×
×

Deltag i forskningsprojekt om COVID-19

Sidst opdateret: 
29-04-2020

Spredningen af COVID-19 i Danmark har vendt op og ned på hverdagen for de fleste, og mange rutiner er ændret. Nu skal et nyt dansk forskningsprojekt være med til at kaste lys over de erfaringer mennesker med kroniske lungesygdomme gør sig under COVID-19 epidemien. 

For mange med alvorlig og kronisk sygdom er hverdagen påvirket på en helt særlig måde under den aktuelle situation vedrørende COVID-19. Lever du med en kronisk lungesygdom, kan du sikkert genkende, at din hverdag og dit samvær med andre i denne tid er påvirket af en øget opmærksomhed på at minimere risiko for smitte. Selvom der er retningslinjer og information rettet mod mennesker med særlig risiko, kan de mange informationer også være med til at skabe misforståelser, usikkerhed og utryghed i en hverdag, som kan være præget af selv-isolation. 


Der er brug for dig
Det er forskernes ønske at indsamle data løbende fra voksne med kronisk lungesygdom. Der er forskellige måder du kan involvere dig. Du kan deltage i en dagbogsindsamling, der foregår ved, at du to gange om ugen får sendt en mail, hvor du bliver opfordret til at reflektere over din hverdag. Dagbogsbesvarelser tager mellem 5-15 min. så du skal regne med at afsætte 2 x 5-15 min. om ugen til dette. Dagbogen kan give et indblik i hvordan dine tanker og erfaringer ændrer sig over tid. Vi vil gerne supplere dagbøgerne med interviews, hvor vi kan gå i dybden med dine erfaringer. Interviews vil foregå virtuelt og forventes at vare mellem 30-60 minutter.

Man kan godt deltage i den ene aktivitet uden at deltage i den anden, men holdet bag projektet håber, at mange har lyst til at deltage i begge dele. 

Deltagelse i projektet er anonymt og alle personlige data bliver anonymiseret og opbevaret i henhold til alle gældende sikkerhedsforskrifter.

Hvis du ønsker at høre mere om projektet, kontakt da gerne Lea Kronborg Vestergaard på følgende e-mail: leve@cas.au.dk. Hvis du allerede ved, at du ønsker at deltage med dagbøger og/eller interview, så må du meget gerne skrive det. Vi er i projektet forberedt på at skulle justere efterhånden som individuelle og samfundsmæssige forhold udvikler sig, og du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække tilsagn om at deltage tilbage uanset årsag.

 

Om projektet
Projektet er en del af HOPE-projektet How Democracies Cope with Covid19: A Data-Driven Approach på Aarhus Universitet. Du kan læse mere på hjemmesiden, hvor der løbende vil udkomme opdateringer med indsigter fra de forskellige projekter: https://hope-project.au.dk/#/

Projektansvarlig
Jens Seeberg, PhD, Professor (mso)
E-mail: jseeberg@cas.au.dk

Projektassistent
Lea Kronborg Vestergaard, MSc
E-mail: leve@cas.au.dk


Involverede parter

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø

Interacting Minds Centre (IMC)
Aarhus University
Jens Chr. Skous Vej 4, 1483-330
8000 Aarhus C