×
×

Behov for bedre sammenhæng og tilgængelighed i indsatsen til KOL-patienter

I en ny rapport underbygger KORA mange af resultaterne fra Lungeforeningens undersøgelse af KOL-patienters behov for palliativ indsats.

Rapporten fremhæver bl.a., at patienterne oplever manglende tilgængelighed i hjælpen, særligt i forbindelse med akutte situationer. I de akutte situationer oplever de ikke at blive set og hørt af sundhedspersonalet. Det skaber utryghed for både patient og pårørende.

Rapporten fremhæver også, at patienterne og deres pårørende har et indtryk af, at der mangler koordinering og samarbejde i behandlingen. De kan ikke pege på en person, der fungerer som tovholder i forløbet.

Bedre koordinering og samarbejde mellem specialer, afdelinger, hospitaler og sektorer ville i følge KORA styrke KOL-patienters og deres pårørendes oplevelse af sammenhæng i indsatsen. Det er også afgørende for oplevelsen af sammenhæng, at der bygges bro mellem behandlingsforløbet og KOL-patienternes hverdag. Fx i form af en hotline hvor patienter og pårørende kan stille spørgsmål og få hjælp i akutte situationer.

Læs KORAs rapport.

Læs mere om Lungeforeningens rapport om Palliativ indsats til KOL-patienter.

Læs mere om palliation.