×
×

6,5 mia. kroner til sundhed

En national satsning på lungeområdet er blevet en realitet.

Lungeforeningen har med stor glæde modtaget nyheden om, at delaftalen på finansloven for 2015 vedrørende sundhed er faldet på plads – med gode nyheder for alle lungepatienter.

- Dette vil sikre lungepatienter et længere og bedre liv samtidig med at udgiften for samfundet på ganske kort sigt vil formindskes, lyder den første kommentar fra bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Johannes Flensted-Jensen.

”Regeringen har i dag forhandlet en delaftale om finansloven for 2015 på plads med SF og Enhedslisten, der betyder, at sundhedsområdet får tilført et større milliardbeløb de kommende fire år.

Sundhedsområdet får et markant økonomisk løft. Det ligger fast efter, at SR-regeringen i dag har indgået en delaftale om finansloven for 2015 med SF og Enhedslisten. Og sundhedsministeren er rigtig godt tilfreds med, at det er lykkedes at lande en aftale, der sikrer et stærkt offentligt sundhedsvæsen:

"Med den her aftale kan vi realisere den mest ambitiøse plan for Danmarks sundhedsvæsen i mange år. Vi sætter 6,5 milliarder kroner af for blandt andet at sikre, at kræftsyge og patienter med diabetes, KOL og andre kroniske sygdomme kan få en god og effektiv behandling", siger sundhedsminister Nick Hækkerup.”

Sådan skriver Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i en pressemeddelelse.

 

1,5 milliarder til styrket indsats

I pressemeddelelsen står der endvidere:

”Der er også sat 1,5 milliarder kroner af til en styrket indsats over for patienter med diabetes, KOL og andre kroniske sygdomme. De kommer ofte sent i behandling for deres sygdom, og det svækker deres helbred og kan også betyde, at de dør tidligere, end de ville have gjort, hvis de var kommet i behandling hurtigere. Derfor skal lægerne for eksempel ved hjælp af målrettede sundhedstjek blive bedre til at opspore patienter med kroniske sygdomme, så de kan komme i den rette behandling og få flere gode leveår.”

 

Målrettet indsats gavner især lungepatienter

Lungeforeningen har længe arbejdet for at synliggøre de store gevinster for samfundet ved at sætte kroniske lungepatienter i tidlig behandling, og i særdeleshed også til gavn for patienterne selv.

Tidlige og målrettede undersøgelsesprogrammer hos den praktiserende læge vil have rigtig gode chancer for at finde mange borgere, som er i gang med at udvikle fx KOL eller astma. Jo før behandling, træning og rehabilitering kan sættes i gang jo bedre.

- Med denne nye finanslovsaftale sættes der præcist ind der, hvor vi i Lungeforeningen har kæmpet for, at der skulle sættes ind: Tidlig opsporing og deraf følgende tidligere behandling af mennesker med lungesygdomme som KOL og astma, siger bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Johannes Flensted-Jensen, og fortsætter:

- Et andet indsatsområde, vi har kæmpet for, bliver der nu også sat fokus på: Alle de mange børn med astma. Det er en stor dag for lungepatienter!

 

Læs hele Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pressemeddelelse: Ny finanslovsaftale: 6,5 milliarder kroner til sundhed

Læs pressemeddelelse fra Finansministeriet: Delaftale om 6,5 mia. kr. til sundhed

Læs om regeringens sundhedsudspil JO FØR JO BEDRE som lå til grund for finanslovsforhandlingerne.