×
×

Første røgfrie generation i 2030

Printer-friendly version

Regeringen har sat sig for, at ingen børn, som i dag bliver født, skal begynde at ryge. Målet er, at ingen børn og unge ryger i 2030.

- De børn, som bliver født i dag skal holde sig fra rygning, så ingen børn og unge ryger i 2030, lyder det fra sundhedsminister Sophie Løhde (V) om et tiltag, der er led i regeringens kræftplan IV.

Rygeforbud på skoler
Regeringen lægger bl.a. op til at ændre rygeloven, så elever på erhvervsskoler i lighed med for eksempel gymnasieelever ikke må ryge på skolens område. Sundhedsministeren peger på, at cirka 12 procent af gymnasieeleverne i dag ryger, mens det tilsvarende tal for erhvervsskoleeleverne er cirka 37 procent. Det skriver Altinget Sundhed i dag onsdag 25. august 2016.

Større behandlingskapacitet
Andre tiltag i planen skal sikre en større behandlingskapacitet samt flere sammenhængende behandlingsforløb og rehabilitering i kommunerne. I Lungeforeningen ser man nu, at dette også vil komme lungepatienterne til gode.

- Vi forventer naturligvis, at vi med dette stærke, berettigede fokus på behandlingskapacitet fx til lungekræftpatienter også vil se en målrettet indsats for at minimere antallet af KOL-patienter, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt.

Der er nemlig en stor synergi til kræftpakke IV i regeringens nye lungesatsning, som også vil kunne komme de kun delvist opdagede og ofte underbehandlede KOL-patienter til gode.

Lungesatsningen er bl.a. sat i verden for at løse at KOL, og derfor andre lungesygdomme, bliver opdaget langt tidligere og sikre, at patienter får den rette behandling i tide.

- Nu tror jeg derfor på, at vi kan nå i mål med alle de gode intentioner, fordi kræftpakke IV også vil understøtte dette, siger Anne Brandt.

Røgfrihed – også hos voksne
Anne Brandt roser regeringen for fokus på børn og unges rygning, og håber, at en målrettet indsats for røgfrihed hos voksne ligeledes er på vej.

- Der dør omkring 6.000 danskere om året på grund af KOL og derfor er det ikke tilstrækkeligt at gøre en indsats for børn og unge. Vi skal også have afsat flere midler til hjælp til rygestop på hospitalerne og i kommunerne, sige hun.

Lungeforeningen arbejder med lungesundhed og røgfrihed på arbejdspladsen i en række partnerskabsprojekter.

- Vi har opbygget masser af ny viden og erfaring om hvad der virker, men jeg håber, at der også skrues op for midlerne til, at de gode forebyggelsesinitiativer målrettet voksne også kan løses i nytænkende samarbejdspartnerskaber, siger foreningens direktør Anne Brandt.
 

Læs mere
Regeringens lungesatsning
Liv i lungerne
Lunger på Arbejde
Rygning
Årlig undersøgelse om rygning


Projekter om lungesundhed på arbejdspladsen
Lungeforeningen arbejder med lungesundhed på arbejdspladsen i følgende projekter:

  • Mit Gode Liv – i samarbejde med bl.a. Hjerteforeningen og Arla
  • Et Friskt Pust – i samarbejde med 3F
  • Sundhed i Gear – i samarbejde med bl.a. Dansk Metal
  • Flere Røgfri Københavnere – i samarbejde med Københavns Kommune, Røgfrit København 2025