×
×

KOL er en dyr sygdom

De samlede sundhedsudgifter til en KOL-patient er mere end dobbelt så store som til en person i samme alder uden KOL, viser nyt studie fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet

Sammen med forskere fra KORA, analysefirmaet itracks og Glostrup Hospital har forskerene fra Aarhus opgjort de økonomiske og de helbredsmæssige konsekvenser af at have KOL.

Studiet ser på de samlede udgifter for alle registrerede KOL-patienter i Danmark over en 12-års periode fra 1998 til 2010, og der indgår mere end 170.000 KOL-patienter og deres ægtefæller i studiet.

Studiet viser, at selv mange år, inden KOL-diagnosen stilles, er KOL-patienternes lønindkomst under halvdelen af det, som en person i samme alder uden KOL tjener.

Lidt overraskende ser det ud til, at også KOL-patienternes ægtefæller er mere syge, bruger mere medicin og tjener færre penge end andre i samme alder.

I Lungeforeningen ser man studiet som endnu et hårdtslående argument for, at der nu bør sættes meget mere systematisk og målrettet ind i forhold til lungesygdommen KOL. Direktør Anne Brandt henviser til, at Lungeforeningen lige nu har de bedste forhåbninger om at se målrettet handling i forhold til at opspore lungesygdommen KOL bedre og hurtigere end før, idet KOL sidste år blev skrevet ind som særligt fokusområde i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og Regeringen.

- Vi har allerede sidste år erfaret fra vores eget forskningsprojekt om lindrende behandling til KOL patienter, det første nogensinde gennemført i Danmark, at KOL oftere rammer mennesker, som har mange andre ting at kæmpe med fx dårlig økonomi og boligforhold. Derfor er det uhyre vigtigt, vi fremover sætter langt mere fokus på lungerne og at alle vi almindelige danskere, men også fagpersoner inden for sundhedsvæsenet, i højere grad reagerer på symptomer fra lungerne, så der kan sættes mere effektivt ind i forhold at stille diagnosen på et tidligt tidspunkt, siger Lungeforeningens direktør Anne Brandt og fortsætter:

- Den gode nyhed er, at der i dag er god og effektiv behandling til KOL-patienter. Hjælp til rygestop er essentiel og behandling med medicin koblet med rehabilitering er vigtige ingredienser.

Læs artiklen ”KOL koster kassen” på clin.au.dk

Læs om mere om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) 

Læs Lungeforeningens forskningsundersøgelse ”Palliativ (lindrende) indsats til KOL-patienter”