×
×

Intensiv lufttilførsel gavner meget syge KOL-patienter

 Margit Christiansen er en af de KOL-patienter, der har fået det markant bedre af High Flow-behandling. Hun var en af de patienter, der indgik i et stort studie af behandlingen, som Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital står bag.

Et enestående studie af meget dårlige KOL-patienter har vist, at kombinationen af vanlig behandling og tilførsel af fugtmættet luft – en såkaldt High Flow-behandling – giver væsentlig højere livskvalitet og stabilisering af den almene tilstand

 

High Flow-behandling reducerer forværring af KOL

Det er Lungemedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, der står bag studiet, som for nylig er blevet offentliggjort i det internationale tidsskrift International Journal of COPD, og som nu er kendt "The Aalborg Study".

Studiet, der er det første af sin slags på verdensplan, baserer sig på 200 meget syge KOL-patienter, hvor halvdelen foruden den sædvanlige optimale behandling af deres sygdom – dvs. iltterapi, inhalationsmedicin, samt rehabilitering og ernæringsterapi for nogles vedkommende – også har fået et apparat til rådighed gennem et år. 

Ved hjælp af et apparat tilføres fugtmættet luft til lungerne – mellem 20 og 60 liter pr. minut. 

Det har resulteret i, at patienterne har oplevet markante forbedringer i deres tilstand, sammenlignet med kontrolgruppen af patienter, som har fået vanlig optimal behandling.

- Der har været en betydelig reduktion i antallet af forværringer af KOL, ligesom vi har kunnet se, at i takt med brugen af High Flow, har der været en nedgang i antallet af indlæggelser. Derud over har patienterne oplevet signifikant mindre åndenød sammenlignet med kontrolgruppen, siger overlæge, ph.d. Ulla Møller Weinreich, Lungemedicinsk Afdeling. 

Hun står bag studiet sammen med sygeplejerske Line Storgaard, også fra Lungemedicinsk Afdeling.

 

Tilkobles apparat 6 timer i døgnet

High Flow-behandlingen har hidtil primært været benyttet til patienter på intensivafdelinger. 

Det nye er, at Lungemedicinsk Afdeling har prøvet den af på en anden patientgruppe og til hjemmebehandling.

Patienterne har været tilkoblet High Flow-apparatet i gennemsnitligt seks timer i løbet af døgnet, typisk om natten. 

- Jeg havde forventet, at antallet af forværringer af KOL ville blive mindre ved brugen af High Flow. Men det, der gør mig allermest glad er, at vi har kunnet stabilisere så dårlige patienter, som dem, der deltog i studiet. Dvs. deres gangfunktion, kuldioxid i blodet og andre forhold, der typisk forværres for KOL-patienter, blev ikke værre i løbet af det år, vi lavede studiet, og det har overrasket mig, siger Ulla Møller Weinreich.

Mange patienter gav også udtryk for, at deres nattesøvn var blevet markant forbedret. 

- Det kan vi dog ikke bevise videnskabeligt, da det ikke indgik som et af målepunkterne i studiet, siger Ulla Møller Weinreich.

 

Samfundsøkonomisk gevinst ved High Flow 

Kontrolgruppen fik efterfølgende High Flow-apparater stillet til rådighed, ligesom den undersøgte gruppe har fået lov til at beholde deres apparater. 

Afdelingen har desuden af producenten fået et antal apparater stillet til rådighed, som bruges til udvalgte patienter.

- Nu skal vi have lavet en økonomisk evaluering, for behandlingen er ikke gratis. Der skal prioriteres midler til køb af apparaterne samt det destillerede vand, der bruges til dem. Men hvis patienterne indlægges færre gange og er mere selvhjulpne i længere tid – og det viser studiet er tilfældet - så er der tale om en samfundsøkonomisk gevinst ved at gøre behandlingen til standard for de meget dårlige KOL-patienter, siger Ulla Møller Weinreich. 

 

Fakta om KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) 

  •  Ca. 320.000 mennesker i Danmark har KOL. 
  • 50.000 af dem  lider af svær eller meget svær KOL. 
  • Risikoen for at dø ved indlæggelse af KOL er 7 pct. under indlæggelse og 25 pct. i det efterfølgende år.  Det er højere end dødeligheden efter både blodprop i hjertet og de fleste kræftsygdomme. 
  • Ca. 5.500 dør på grund af KOL hvert år, hvilket gør sygdommen til den tredjehyppigste dødsårsag i Danmark 

 

Læs mere

Du kan læse mere om lungesygdommen KOL her

Få Lungeforeningens gode råd og redskaber, som du kan bruge til, hvis du døjer med hoste, slim og åndenød.