×
×

Bred opbakning til telemedicin

Analyse: Læger og patienter bakker op om telemedicin

Flere danske patienter med lungesygdomme vil få en bedre og mere effektiv behandling, hvis Danmark i højere grad indfører telemedicinske løsninger. Sådan lyder en af konklusionerne i en helt ny rapport fra KMD Analyse. Analysen falder på selv samme dag som regeringen præsenterer sin nye reform for digitalisering af en lang række velfærdsområder. Både blandt sundhedspersonalet og patienter er der opbakning til, at telemedicinske løsninger til brug for bl.a. genoptræning og sundhedsmålinger vil kunne gavne patienternes behandling.

Mandag 30. september 2013 præsenterer regeringen den fællesoffentlige strategi for digital velfærd, der ifølge oplægget skal sikre, at Danmark hurtigere får udbredt digitale velfærdsløsninger på social-, sundheds-, og undervisningsområdet frem mod 2020. På pressemødet i dag vil regeringen bl.a. give svar på, ”om alle lungepatienter i fremtiden kan gå til kontrol hjemme fra computerskærmen i stedet for at bruge tid på hospitalet.”

KMD Analyse kan i samarbejde med Lungeforeningen i dag offentliggøre en helt ny undersøgelse, der viser, at der på KOL-området er bred opbakning blandt det sundhedsfaglige personale og patienterne til en større udbredelse af telemedicin. 

Telemedicin bør tilbydes til flere patienter

Flere patienter med lungevejssygdomme, får i dag ikke tilbudt telemedicinsk behandling, selv om det rent faktisk kunne gavne deres behandling. Det til trods for, at der blandt læger, sygeplejersker og kommunale sundhedschefer er opbakning til, at behandling med telemedicinske løsninger vil kunne hæve kvaliteten for patienterne og gøre behandlingen mere effektiv blandt andet i form af færre indlæggelsesdage. Patienterne selv er positive over for at bruge den nye teknologi i forbindelse med deres behandling.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i rapporten ”Telemedicinsk behandling af KOL-patienter - Potentialer og barrierer”, der sætter fokus på telemedicin på KOL-området. Rapporten fra KMD Analyse er udfærdiget i samarbejde med Lungeforeningen og hører til de første af sin slags, der går bag om telemedicin hos både de fagprofessionelle og patienterne selv.

Hos Lungeforeningen er man glad for de nye tal i undersøgelsen. 

- Telemedicin er en både glædelig og nødvendig udvikling i vores sundhedssystem. Det er vigtigt, at teknologien bliver tilbudt til så mange som muligt, som kan have gavn af det. Som tallene i analysen peger på, så kan vi med fordel bruge teknologien mere end tilfældet er i dag. Vi oplever, at patienterne rigtig gerne vil give sig i kast med de nye telemedicinske løsninger, og vi er naturlig glade for, at også det faglige personale vurderer, at der er et uudnyttet potentiale, siger direktør i Lungeforeningen Anne Brandt.

I KMD sætter man pris på, at analysen kan være med til at afdække holdningerne på området.

- Ny teknologi kan være med til at løse en række af de udfordringer, vi har på sundhedsområdet. Det er derfor vigtigt, at vi får viden om, hvad der ligger af potentialer og barrierer. At der er en bred opbakning til telemedicin på KOL-området er yderst positivt og et godt fundament at arbejde videre fra, siger Lars Monrad-Gylling, administrerende direktør i KMD.

Tal og kommentarer – KMD Analyse Briefing

KMD Analyse går bag konklusionerne og bringer relevante kommentarer fra nøglepersoner i KMD Analyse Briefing.

 • Bred enighed blandt sundhedspersonalet: Telemedicin bidrager positivt til behandling af KOL
 • KOL patienter ønsker mere telemedicin
 • Flere KOL-patienter vil have gavn af telemedicin
 • Læger og sygeplejersker: Ja til politiske mål for udbredelse af telemedicin

Download KMD Analyse Briefing - Telemedicinsk behandling af KOL-patienter

Presseklip om telemedicinske løsninger til kroniske lungepatienter:

"Velfærdsteknologi skal handle om mere end udstyr" på b.dk

Indslag i DR1 nyhederne "Regeringen satser på maskiner" på dr.dk


Udvalgte hovedkonklusioner i rapporten
Telemedicin kan effektivisere behandlingen af KOL-patienter. 47 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne være med til at effektivisere behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 25 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 64 pct. af de kommunale sundhedschefer svarer i høj eller meget høj grad, mens yderligere 31 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 51 pct. i høj eller meget høj grad. 22 pct. svarer i nogen grad.

