×
×

Digitalt samvær til årets generalforsamling

Sidst opdateret: 
20-10-2020

En oplagt forsamling af medlemmer deltog i årets generalforsamling i Lungeforeningen, som for første gang blev gennemført digitalt. Formand Torben Mogensen fik stor ros og opbakning fra generalforsamlingen efter sin formandsberetning. 


Beretning om endnu et flot år - og en ny hverdag med corona i historisk perspektiv
Det var en helt ny og anderledes møde at afholde generalforsamling, hvor de fleste deltagere sad hjemme i deres egne stuer med kaffekop ved hånden og mikrofon og kamera tændt mens formanden holdt sin beretning om året der gik i 2019. Der var fokus på de mange resultater, samarbejder og forandringer, som Lungeforeningen lykkedes med i endnu et begivenhedsrigt år i højt tempo.

Endnu en gang en stor tak lød til alle de frivillige, som gør en stor, stor indsats ude lokalt og på tværs af landet i lokalafdelinger, netværk og lungekor, som skaber værdi og glæde for utrolig mange medlemmer. 

Normalt finder generalforsamlingen sted i juni, men på grund af corona var mødet flyttet til september og en skærm i hvert hjem – og corona var også med i formandens beretning. For Corona har fyldt meget af det nuværende år og betyder store forandringer i samfundet og i Lungeforeningen. Forsamlingen mærkede derfor også et historisk vingesus, da formanden trak de historiske linjer op tilbage fra foreningens begyndelse og bekæmpelsen af tuberkulose til den nuværende kamp mod corona og den igangværende kampagne ”Hvem deler du spyt med”. En oplagt generalforsamling viste sin opbakning og tak til formanden med klap og begejstrede kommentarer.

Du kan læse Ledelsesberetningen i Årsregnskab 2019.

Bestyrelsen var talrigt til stede, og de tre kandidater, som stillede op til valg, blev alle valgt. Således fortsætter Torben Mogensen og Finn Wulff i endnu en periode, mens Dorte Chabert blev valgt ind for første gang. Dorte har med sin baggrund som psykolog, lungetransplanteret og frivillig rådgiver og netværkstovholder i Lungeforeningen tilført bestyrelsen endnu en stærk stemme. 

Torben Mogensen blevet genvalgt som bestyrelsesformand og Henrik Vincentz genvalgt som næstformand for Lungeforeningen på et bestyrelsesmøde lige efter Lungeforeningens generalforsamling 30. september 2020. 
Torben Morgensen er speciallæge i anæstesi og intensiv terapi samt professor på Lanzhou University i Kina. Derudover er han formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering og Rådet for Lægemiddelovervågning og forhenværende vicedirektør på Amager og Hvidovre hospitaler.


Fortsætter kampen for bedre forebyggelse, behandling og helbredelse af lungesygdomme
Torben Mogensen har det seneste år bidraget med sin lægefaglige erfaring som formand for Lungeforeningen og gjort Lungeforeningen kendt i befolkningen med sit store engagement og ihærdige deltagelse i bekæmpelsen med corona: 

Jeg vil fortsætte med at kæmpe for en ordentlig behandling af lungesygdomme og sikre hjælp til, at man kan leve et godt liv, selv om ens lunger ikke fungerer 100%. Siden marts har vi alle fået en endnu større opmærksomhed på lungerne, og endnu flere ved nu, hvad det betyder at skulle være meget omhyggelig med hygiejne, afstand og isolering, som mange med en lungesygdom lever med også uden corona, siger Torben Mogensen. 

Se hele Lungeforeningens bestyrelse her
Læs Dorte Chaberts historie her
Referat af generalforsamlingen finder du her