×
×

Danmark skal have flere ex-rygere

Lungeforeningen støtter op om Europa-Kommissionens kampagne ”Ex-rygere er ustoppelige”, som fokuserer på de mange positive sider af at holde op med at ryge: Ex-rygere ser bedre ud, er mindre stressede, har det bedre og har flere penge. Ex-rygere er med andre ord: ’ustoppelige’. Kampagnen, som løber fra 2011-2013, skydes i 2012 officielt i gang på WHO’s årlige ’World No Tobacco Day’ den 31. maj.

- I anledningen af WHO’s årlige ’World No Tobacco Day’ den 31. maj støtter Lungeforeningen aktivt op om Europa Kommissionens 3-årige kampagne ”Ex-rygere er ustoppelige”, da der er behov for, at alle kræfter arbejder sammen for at få løst den måske største helbredsmæssige udfordring, vi står over, siger direktør Anne Brandt fra Lungeforeningen.

Ved ”World No Tobacco Day” sidste år satte Lungeforeningen sammen med Dansk Lungemedicinsk Selskab fokus på, at Danmark ikke gør nok for at opfylde den WHO rammekonvention om tobakskontrol, som vi i Danmark allerede har forpligtet os til.

- I 2012 vil vi sammen med Europa Kommissionen gerne sætte fokus på de mange muligheder, der opstår, når man stopper med at ryge, siger Anne Brandt.

EU-kommissær for sundhed og forbrugerpolitik John Dalli er glad for opbakningen til kampagnen.

- Vi ser frem til at støtte mange flere tusinde rygere at nå deres mål om et røgfrit liv i 2012. Jeg gav op med at ryge mig selv for nogle år siden, og jeg virkelig forstår, hvor fantastisk det føles at være en ex-ryger, siger John Dalli.

I Danmark er der ifølge forskningsoverlæge Charlotta Pisinger fra Forskningscenter for Forebyggelse nok at tage fat på.

- Rygning slår hvert år 14.000 danskere ihjel. Omkring hver 4. voksne dansker er ryger, hvilket bringer os op i toppen blandt de mest rygende folkefærd. Undersøgelser viser, at passiv rygning er årsag til cirka 180 dødsfald hvert år, og den tobaksforurenede luft har også stor betydning for akutte og kroniske luftvejssygdomme hos både børn og voksne. Derfor er det godt med en kampagne, som fokuserer på alt det positive, ex-rygere selv oplyser, der er ved et rygestop, både bedre livskvalitet og mindre stress, siger forskningsoverlæge Charlotta Pisinger.

Desværre ryger hver 3. person i EU stadig.

- Der er stadig et stort behov for at sætte fokus på positive virkninger af et rygestop. I kampagnen bruger vi en veltilrettelagt blanding af reklamer, sociale medier, forskellige arrangementer og praktiske værktøjer til at nå ud til rygerne og hjælpe dem med at holde op. Desuden får rygerne praktisk hjælp til at holde op gennem den helt nye internetbaserede "iCoach", siger kommissær John Dalli.

KONTAKT

Lungeforeningen
Direktør Anne Brandt, mobil 22 56 30 92

Formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)
Overlæge, professor Ronald Dahl, mobil 21 67 95 33

Forskningscenter for Forebyggelse
Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, mobil 51 22 40 70

 

FAKTAARK

Om Lungeforeningen
Lungeforeningen er en patientforening og en sygdomsbekæmpende forening. Foreningen er over 110 år gammel, og det oprindelige formål var at bekæmpe tuberkulosen. Nu har tiderne ændret sig, og i dag er det den brede lungesag lige fra barn til voksen, som Lungeforeningen arbejder for. Lungeforeningens vision er at skabe et samfund, hvor flere mennesker har sundere lunger - livet igennem.

 

Fakta om tobaksafhængighed

  • Rygning skader ikke kun lungerne, men øger bl.a. også risikoen for hjertekarsygdomme og kræft samt nedsætter fertiliteten.
  • Tobaksafhængighed er opført som en særskilt lidelse i større internationale sygdomsklassifikationer (Præamblen til WHO’s rammekonvention om tobakskontrol).
  • Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) er den mest alvorlige, kroniske og rygerelaterede sygdom. Hos 87 % skyldes sygdommen rygning.
  • Der er ca. 430.000 danskere, som har KOL, men over halvdelen ved ikke, at de har sygdommen.

Kilde: Lungeforeningen
 

Om Europa Kommissionens initiativer til bekæmpelse af tobaksafhængighed
Kampagnen "Ex-rygere er ikke til at stoppe" råder over et nyt effektivt stykke værktøj, der kan hjælpe rygerne med at kvitte tobakken. Der er fri adgang til ’iCoach’, en digital platform for sundhedsvejledning på alle officielle EU-sprog. I modsætning til andre digitale sundhedsværktøjer henvender iCoach sig også til dem, der ikke er klar til at holde op, og vejleder dem, der er i stor risiko for at få et tilbagefald. Kampagnen omfattet alle 27 EU-lande.

 

For mere information:

Ex-rygere er ustoppelige-kampagnen
iCoach
iCoach på Facebook

Den offentlige sundhedsportal i Den Europæiske Union

Folkesundhed ved Europa-Kommissionen

World No Tobacco Day 2012