksrøgens sygdomsfremkaldende stoffer. Der findes ikke noget sikkert niveau for udsættelse af tobaksrøg. Derfor bør der i overensstemmelse med WHO’s rammekonvention om tobakskontrol skabes 100 % røgfri miljøer, så rygning indendørs i rygerum, enkeltmandskontorer og rygekabiner ikke er tilladt på arbejdspladser.


For yderligere oplysninger kontakt:

Adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen,
Telefon: 35 25 72 01, mobil 21 24 23 16
E-mail: lvp@cancer.dk

Sundhedschef i Hjerteforeningen Charlotte Kira Kimby
Tlf. (direkte): 33 66 99 03
Mobil 29 62 00 79
E-mail: ckkimby@hjerteforeningen.dk

Direktør i Lungeforeningen Anne Brandt
Mobil: 22 56 30 92
E-mail: abc@lunge.dk

Forskningsleder, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed Knud Juel
Telefon 65 50 77 66
Mobil: 24 77 77 13