×
×

Boligområder uden læger

Det skaber ulighed, at folk, der har mest brug for en praktiserende læge, er de første til at miste den lokale læge, mener en ekspert ifølge dr.dk

Sidste år lukkede den sidste læge i Københavner-bydelen Tingbjerg, og dermed var et endnu boligområde på regeringens såkaldte ”ghettoliste” uden en praktiserende læge.

En ny optælling, som har DR har lavet, viser, at der nu i 15 ud af 25 boligområder på ghettolisten ikke er en praktiserende læge.                 

Det kan være et problem for de socialt udsatte borgere i disse områder, forklarer professor Peter Vedsted fra Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet til dr.dk.

- Mange mennesker vil opleve, at 2-3 kilometer hen til lægen ikke betyder så meget, men for personer med handicap, gangbesværede eller folk som ikke har råd til transporten, der kan selv korte afstande betyde, at de ikke kommer af sted til lægen, siger han.

Derfor er manglen på læger særligt problematisk i udsatte boligområder.

- Der hvor man har det største behov for, at sundhedsvæsenet skal gøre en indsats, der har man faktisk de færreste ressourcer, siger han.

Peter Vedsted understreger over for dr.dk, at det ikke kun er afstand, der er vigtigt. Det er endnu vigtigere, at eksempelvis kroniske patienter med lange behandlingsforløb hurtigt kan få en ny tid ved lægen og kan komme i kontakt med deres læge.

Læs hele artiklen 15 ghettoer er uden læge på dr.dk

Kroniske lungepatienter er udsatte
Lungeforeningen har længe arbejdet for en bedre og mere systematisk indsats over for lungesygdomme for at reducere den sociale ulighed i Danmark.

Der er nemlig stor ulighed ved lungesygdomme. Fx er KOL den sygdom, der bidrager mest til den samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark – og den sociale ulighed i KOL er stigende.

- En systematisk indsats over for KOL og astma vil reducere den sociale ulighed i dødelighed i Danmark. En vigtig del i denne indsats er netop forebyggelse og tidlig opsporing via besøg hos egen læge, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.

I artiklen på dr.dk erkender Danske Regioner, at det er et problem med mangel på læger i boligområder på ghettolisten og andre udsatte boligområder.

- I Lungeforeningen ser vi  frem til at Danske Regioner finder en løsning i samarbejde med de praktiserende læger, siger Anne Brandt

Læs også artiklen Ny læge i Gellerup: Her kan jeg ændre katastrofale scenarier på dr.dk

Læs mere
KOL
Tidlig opsporing nytter