×
×

Beskyt børn mod tobaksrøg

Printer-friendly version

Børn har ret til at vokse op i et hjem, hvor de ikke bliver udsat for tobaksrøg. Det mener mere end halvdelen af danskerne ifølge en ny undersøgelse, som Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen står bag.

Børn og tobaksrøg passer ikke sammen. Det mener eksperterne - og det mener, ifølge en ny undersøgelse, også flertallet af danskerne. Stort set uafhængigt af indkomst, beskæftigelse, alder, uddannelsesniveau og bopælsregion mener over halvdelen (56 procent) af alle deltagere i undersøgelsen, at det bør være en rettighed for børn at vokse op i et hjem, hvor de ikke bliver udsat for tobaksrøg.
Særligt udtalt er holdningen blandt voksne med børn op til 10 år, hvor ca. 60 procent svarer positivt på spørgsmålet.  Blandt rygere er billedet dog anderledes. Men selv blandt daglige rygere mener hver tredje, at et røgfrit hjem skal være børns ret.

Flertallet af danskere - 63 procent - mener også ifølge undersøgelsen, at det bør være en rettighed for alle dagplejebørn at blive passet i et hjem, hvor der aldrig bliver røget indendørs – heller ikke uden for åbningstiden. Det er især unge og forældre til hjemmeboende børn, der er tilhængere af, at dagplejehjem skal være røgfri – det synes næsten tre ud af fire - mens en tredjedel af de daglige rygere er enige. Danskerne er også opmærksomme på at beskytte børnene mod tobaksrøg udenfor husets fire vægge.

 Fx er der kun 4 procent, som har hjemmeboende børn, som ryger i deres bil dagligt eller næsten dagligt.

Det er et sundhedsproblem, hvis børn udsættes for tobaksrøg. Og ifølge undersøgelsen udsættes 9 procent af danske børn under 18 år for tobaksrøg eller gammel røg i deres hjem. Tobaksrøg sætter sig i gardinerne, i møbler og de sundhedsskadelige partikler fra røgen lægger sig på alle flader i hjem hvor der ryges.  Ifølge Global Burden of Disease study (2010) er tobaksrøg den vigtigste risikofaktor for, at børn under fem år bliver syge r i Danmark.

FAKTA

Nyfødte trækker vejret 40-60 gange i minuttet, 1 årige 30 gange i minuttet, mens voksne kun trækker vejret 15 gange i minuttet. Derfor optager børnene flere gange en dosis af røgens stoffer end voksne, når de er i de samme tobaksforurenede omgivelser. Stofferne fordeles samtidig i en mindre krop. Når røgens stoffer ophobes i barnet, kan de nå mængder, som hvis det var inhaleret af en voksen aktiv ryger.

Undersøgelsen i artiklen
Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen i ugerne 34 og 35 i 2013. Et repræsentativt udsnit af befolkningen (15 år+) på 5026 personer har deltaget i undersøgelsen. Se resultater fra tidligere undersøgelser på www.sst.dk
Læs også artiklen "Danskerne: Børn har ret til at vokse op i et røgfrit hjem"