×
×

Danskerne forsømmer deres lunger

Selvom det er vigtigt, er det kun et fåtal af danskerne, der jævnligt får tjekket lungerne. Mange ved ikke, hvordan man gør - men der er hjælp at hente på den årlige, internationale KOL-dag 16. november 2011, hvor danskerne tilbydes gratis lungetjek.

Danskere, der har risiko for at udvikle den meget udbredte og alvorlige lungesygdom, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, også kaldet KOL, overbeviser ofte sig selv om, at symptomer, som fx åndenød, blot skyldes aldring eller dårlig form. Og selvom det er meget nemt at afsløre lungesygdommen KOL, får de færreste danskere jævnligt tjekket deres lunger.

Det er Lungeforeningen, Astma-Allergi Danmark, LungePatient.dk, Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS), Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker (FSLA) og Apotekerne i Danmark, der samarbejder om at understøtte en lang række aktiviteter på KOL-dagen.

Flere end 500 000 danskere har enten KOL eller astma, men mange lever i uvidenhed om den sygdom, som har ramt dem. Dette til trods for, at lungesygdommen KOL kan findes ved en meget enkel måling af lungerne. Man skal blot puste i et særligt apparat, som måler lungernes funktionsniveau. Den primære årsag til KOL er rygning men kan også skyldes, at man indånder støv og skadelige partikler, hvor man arbejder. Endelig kan det også skyldes en sjælden sygdom kaldet Alfa-1 antitrypsinmangel.

Kend dine lunger
På KOL-dagen 16. november 2011 tilbyder bl.a. sundhedscentre, hospitaler, apoteker, lokalforeninger og mange andre derfor gratis lungetjek til alle under sloganet ”Kend dine lunger”. Der er over 100 arrangementer planlagt i hele Danmark.

Direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, håber, at så mange som muligt vil benytte muligheden for at få målt deres lungefunktion.

- Hos lungesyge mennesker falder lungefunktionen hurtigere end hos raske, og man kan sige, at lungerne ældes før tid. Det kan skyldes sjældne lungesygdomme, men også sygdomme som KOL og astma. At kende sin lungealder er derfor en pædagogisk måde at forstå resultatet af den funktionsmåling af lungerne, som man kan møde op og få lavet over hele landet 16. november 2011.

En 50-årig med lungesygdommen KOL kan fx have en lungealder på 100 år og derfor en meget reduceret lungefunktion.

- Når en lungesygdom først er diagnosticeret, er der meget man kan gøre for at udnytte og bevare den lungefunktion, som er tilbage. Så det handler om at finde de, som er syge, og hjælpe dem i den rigtige behandling, afslutter Anne Brandt.

KOL-dagen er international, og derfor er der på dagen fokus på lungesygdommen KOL i hele verden.

- Ifølge de seneste tal fra WHO anslås det, at 64 millioner mennesker i dag har KOL, og at omkring 3 millioner mennesker er døde af KOL. Og WHO forudser, at KOL bliver den tredje hyppigste dødsårsag på verdensplan i 2030, fortæller Jørgen Vestbo, overlæge og professor ved Hjerte- lungemedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital.

Mange af landets apoteker bidrager på KOL-dagen med forskellige aktiviteter, og ifølge sundhedsfaglig direktør i Danmarks Apotekerforening, Birthe Søndergaard, er det ganske naturligt, at apotekerne stiller hjælp til rådighed her.

- Rigtig mange borgere kommer på apoteket, og vi kan gøre en stor forskel i forhold til oplysning om lunger og lungesygdommen. Mange går rundt med u-opdaget KOL, og hvis kunder for eksempel klager over åndenød, hoste eller slim i lungerne, kan vi spørge ind til symptomerne og opfordre dem til konsultation hos egen læge.

Organisationerne bag KOL-dagen har det overordnede mål at gøre lungefunktionsmålinger lige så ”populære” og tilgængelige som måling af blodtrykket. Danskerne skal blive opmærksomme på, hvor livsvigtigt det er at bevare en god lungesundhed hele livet.

Her kan man møde op
www.lunge.dk og www.astma-allergi.dk kan man se, hvor i landet, der foretages lungetjek på KOL-dagen 16. november 2011. Alle, der møder op på KOL-dagen, kan deltage i en konkurrence om at vinde en luftballontur for 2 personer. Symbolikken er tydelig: Ligesom en varmluftsballon har brug for luft til at kunne holde sig oppe, har kroppen brug for luft i lungerne for at kunne holde hele livet.

________________________

KONTAKT
Direktør Anne Brandt, Lungeforeningen, mobil 22 56 30 92
Jørgen Vestbo, overlæge, professor, Hjerte- lungemedicinsk afdeling, Hvidovre, mobil 30 35 03 17
Direktør Birthe Søndergaard, Danmarks Apotekerforening, mobil 51 51 98 42

 

FAKTA
På KOL-dagen 16. november 2011 er der over 100 arrangementer planlagt i hele Danmark. Sidste år var der 88 arrangementer.

I Danmark er der ca. 430.000 personer med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), heraf ca. 50.000 med sygdommen i svær eller meget svær grad.  Globalt set er KOL én af de hyppigste dødsårsager, og én af de hyppigste årsager til sygdom.
Kilde: Lungeforeningen - www.lunge.dk


KOL fører til ca. 25.000 hospitalsindlæggelser årligt og har også store samfundsøkonomiske konsekvenser. Forebyggelse, tidlig diagnostik og behandling er derfor afgørende, hvis den personlige og samfundsmæssige byrde, som KOL fører til, skal reduceres fremover.
Kilde: Lungeforeningen - www.lunge.dk

MERE INFORMATION
PR- og kommunikationschef, Birgitte Lenstrup, Lungeforeningen, mobil 22 56 65 15, står til rådighed, hvis journalister ønsker fakta-bokse, patientcases, vejledning vedr. arrangementer og andet på dagen.

www.lunge.dk

www.astma-allergi.dk

www.lungepatient.dk

www.apotekerforeningen.dk