×
×

Bliv klog på KOL på Den Internationale Lungedag - Mange ved ikke de har sygdommen

Pressemeddelelse:

Omkring 320.000 danskere lider af lungesygdommen KOL1, men mange ved det ikke. For kun knap 187.000 er registreret med sygdommen2. "Kampagnen Pust liv i din hverdag" skal få flere til at kende sygdommens symptomer og gå til læge og få målt deres lungefunktion.

I forbindelse med Lungedagen  20. november holder Lungeforeningen over 100 arrangementer i hele landet i samarbejde med kommuner, hospitaler, apoteker og frivillige. Ved langt de fleste steder kan man få målt sin lungefunktion.

Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke er med til Lungedagen i Grøndalscentret i København for at være med til at udbrede budskabet om, at man skal være opmærksom på symptomer fra lungerne og gå til læge og få målt sin lungefunktion.

”Jeg tror ikke, det er alvorligt”. Sådan tænker halvdelen af de danskere, der har oplevet symptomer på KOL i en periode på to måneder eller mere og ikke søgt læge. Det viser en repræsentativ undersøgelse, som You-Gov har gennemført for Sundhedsstyrelsen. Men det kan have stor betydning at reagere på symptomerne tidligt.
De symptomer, man skal være opmærksom på i forhold til KOL, er om man har hostet, haft slim fra lungerne og/eller åndenød gennem to måneder eller mere.

- Det er helt unødvendigt, at så mange går rundt i uvidenhed. Det er ekstremt vigtigt, at vi får mere fokus på, hvordan vi passer bedre på vores lunger og går til lægen og får lavet et tjek af lungerne, hvis man gennem længere tid oplever symptomer herfra. For det gode er, at man sagtens kan leve et forholdsvist normalt og aktivt liv med høj livskvalitet, selvom man har KOL. Men det kræver, at man får hjælp, og helst så tidligt som muligt,  siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen, som glæder sig over, at der sættes fokus på lungernes betydning for det gode liv i samarbejde med sundhedsmyndighederne.

Lungedagen markerer samtidig slutningen på kampagnen ’Pust liv i hverdagen’, som Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen har kørt først i maj og nu de sidste tre uger. Kampagnen skal få flere med symptomer på KOL til at gå til læge, hvis deres symptomer har varet i to måneder eller derover.


Omkring 320.000 danskere har KOL – mange uden at vide det
Kun knap 187.000 af de ca. 320.000, der antages at have KOL, har fået en diagnose og/ eller er i behandling for sygdommen. Derfor opfordrer Camilla Rathcke, Centerchef i Sundhedsstyrelsen, til at man går til lægen og bliver undersøgt, hvis man har haft symptomer gennem længere tid.

- Der er både gode behandlingsmuligheder, og meget man selv kan gøre for at bremse sygdommen, så som at være fysisk aktiv, bruge inhalationsmedicin og naturligvis holde op med at ryge. Det kan mindske sympto-merne og forbedre livskvaliteten. Derfor vil vi kraftigt opfordre alle, der oplever symptomer fra lungerne gen-nem to måneder eller mere til at gå til lægen og få lavet en lungefunktionsundersøgelse.
 

Om Pust liv i hverdagen-kampagnen og Lungeforeningens Lungedag
”Pust liv i hverdagen” er en landsdækkende kampagne og en del af regeringens lungeindsats, som Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningen står bag. Kampagnen skal få flere til at kende sygdommens symptomer og gå til læge og få lavet en lungefunktionsundersøgelse, hvis de gennem længere tid oplever symptomer på KOL. Borgerne har fra den 28. oktober og frem til 24. november kunnet møde kampagnen hos deres praktiserende læge, i kommunen og på apotekerne samt på Facebook.

Desuden bliver der informeret om kampagnen hos Danmarks Apotekerforeningens medlemmer, Blik- og Rørarbejderforbundet Danmark, Dansk Funktionærforbund, Malerforbundet Danmark og supermarkedskæden Rema 1000. Endvidere bakker TV-lægen Charlotte Bøving og influenceren Sara Maria Franch-Mærkdahl op om kampagnen og hjælper med at sprede kampagnens budskab.

