×
×

Intet fald i rygere sidste år

Ny undersøgelse: Intet fald i rygere sidste år – godt halvdelen af rygerne vil stoppe

90.000 danskere kæmper lige nu med at kvitte tobakken, men andelen af dagligrygere er ikke faldet det seneste år. Flere bruger e-cigaretter.  Mindre end halvdelen af danskerne ved, at rygning kan give kræft andre steder end i lungerne, og hver fjerde ved ikke, at rygning er årsag til blodpropper.

17 procent af danskerne ryger dagligt tobak, og seks procent ryger en gang imellem.  Det viser en ny Gallup-undersøgelse, som er gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. I en lang årrække har der i Danmark været en positiv udvikling i retning af færre daglig-rygere, men de 17 procent er samme niveau som i undersøgelsen fra december 2012.

Hvis man ser på perioden fra 2005 til i dag, fremgår faldet i dagligrygning tydeligt, hvorimod flere ryger lejlighedsvis.

Årstal

Daglig rygning

Lejlighedsvis rygning

2005

26 %

2 %

2010

20 %

4 %

2011

18 %

6 %

2012

 17 %

5 %

2013

 17 %

6 %

”Det er selvfølgelig bekymrende for folkesundheden, hvis faldet i tobaksrygning er stoppet samtidig med, at brugen af e-cigaretter er i stigning. Men vi håber, at det blot er en midlertidig stagnation, og at alle de indsatser, der fortsat gøres for at begrænse rygning, vil kunne fastholde udviklingen mod stadig færre rygere.” siger Jørgen Falk, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Mange ønsker rygestop

15 procent af dagligrygerne ville vælge at blive rygere igen, hvis de kunne leve deres liv om, og 60 procent ønsker at holde op med at ryge. Knap 9 procent af rygerne havde konkrete planer om at holde op inden for en måned, da undersøgelsen blev gennemført i december 2013.  Det betyder, at ca. 90.000 danskere netop nu forsøger at holde op med at ryge. Ca. halvdelen af alle dem, der gerne vil stoppe, vil gerne have hjælp til det.

”Vi trækker vejret ca. 20.000 gange på en dag og hver gang, vi trækker vejret, passerer luften vore luftveje og lunger. Luft med tobaksrøg skader uundgåeligt både luftvejene og lungerne, og derfor ønsker vi mere fokus på de store og positive effekter ved et rygestop. Især nu hvor undersøgelsen viser, at mere end halvdelen af de danske rygere rent faktisk ønsker at stoppe” siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen

Viden om helbredskonsekvenser ved rygning

Ifølge undersøgelsen ved 95 procent af danskerne, at rygning er forbundet med lungekræft. Til gengæld er der mindre viden om sammenhængen mellem rygning og andre sygdomme.

 • 42 procent ved, at rygning kan føre til kræft andre steder (i fx nyrer eller blære)
 • 72 procent ved, at rygning kan føre til blodpropper i hjertet, og
 • 83 procent ved, at rygning kan føre til KOL (Kronisk obstruktiv lungesygdom)

”Hver 4. dansker dør af sygdom forårsaget af rygning, og alligevel ved danskerne ikke, at rygning øger risikoen for de fleste kræftsygdomme. De færreste ved, at de kræftfremkaldende stoffer i tobaksrøgen spreder sig i hele kroppen og kan give kræft mange andre steder end i lungerne” siger Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge i Kræftens Bekæmpelse.

”Blot få cigaretter om dagen fordobler din risiko for at blive ramt af en blodprop. Og rygning er langt farligere for dit hjerte, end de fleste går rundt og tror. Desværre er der mange, der indser dette for sent efter, at blodproppen har ramt dem. Derfor skal vi hele tiden holde fast i og motivere dem, der rent faktisk ønsker at holde op med at ryge”, siger Gorm B. Jensen, forskningschef i Hjerteforeningen.

Rygning af e-cigaretter i stigning

Flere danskere anvender ifølge undersøgelsen e-cigaretter. I 2010 var der 1 procent, der dagligt eller en gang i mellem røg e-cigaretter, mens det nu er 5 procent. Det svarer til godt 200.000 danskere. Desuden viser undersøgelsen, at ca. 80 procent af dem der ryger e-cigaretter, også er tobaksrygere.

Undersøgelsen er gennemført af TNS Gallup i november/december 2013 for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen. Et repræsentativt udsnit på 5020 danskere (+15 år) har deltaget i undersøgelsen.

 

FAKTA

Sådan reagerer dit hjerte på tobaksrøg

 • Som ryger har du dobbelt så stor risiko for at udvikle blodpropper og hjertesvigt som ikke-rygere.
 • Når du ryger, er der større risiko for, at blodpladerne kan klumpe sig sammen og danne blodpropper. Rygning har desuden en uheldig virkning på blodets evne til at opløse blodpropper.
 • Også tobaksforurenet luft har en effekt på sundheden. Udsættelse for tobaksforurenet luft kan give op mod 30 procent øget risiko for hjerte- og kredsløbssygdomme. Hvis du allerede har en hjertesygdom, skal du være særlig opmærksom på at undgå andres rygning.

Sådan reagerer dine lunger på tobaksrøg

 • Ca. 80 % tilfælde af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) skyldes rygning. KOL betyder, at luftvejene bliver smallere, og det gør, at man får svært ved at trække vejret
 • Det øger din risiko for at få KOL, hvis du har røget i mange år, hvis du har røget mange cigaretter hver dag, hvis du er genetisk disponeret, og hvis du har arbejdet eller arbejder med fx dieselos, asfaltdampe, svejsning eller støv.
 • Hvert 5. småbarn og hvert 10. skolebarn lider af astma, og udsættelse for tobaksrøg er langt den største årsag. Udsættelse for tobaksrøg er også den stærkeste kendte årsag til svære astmaanfald hos småbørn, og det hæmmer den naturlige vækst i børns lungefunktion.

Sådan er sammenhængen mellem kræft og tobaksrøg

 • Når man ryger, optager man de op mod 50 forskellige kræftfremkaldende stoffer, der er i tobaksrøgen, gennem lungerne. De går fra lungerne over i blodbanen, hvor de bliver ført rundt med blodet til alle vores organer. Det er derfor ikke kun lungerne, der opstår kræft i, når man ryger.
 • Rygning er årsag til kræft i lunge, strube, blære, urinledere, nyre og nyrebækken, mund, læbe, tunge, næsehule, mave, lever, livmoderhals, blodet ( myeloid leukæmi), svælg, spiserør, bugspytkirtel, tyktarm, endetarm og æggestok.


KONTAKT
Pressechef Birgitte Skøtt Lenstrup, tlf. 22 56 65 15, bsl@lunge.dk