×
×

Beskyt børn mod røg

Lungeforeningen opfordrer til, at vi i Danmark smider fløjlshandskerne og beskytter børn bedre mod røg.

37 % af dem, der ryger, og som har bil, siger at der bliver røget i deres bil. Blandt de rygere, som har bil, og hvor der bliver røget i bilen, siger 48 % at der nogle gange er børn i bilen.

Det viser en undersøgelse foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

I anledning af WHO’s World No Tobacco Day 31. maj 2016 ønsker Lungeforeningen, at Danmark fører en langt mere ambitiøs forebyggelsespolitik i forhold til børn og unges udsættelse for røg. I Italien er en ny rygelov trådt i kraft med forbud, som indebærer bødestraffe, hvis man ryger i bilen med børn eller gravide som passagerer.

Lignende forbud er indført i bl.a. England og Australien. Hvorfor passer vi ikke ligeså godt på danske børn?

Lungeforeningen mener, at en lovgivning som den italienske er et nødvendigt skridt. Det beskytter børn mod udsættelse for tobaksrøg og derfor mod alvorlige følgesygdomme så som fx astma og bronkitis.

- Børns luftveje, lunger og andre organer er ikke færdigudviklede. Derfor er deres forsvarssystem mod skadelige partikler anderledes end hos voksne. Røg kan skade lungernes udvikling og gøre dem syge senere, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.

Men hos de danske politikere har der hidtil ikke været flertal for en eventuel lovgivning, som forbyder røg i biler med børn og gravide.

- Danske politikere er desværre ikke meget for at gribe ind i borgernes personlige frihed, men når reglerne er der, så har det vist sig, at danskerne har en fantastisk evne til at efterrationalisere og se det positive i, at andre skånes for tobaksforurenet luft. 

Da loven om røgfri miljøer trådte i kraft i 2007, var der meget debat op til, men i virkeligheden forløb det relativt udramatisk, fordi de fleste danskere godt kunne se fornuften i, at man ikke skal udsættes for røg på fx arbejdspladser og restauranter, siger Anne Brandt.

I den seneste undersøgelse, som er foretaget af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen, svarer 37 % af dem, der ryger, og som har bil, at der bliver røget i deres bil. Blandt de rygere, som har bil, og hvor der bliver røget i bilen, svarer 48 % at der nogle gange er børn i bilen.

Ifølge Bo Chawes, som er børnelæge ved børneafdelingen på Herlev Hospital og seniorforsker, ph.d. ved Dansk BørneAstma Center i Gentofte, er udsættelse for tobaksrøg langt den vigtigste årsag til både udvikling og forværring af børneastma, som er den mest almindelige sygdom hos børn. Rygning resulterer både i medfødt nedsat lungefunktion, øget risiko for opblussen af børneastma og dårligere effekt af astmamedicin.

- Hvert femte småbarn og hver tiende skolebarn lider af astma, og astma er den hyppigste årsag til, at børn indlægges på sygehuset. Storsynderen blandt de faktorer, der kan udløse sygdommen, er hverken luftforurening eller dårlig rengøring. Det er forældrenes rygning, siger Bo Chawes.

Tal fra undersøgelser om rygning
I Danmark ryger 22 % af den voksne befolkning over 14 år. Heraf ryger 17 % dagligt.

37 % af dem, der ryger, og som har bil, svarer at der bliver røget i deres bil. Blandt de rygere, som har bil og hvor der bliver røget i bilen, der svarer 48 % at der nogle gange er børn i bilen.

Kilder: Undersøgelse af danskernes rygevaner og Undersøgelse om rygning og tobaksforurenet luft 2015

Læs eksempel på mediernes dækning
Forening kræver forbud mod røg i bilen på eb.dk

Læs mere
Stærke lunger i dåbsgave
Astma starter allerede i mors mave
Astma og børn

Projekter om lungesundhed hos børn og unge

  • Lungeforeningens Liv i lungerne – online tværfagligt undervisningsmateriale om luft, lunger og sundhed til 7.-10. klasse

  • Sunde børn og unge i sundere boligområder – partnerskab med gadeidrætsorganisationen GAME

  • Lungeforeningens samarbejde med Københavns Kommunes Center for Sundhed på børne- og ungeområde

Om undersøgelserne
Undersøgelserne er gennemført i 2015. Der er ca. 5.000 deltagere fra 15 år eller ældre i undersøgelserne, og dataindsamlingen er foretaget via internetpanel. Undersøgelserne er repræsentative på alder, køn, uddannelse og region. TNS Gallup har foretaget undersøgelserne for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.