×
×

600 borgere får Telekit

1.254 borgere med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) har sagt ja til at deltage i TeleCare Nord projektet, og startskuddet går nu for de første godt 600 borgere, der skal i gang med telemedicinsk hjemmemonitorering. Den tilknyttede forskning har netop sat udrulningen af telemedicin i gang ved at gennemføre den nødvendige lodtrækning. I løbet af de kommende uger vil borgerne modtage telemedicinsk udstyr(Telekit), så de kan komme i gang med at lære at bruge det i dagligdagen.

Ny viden i international klasse
Ved lodtrækningen er de deltagende borgere blevet delt op i gruppen, der modtager telemedicin i første omgang (inklusionsgruppen), og en kontrolgruppe, der, efter det første vigtige år som kontrolgruppe, også vil modtage telemedicin på lige fod med inklusionsgruppen i deres dagligdag.

TeleCare Nord er et af de største telemedicinske forskningsprojekter – også set med internationale øjne. Rundt om i verden er der derfor interesse for og forventninger til resultater og erfaringer fra det nordjyske spydspidsprojekt.

Det er Aalborg Universitet, der står for evalueringen og forskningen i TeleCare Nord.- Vores forskning skulle gerne løfte sløret for hvilke sundheds- og patientmæssige fordele, der forhåbentlig gemmer sig i anvendelsen af telemedicin modsat konventionel behandling, udtaler Ole Hejlesen, professor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi.

Projektet er et samarbejde mellem alle sygehuse, alle de nordjyske kommuner og praktiserende læger i Nordjylland samt private aktører. Også Kvalitetsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland og Lungeforeningen deltager aktivt i udformningen af projektet.

Læs mere om TeleCare Nord samt den tilknyttede forskning www.telecarenord.dk.  

Læs mere om Lungeforeningens samarbejde med TeleCare Nord.