×
×

Fem gange partnerskabspulje

Lungeforeningen er med i hele fem partnerskaber ud af Sundhedsministeriets partnerskabspulje på i alt 120 mio. kr.

Der uddeles støtte fra partnerskabspuljjen til fem forskellige partnerskaber, hvor Lungeforeningen er med til at rette fokus på børn, unge, mænd, kvinder, erhvervsskoler og arbejdspladser. Her vil mange få glæde af fokus på lunger, tidlig opsporing af lungesygdomme, røgfrihed og meget andet.

- Det er dejligt, at der kommer fokus på forebyggelse og tidlig opsporing af lungesygdomme i partnerskaberne. Nu kommer vi bredere ud på bl.a. erhversskoler, arbejdspladser og mange andre steder med budskabet om mere liv i lungerne og mere lighed i sundhed, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Flere raske leveår til kortuddannede mænd
Formålet er at øge sundheden for personer med kort uddannelse herunder særligt kortuddannede mænd gennem en systematisk indsats på arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere aktivt inddrages i implementeringen og forankringen af sundhedsindsatsen.

Partnerne er Hjerteforeningen, Rådgivende Sociologer, Type2Dialog, Weltklass og Arla Foods.
Læs mere her
 
Sunde børn og unge i sundere boligområder
Partnerskabet har til formål at mindske den sociale ulighed i sundhed, ved at øge den fysiske aktivitet og lungesundheden blandt de mere end 150.000 børn og unge i alderen 8-21 år, som bor i de almene boligområder i Danmark.

Partnerne er BL (Danmarks Almene Boliger), DS Elcobyg og GAME.


Sundere erhvervsskoler – et pilotprojekt i Holstebro Kommune
Formålet er at udvikle samt udbrede en projektmodel, der kan påvirke erhvervsskoleelevers tobaks-, motions- og kostvaner i sundere retning og dermed forebygge hjertekarsygdomme, lungesygdomme.

Partnerne er Hjerteforeningen, Erhvervsskolen i Holstebro og Aalborg Universitet m.fl.
 

Mere liv i lungerne og mere lighed i sundhed
Indsatsen i partnerskabet går ud på at bevidstgøre flere danskere omkring deres lungefunktion, så de om nødvendigt kommer videre og bliver udredt og behandlet for lungesygdomme. Samtidig vil vi arbejde for at motivere flere danskere til rygestop gennem en kort rådgivning om rygestop.

Partner er Matas. Læs mere her
 

Forum for Mænds Sundhed
Partnerskabet har til formål at nedbringe ulighed i sundhed ved at sikre flere leveår for mænd, fordi mænd dør markant tidligere end kvinder og ikke nås godt nok gennem eksisterende sundhedstilbud. Mænd lever i gennemsnit 4-5 år kortere end kvinder. Flere mænd er storrygere, og kun 1/3 af mænd med kort uddannelse er fysisk aktive i tilstrækkelig grad sammenlignet med mænd med en længere uddannelse.

Partnerne er Forum for Mænds Sundheds bestyrelse, Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus, 3F og Dansk Metal m.fl.

 

Links til mere information om de enkelte partnerskaber opdateres løbende her på siden.

 

FAKTA OM DEN SAMLEDE PARTNERSKABSPULJE
Størstedelen af puljen på 120 mio, nærmere bestemt 105 mio. kr., bliver nu udmøntet. Heraf går 82 mio. kr. til 23 regionale/landsdækkende partnerskaber, mens ca. 24 mio. kr. udmøntes til de 15 lokale partnerskaber. De resterende 15 mio. kr. udmeldes i en ny pulje i 2015.

Læs Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pressemeddelelse