Læs mere på kampagnens hjemmeside: www.pustliv.dk


Den Internationale Lungedag
Mere end en halv million danskere har en lungesygdom. Hvert år den 3. onsdag i november sætter Lungeforeningen fokus på dette og afholder International Lungedag i samarbejde med apoteker, kommuner, læger, hospitaler og frivillige. På dagen som i år er den 20. november 2019 kan danskerne få et lungetjek ved over 100 arrangementer rundt om i hele landet.

Læs mere om Lungedagen på www.lunge.dk/lungedag

 

Kontakt
For oplysninger om den landsdækkende kampagne:
Elsa Martha Eriksen, kampagneleder i Sundhedsstyrelsen, tlf. 93 51 84 91, e-mail elme@sst.dk

For oplysninger om lungesygdommen KOL:
Charlotte Larsen, PR- og kommunikationsansvarlig i Lungeforeningen, tlf. 41 61 26 29, e-mail cl@lunge.dk

For yderligere oplysninger i forbindelse med omtale: Lise Vejnø, pressekontakt, tlf. 61 67 45 66, e-mail lise.ve@adviceas.dk

 

FAKTAARK

Symptomer på KOL

 • Hoste (tør eller med slim)
 • Pibende eller hvæsende vejrtrækning
 • Du bliver mere forpustet end dine jævnaldrende, når du bevæger dig. Fx når du går på trapper eller løber efter bussen

Oplever du symptomer i to måneder eller mere, bør du søge læge. Især hvis du er ryger eller tidligere ryger eller har arbejdet i et erhverv med meget støv, damp eller røg.

Om KOL

 • KOL er en forkortelse for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. Det er en sygdom, hvor luftvejene forsnævres, og lungevævet bliver nedbrudt efterhånden, som sygdommen forværres.
 • Både mænd og kvinder rammes af KOL.
 • Manglende udvikling af lungerne i den tidlige barndom fx pga. hyppige lungeinfektioner, kan føre til nedsat lungefunktion i den tidlige voksenalder (mellem 20 og 30 år) og disponerer til øget risiko for KOL i voksenalderen
 • I Danmark anslås det, at ca. 320.000 har KOL3, men kun knap 187.000 danskere over 34 år var i 2017 registreret med sygdommen4, så rigtig mange går rundt med sygdommen uden at vide det.
 • 3.736 danskere døde af KOL i 20175.
 • KOL kan ikke helbredes, hvis du først har fået sygdommen. Men du kan mindske mange af sygdommens symptomer og følger ved at holde op med at ryge, være fysisk aktiv og tage inhalationsmedicin.
 • Jo før du opdager KOL, jo bedre. Rygestop bremser faldet i lungefunktionen. Tabt lungefunktion kan nemlig ikke genvindes.
 • På pustliv.dk kan du finde informationer om sygdommen og dens symptomer, behandlingsformer og forebyggelse. Endvidere downloade kampagnematerialer og se forskellige videoklip om KOL.

Om YouGov’s undersøgelse
Undersøgelsen er gennemført af YouGov blandt 752 danskere i alderen over 18 år i perioden 10. maj – 22. maj 2019. Data er vejet på køn, alder, region og uddannelse.
I undersøgelsen bliver der blandt andet spurgt om: ’Har du selv oplevet et eller flere af følgende symptomer i en periode på 2 måneder eller mere?’

 • 11 % har svaret åndenød
 • 16 % har svaret slim i luftvejene
 • 22 % har svaret hoste
 • 22 % har svaret hurtigt forpustet ved fysisk aktivitet
 • 54 % har anført ingen af ovenstående, og
 • 5 % har anført ved ikke

Deltagerne i undersøgelsen er også blevet spurgt om: ’Hvad er årsagen til, at du ikke har været til læge med de symptomer, du har haft i to måneder eller mere?

Her har de hyppigste svar været, at
50 % har svaret Jeg tror ikke, det er alvorligt
11 % har svaret Lægen siger bare, at jeg skal holde op med at ryge
9 % har svaret Der er alligevel ikke noget at gøre, når man først har sygdommen KOL, så det kan være lige meget med en diagnose
8 % har svaret Skyldes overvægt/dårlig form
6 % har svaret Jeg er bange for hvad lægen finder
11 % har svaret Ved ikke

1 Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Sundhedsstyrelsen 2017
2 Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen
3 Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL. Sundhedsstyrelsen 2017
4 Register for udvalgte kroniske sygdomme og svære psykiske lidelser (RUKS), Sundhedsdatastyrelsen
5 Dødsårsagsregisteret 2017. Sundhedsdatastyrelsen