Øget kvalitet i behandlingen med telemedicin. 49 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer i høj eller meget høj grad, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet i behandlingen af KOL-patienter. Yderligere 32 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. De kommunale sundhedschefer er mere positive i deres vurdering, idet 84 pct. i høj eller meget høj grad mener, at telemedicinske løsninger vil kunne bidrage til bedre kvalitet, mens de resterende 17 pct. svarer i nogen grad. Blandt KOL-patienterne svarer 52 pct. i høj eller meget høj grad og yderligere 22 pct. svarer i nogen grad.

Flertallet af KOL-patienter har ikke forbehold over for brug af telemedicin. 70 pct. af KOL-patienterne vurderer, at de i ringe grad eller slet ikke er bekymrede for, om de vil kunne finde ud af at betjene de telemedicinske løsninger. Tilsvarende vurderer 64 pct. af KOL-patienterne, at de i ringe grad eller slet ikke vil synes det er svært at skulle kommunikere med læge eller sygeplejerske via en videoskærm.

Utryghed blandt patienter kan være barriere for telemedicin. Såvel læger og sygeplejersker som kommunale sundhedschefer udpeger tryghed blandt patienterne som den væsentligste barriere for en øget brug af telemedicin.

Mangel på klinisk evidens udgør en læge- og sygeplejefaglig barriere. 30 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at mangel på klinisk evidens i høj eller meget høj grad udgør en barriere for øget brug af telemedicinske løsninger. Det samme gælder 23 pct. af de kommunale sundhedschefer. Herudover svarer henholdsvis 22 pct. og 27 pct. i nogen grad.

Telemedicinsk behandling er relevant for mange KOL-patienter. 35 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at de i høj eller meget høj grad behandler KOL-patienter, som ikke i dag modtager telemedicinsk behandling, selvom de med fordel ville kunne gøre brug af det. Yderligere 31 pct. vurderer, at dette i nogen grad er tilfældet. 48 pct. af lægerne og sygeplejerskerne vurderer, at telemedicinsk behandling som minimum vil være relevant for halvdelen af de KOL-patienter, der i dag er i kontakt med klinikker og afdelinger.

Mange KOL-patienter ønsker telemedicinsk behandling. 69 pct. af KOL-patienterne svarer, at de gerne vil benytte telemedicinske løsninger som led i behandlingen af deres sygdom.

Klare mål kan øge brugen af telemedicin. 73 pct. af de adspurgte læger og sygeplejersker vurderer, at der i højere grad end tilfældet er i dag bør fastsættes klare mål for udbredelsen af telemedicinske løsninger i behandlingen af KOL-patienter. Samtidig vurderer 50 pct. af de kommunale sundhedschefer, at der fra politisk side i høj eller meget høj grad bør fastsættes klare mål for udbredelsen af telemedicin i behandlingen af KOL-patienter.

Om undersøgelsen og KMD Analyse

Rapporten ”Telemedicinsk behandling af KOL-patienter - Potentialer og barrierer” er udfærdiget i samarbejde med Lungeforeningen og bygger på tre surveys. 

 • En survey blandt medlemmer af Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA).
 • En survey blandt kommunale sundhedschefer.
 • En survey blandt KOL-patienter i Lungeforeningens netværk.

KMD Analyse er en del af KMD og udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandet andet tidligere udgivet rapporterne ”Digitalisering af ældreplejen - Potentialer og holdninger”, ”Det Digitale Borgerindeks - Danskernes holdning til offentlig digitalisering” samt "Den digitale folkeskole - Vurderinger og holdninger fra elever og forældre".

KMD Analyse samarbejder med CEDI om udarbejdelse af analyserne.

Download hele KMD-Analysen Telemedicinsk behandling af KOL-patienter - potentialer og barrierer
Hent andre analyser på www.kmd.dk/analyse

FAKTA om KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom)

 • Omkring 430.000 danskere har KOL
 • Ca. 200.000 ved endnu ikke, at de har sygdommen, fordi de enten ikke får diagnosen eller diagnosticeres forkert.
 • Der var næsten 54.000 ambulante besøg blandt KOL-patienter i 2011
 • Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU

(Kilde: Lungeforeningen – www.lunge.dk)

Læs mere om sundheds IT og telemedicin

Om KMD A/S

KMD er den største danskbaserede it-virksomhed, og hovedparten af KMD’s forretning udspringer af egen softwareudvikling. I knap 40 år har KMD arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervskunder i Danmark. KMD har en årlig omsætning på omkring fire milliarder danske kroner og har mere end 3.000 ansatte. KMD er ejet af Advent International og Sampension.

Kontaktinformation
KMD, pressechef Christoffer Hellmann, che@kmd.dk, telefon 44 60 18 09, mobil 25 29 17 84
Lungeforeningen, PR- og kommunikationschef Birgitte Skøtt Lenstrup, bsl@lunge.dk, mobil 22 56 65 15