×
×

Ekstraordinært årsmøde 31. okt. 2013 - nyhed

Ekstraordinært årsmøde 31. oktober 2013 - endelig godkendelse af nye vedtægter
På det ekstraordinære årsmøde 24. oktober 2013 stemte årsmødet enstemmigt og med samtlige stemmer for forslaget til nye vedtægter med to enkelte rettelser:

1) navnet forbliver Lungeforeningen
2) i pkt. 12.1 ændres sætningen ”når forslag herom er optaget på dagsorden for den ordinære generalforsamling” til ”når forslag herom er optaget på dagsorden for en generalforsamling”

På årsmødet deltog 19 medlemmer med stemmeret og 7 medbragte fuldmagter. Herudover havde 207 medlemmer vist deres interesse og engagement og stemt ved fuldmagt, hvoraf 194 var gyldige. Det betyder, at det varslede ekstraordinære årsmøde 31. oktober 2013, kl. 16.00-17.00 bliver gennemført.

Idet sekretariatet allerede ligger inde med de fornødne fuldmagter til at godkende forslaget endeligt, er det ikke strengt nødvendigt med fremmøde, hvorfor det er besluttet at flytte mødet til sekretariatets lokaler i København, Strandboulevarden 47B, 2100 København. Skulle du ønske at deltage med fremmøde, kan du tilmelde dig via din personlige profil senest onsdag 30. oktober 2013, kl. 12.00. Log ind på din profil.

Ønsker du selv at afgive en fuldmagt, kan du downloade denne fuldmagtsseddel, printe og underskrive den og enten uploade den eller sende den til sekretariatet med post, så vi senest har den i hænde onsdag 30. oktober 2013, kl. 12.00.

Dagsorden for det ekstraordinære årsmøde 31. oktober 2013:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af forslag til nye vedtægter
  3. Evt.

 LÆS referat af det ektraordinære årsmøde 24. oktber 2013