Få kender til lindrende indsats | Lungeforeningen
×
×

Få kender til lindrende indsats

Printer-friendly version

Langt fra alle patienter med livstruende sygdom og deres pårørende kommer i kontakt med den lindrende (palliative) indsats, men det det skal nu laves om.

Palliation skaber tryghed

Pallitativt Videncenter (PAVI) er gået sammen med en række patientforeninger, heriblandt Danmarks Lungeforening, om en kampagne med overskriften ”Palliation skaber tryghed”. Formålet er at fortælle danskerne om palliation, og hvilke muligheder der er for lindring til mennesker med livstruende sygdomme og deres pårørende i en svær tid.

Formålet med kampagnen er at:

  • borgere, patienter og pårørende bliver opmærksomme på den palliative behandling, pleje og omsorg som et relevant tilbud til alle, der er ramt af livstruende sygdom og som oplever behov for lindring uanset, hvornår i sygdoms- og behandlingsforløbet disse behov opstår
  • borgere, patienter og pårørende får kendskab til at patientforeningerne også arbejder med og rådgiver om palliative aspekter for deres patientgrupper
  • beslutningstagere bliver opmærksomme på at skabe de palliative tilbud, der kan dæmme op for en ulighed i palliation som er realiteten i dag.

En fælles informationsindsats til borgerene om palliation

Et samarbejde mellem PAVI og patientforeninger, der har patientgrupper med livstruende sygdomme som medlemmer er startet under navnet "Fælles Fodslag". Initiativet udspringer af, at PAVI sammen med patientforeningerne har konstateret, at langt fra alle patienter med livstruende sygdom og deres pårørende kommer i kontakt med den palliative indsats. En indsats som kan fremme både den syges og de pårørendes livskvalitet, dels ved at lindre lidelse og symptomer forbundet med sygdom og behandling, dels ved at støtte patient og pårørende til at leve så godt, som muligt indtil døden. Kampagnen "Palliation skaber tryghed" er et af initiativerne i samarbejdet.

Læs mere under ”Danskerne skal lære om palliation” på PAVIs hjemmeside.

KOL-patienter får ingen lindring
Danmarks Lungeforening har tidligere i samarbejde med Palliativt Videncenter udarbejdet rapporten "Palliativ indsats til KOL-patienter", som kortlægger behovet og indsatsen for døende KOL-patienter.

Hvert år dør mindst 3500 mennesker af lungesygdommen KOL, som dermed er den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark. Alligevel tilbydes stort set ingen af patienterne specialiseret omsorg og lindring mod slutningen af deres liv – såkaldt palliativ pleje. Sygdommen er en kronisk irritationstilstand i lungerne, og typisk lider patienterne af svær åndenød i årevis.

Læs mere og download rapporten om "Palliativ indsats til KOL-patienter".

Konference samlede specialister, forskere og politikere
Torsdag 29. august 2013 holdt Danmarks Lungeforening en konference på Herlev Hospital, hvor specialister, forskere og politikere mødtes for at sætte fokus på problemet. Konferencen om lindrende og rehabiliterende indsats til KOL-patienter blev indledt med lungemonologerne "Med Luft på Stemmen". Monologerne er blevet til på baggrund af interviews med lungesyge og med inspiration fra rapporten om palliativ indsats til KOL-patienter. På konferencen blev der således på mange måder sat ord på, hvordan specialiseret omsorg og lindring bedre kan nå ud til KOL-patienterne. Allerede i 2011 anbefalede Sundhedsstyrelsen nemlig, at den palliative indsats skulle rettes mod alle patienter med en livstruende sygdom. Konferencen skød på fornemmeste vis arbejdet med at tilrettelægge en lindrende og rehabiliterende indsats til KOL-patienter i gang.

Brug for lindring til KOL-patienter
Om Projekt Palliativ indsats til KOL-patienter

Patientforeninger i Fælles Fodslag samarbejdet er
Fælles Fodslag er et samarbejde mellem PAVI og Alzheimerforeningen, Cystisk Fibrose Foreningen, Danmarks Lungeforening, Dansk Myelomatose forening, Foreningen for patienter med neuroendokrine tumorer (Netpa), Gigtforeningen, HIV-­?Danmark, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Landsforeningen Huntington Sygdom, Landsforeningen Multipel Atrofi (MSA), Muskelsvindfonden, Netværk for hals-­? og mundhulekræft, Nyreforeningen, Parkinsonforeningen, Patientforeningen Lungekræft, Patientforeningen for Lymfekræft og Leukæme (LyLe), Patientforeningen for Tarmkræft, Prostatakræftforeningen (Propa).