×
×

Folketinget: Forebyg børneastma

Folketinget havde 28. november 2013 børneastma på dagsordenen. Alle partiers sundhedsordførere bakkede op om et øget fokus på de mange børn og familier, der hvert år har børneastma tæt inde på livet.

Der er et særligt stort ønske om at forebygge astma samt at finde og diagnosticere astmabørn så tidligt som muligt og sikre at alle får den rigtige behandling.

 

Særligt fokus på tidlig opsporing

Astma er den hyppigst forekommende børnesygdom, og er også den mest almindelige årsag til indlæggelser på danske børneafdelinger, fast medicinsk behandling og brug af sundhedsvæsnet. Folketinget opfordrer nu regeringen til mere ens behandling landet over og er særligt opmærksomme på at de gode intentioner gennemføres snarest muligt.

Lungeforeningen har i længere tid arbejdet for at få lungeområdet højere prioriteret fra politisk side bl.a. med argumentationspapiret  ”Argumenter for en national, forpligtende indsats på lunge- og allergiområdet”. Dette ledte til at børneastma blev nævnt som fokusområde i den aftale, som Danske Regioner indgik med regeringen om regionernes økonomi for 2014.

 

Regeringen pålægges initiativer

Folketinget noterer sig med tilfredshed, at regionerne har tilkendegivet, at de vil tage initiativ til at styrke kvaliteten i behandlingen af børneastma, og pålægger regeringen at iværksætte initiativer sammen med regionerne til implementering senest ultimo 2014.

- Tidlig opsporing er uden tvivl et væsentligt element i at nedbringe indlæggelser og forbedre vilkårene for astmabørn og deres familier.  Vi er i Lungeforeningen naturligvis utroligt glade for, at børn med astma nu kan se frem til mere målrettet opsporing og bedre behandling, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Forslag om en øget indsats på børneastma-området blev vedtaget med 105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF, UFG) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget i Folketinget 3. december 2013. Læs mere om forslaget på Folketingets hjemmeside.

Se hele forespørgselsdebatten om børneastma på debatten på ft.dk

Læs om børn og lunger