×
×

Forsker-pris til Gentofte-læge

Dagens Medicin, 5. februar 2014:

Bo Chawes, 37 år, læge og forsker ved Dansk BørneAstma Center på Gentofte Hospital fik den 23. januar 2014 tildelt det amerikanske Thrasher Research Fund's Early Career Award for hans projekt: "The early life metabolome in the origins of childhood asthma and allergy".

Bo Chawes’ forskning fokuserer på de tidlige markører for udvikling af astma, allergi og eksem hos børn. Bo Chawes har flere gange dokumenteret, at den inflammatoriske proces, som fører til astma,  allergi og eksem, starter allerede lige omkring fødslen og dermed lang tid før, børnene får symptomer på aktiv sygdom.

På Dansk BørneCenter Astma foretager en gruppe forskere og ph.d. studerende helt unikke studier og forskning i spædbørns lunger.

Med i Lungeforeningens referencegruppe for børn, unge og lunger
Bo Chawes sidder med i Lungeforeningens referencegruppe for børn, unge og lunger. For at sikre en høj faglig kvalitet i vores udviklingsarbejde vedr. børn, unge og lunger, har Lungeforeningen nedsat en referencegruppe med kompetente fagpersoner, som har et særligt engagement i og lyst til at bidrage til at gøre en forskel for familier med børn, som bliver syge i deres lunger. Referencegruppen fungerer som et ressourcenetværk og vidensbank for aktiviteter i Lungeforeningen med fokus på lungebørn og deres familier. Læs mere om Referencegruppe børn, unge og lunger.

Medlem af referencgruppen er:

 • Ane Lind Møldrup, Sjældne Diagnoser
 • Hanne Markussen, kontaktperson for Lungebarn - for familier med lungesyge børn og unge
 • Susanne Bülow, speciallæge i almen medicin
 • Susanne Kitaj, socialrådgiver og familieterapeut, rådgiver på Lungelinjen
 • Rie Salholdt Dalager, sygeplejerske, Dansk BørneLungeCenter
 • Birgit Rasmussen, psykolog, Klinik for psykologi, socialrådgivning og pædagogik - Rigshospitalet 
 • Camilla Schrøder, psykolog, Psykologisk Praksis
 • Dorte Lismoes, forstander, Hjerting Kystsanatorium
 • Hanne Sylvest Hansen, sygeplejerske, FSLA - Fagligt selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker
 • Mathilde Gersby, socialrådgiver
 • Frederik Buchvald, læge, Dansk BørneLungeCenter
 • Bo Chawes, læge, Dansk BørneAstma Center / COPSAC - Copenhagen Studies on Asthma in Childhood
 • Liat Damsbo Lund, socialrådgiver, Rigshospitalet, Dansk Socialrådgiverforening
 • Repræsentant, BUPL
 • Repræsentant, Gigtramte Børns Forældreforening
 • Repræsentant, DSfB - Dansk Selskab for BørneSundhed