×
×

Årsagen til astma hos børn

I en pressemeddelelse fra Dansk BørneAstma Center offentliggøres resultater af forskning i årsagerne til astma hos børn.

Et internationalt team med forskere fra Københavns Universitet i spidsen har fundet de gener, der er skyld i, at nogle børn har særlig stor risiko for alvorlige astmaanfald. De nye resultater skal på sigt hjælpe til bedre behandling af sygdommen, der koster dyrt for både familier og samfund.

Børneastma er den hyppigste kroniske sygdom blandt børn og samtidig den almindeligste årsag til, at børn bliver indlagt på hospitalet. Især de yngste børn har stor risiko for alvorlige astmaanfald der kræver indlæggelse. Det er hårdt for både familier og børn, samtidig med at det kræver store ressourcer for samfundet. Alligevel ved lægerne fortsat ikke nok om astmaanfald hos små børn, og derfor er det svært at forebygge og behandle. Det kan nye forskningsresultater forhåbentlig være med til at ændre. Et internationalt team med forskere fra Københavns Universitet i spidsen har nu fundet de gener, der gør, at nogle børn er i farezonen i forhold til at få alvorlige astmaanfald. Resultaterne er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature Genetics.

- Vores resultater viser, at de indlægningskrævende astmaanfald hos små børn i høj grad er arvelige. Gener spiller en meget større rolle hos børn med astma-anfald end hos voksne. Ved at screene børnenes DNA for risiko-gener har vi desuden opdaget. at et gen kaldet CDHR3, som man ikke tidligere har forbundet med sygdommen, spiller en afgørende rolle, især i de allerførste leveår. Vores studie bekræfter, at astma ikke bare er astma, men rummer flere undertyper, der bør kortlægges genetisk og forstås hver især, hvis vi skal kunne forebygge og behandle ordentligt i fremtiden, siger læge og ph.d Klaus Bønnelykke, COPSAC, Dansk BørneAstma Center, Københavns Universitet.

Forskerne har undersøgt generne hos 1200 små børn mellem to og seks år, der har været indlagt flere gange på grund af alvorlige astmaanfald. 

Skræddersyet behandling
I dag behandler lægerne forskellige typer og grader af astma med den samme medicin, men forskerne håber på, at et øget kendskab til undertyperne af astma vil betyde mulighed for skræddersyet behandling i fremtiden. 
-På trods af at vi i dag har god astmamedicin, virker medicinen ikke på alle. Særligt mangler vi effektiv medicin til at forhindre indlæggelser hos de yngste børn og til at behandle dem når de bliver indlagt. Derfor begyndte vi at interessere os særligt for denne gruppe. Symptomerne på astma er forholdsvis ens hos alle børn, og derfor bliver astma også skåret over én kam, men i virkeligheden er der mange forskellige mekanismer bag, som skal kortlægges hver især, siger Klaus Bønnelykke og fortæller, at forskere indtil nu har arbejdet med forskellige teorier om, hvordan man undgår astmaanfald hos små børn ved fx at råde mødre til at amme, sørge for at undgå husdyr og undgå husstøvmider.

- Vi ved at det er en risiko hvis børn udsættes for rygning, men herudover er der ikke rigtig nogen af vores råd, der har hjulpet, og vi kommer ikke videre, før vi forstår mekanismerne bag sygdommen. Her er viden om risiko-gener et vigtigt skridt på vejen, siger han.

Omfattende datamængde
Studiet er ledet af Klaus Bønnelykke og hans kollega Hans Bisgaard, der er professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet og overlæge ved Copenhagen Studies of Asthma in Childhood (COPSAC) og Dansk BørneAstma Center, Københavns Universitetshospital, Gentofte. Det er udført i samarbejde med flere forskellige forskningsgrupper, herunder Dansk Center for Neonatal Screening, Statens Serum Institut, København, samt forskningsgrupper i USA, Spanien, England og Holland. Studiet omfatter undersøgelser af 1200 danske børn, der har været indlagt pga. astmaanfald. Børn i alderen to til seks år med mindst to indlæggelser er blevet fundet i hospitalsregistre. Herefter er deres DNA blevet screenet for risiko-gener, og fundet af det nye risiko-gen er blevet bekræftet i opfølgende studier hos danske og udenlandske børn. 

Kontakt:
Læge og ph.d Klaus Bønnelykke Copenhagen Studies of Asthma in Childhood (COPSAC), Dansk BørneAstma Center, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitetshospial Gentofte  Tlf: 31903259 Mail: kb@copsac.com

 

Læs "Her ligger ansvaret for astmaanfald hos mange børn" på videnskab.dk
Læs "Danske forskere tættere på at finde årsag til astma" på kristeligt-dagblad.dk
Læs også nyheden "Beskyt børn mod tobaksrøg" fra Sundhedssyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen

Læs om børn og astma