×
×

Lavt D-vitamin og lungesygdom

Ny forskning fra Herlev Hospital og Københavns Universitet viser, at et lavt niveau af D-vitamin er forbundet med en markant forøget risiko for dårligere lungefunktion og Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL). Studiet involverer 18.000 danskere og er netop blevet publiceret i det anerkendte tidsskrift Thorax.

Mangel på D-vitamin bliver almindeligvis forbundet med en øget risiko for et dårligt knoglehelbred, og det er velkendt at specielt i Norden lider mange mennesker af vitamin D mangel. Nyere studier har nu vist at et lavt niveau af det vigtige vitamin også er forbundet med øget risiko for sygdomme i luftvejene. Eksperimenter viser, at mangel på D-vitamin påvirker immunforsvaret i lungerne og lungernes funktion generelt.

D-vitamin dannes i huden ved at lade solen skinne på huden med jævne mellemrum. Meget tyder på, at solskin er godt for helbredet, men man skal udgå at blive skoldet, da det øger risikoen for hudkræft. Kost med et rigt indhold af D-vitamin eller som kosttilskud kan også til dels dække behovet.

– Vi har undersøgt sammenhængen mellem lavt niveau af D-vitamin og risiko for dårligere lungefunktion og kronisk obstruktiv lunge sygdom i et stort dansk studie. Vi kan se, at et meget lavt niveau af D-vitamin er forbundet med en ca.10 procent dårligere lungefunktion og en 60 til100 procent højere risiko for at udvikle KOL, siger Shoaib Afzal, læge ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Herlev Hospital.

Forskerne har sammenlignet de 20 procent laveste niveauer af D-vitamin med de resterende deltagere i studiet. Den forøgede risiko kan ses, selv om tallene er justeret for en række faktorer inklusiv rygning, som er den vigtigste årsag til nedsat lungefunktion og KOL.

18.000 danskere undersøgt for lungesygdom

Den videnskabelige undersøgelse er baseret på Østerbro-undersøgelsen og Herlev/Østerbro-undersøgelsen, hvor der er målt niveau af D-vitamin i blodprøver fra deltagerne. Deltagerne er herefter fulgt i de danske registre frem til i dag.

– Ved denne type befolkningsstudie kan vi ikke afgøre noget sikkert om en eventuel årsagssammenhæng. Men vi kan konstatere en stærk statistisk sammenhæng mellem lavt niveau af D-vitamin, nedsat lungefunktion og KOL. Der kan være flere forklaringer på resultaterne, fx at et lavt niveau af D-vitamin direkte fører til lungesygdom. Dog kan forklaringen også være, at manglen på D-vitamin er en markør for usund livsstil og et dårligt helbred generelt, siger Børge Nordestgaard, klinisk professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og overlæge på Herlev Hospital.

En forebyggende behandling?

Forskernes næste skridt er at undersøge om sammenhængen mellem lavt niveau af D- vitamin og lungesygdom er en reel årsagssammenhæng.

– Den eneste måde at undgå tobaksrelaterede sygdomme på er røgfrihed. Vores studie viser at rygere med lave niveauer af D-vitamin muligvis har endnu højere risiko for lungesygdom end andre rygere, siger Børge Nordestgaard.

I Lungeforeningen modtages den nye forskning med stor interesse.

- Hvis det viser sig, at et øget optag af D-vitamin i kroppen kan formindske risikoen for lungesygdom er det en virkelig god nyhed for de mennesker, som er i farezonen for at udvikle KOL. Udendørs frisk luft, fysisk aktivitet og sunde lunger er et naturligt godt makkerskab, og i øvrigt også noget som bidrager til at forbedre livskvaliteten for de mennesker som allerede lever med en lungesygdom, siger direktør for Lungeforeningen, Anne Brandt.

KONTAKT
Professor ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og overlæge på Herlev Hospital, Børge Nordestgaard
Mobil: 30 28 72 63
E-mail: Boerge.Nordestgaard@regionh.dk

Pressechef i Lungeforeningen, Birgitte Skøtt Lenstrup
Mobil: 22 56 65 15
E-mail: bsl@lunge.dk               

PRESSEKLIP
Læs "For lidt D-vitatmin knyttet til lungesygdomme" på videnskab.dk
Læs "Mangel på D-vitamin øger risikoen for lungesygdom" på jv.dk
 

FAKTA

D-vitamin

Den almindelige dansker får 1/5 af sit behov for D-vitamin dækket via kosten og 4/5 via sollys. D-vitamin dannes i huden. Den mængde sollys, der er tilstrækkelig til at dække vitamin D behovet, svarer til 5-30 minutters sollys nogle gange ugentligt i sommerhalvåret svarende til arme, hals og hoved. Men i perioden fra oktober til marts står solen så lavt på himlen, at den ikke giver lys nok til at sætte gang i hudens D-vitaminproduktion. Derfor er kosten og eventuelt D vitamin-supplement særlig vigtig som D-vitaminkilde i vinterhalvåret.

Sundhedsstyrelsen anbefaler et dagligt indtag er 7,5 µg D-vitamin. De fleste danskere får 2-4 µg D-vitamin fra kosten. Fraset nogle svampe indeholder kun animalske fødevarer D-vitamin (fisk, kød, æg, mælkeprodukter). Det anbefales at spise 200-300 g fisk om ugen. Særligt fede fisk er rige på D-vitamin.

D-vitamin er vigtigt for knoglehelbredet, og D-vitamin-mangel er en risikofaktor for udvikling af knogleskørhed. Om D-vitamin-tilskud kan have en beskyttende effekt på udvikling af lungesygdom, visse kræftsygdomme og hjertesygdom vides endnu ikke, og derfor går anbefalinger for D-vitamin-tilskud primært på knoglehelbredet. Man anbefaler ikke tilskud til raske voksne danskere, der spiser en varieret kost. Derimod anbefaler man tilskud til gravide, børn under 2 år, personer med mørk hud, personer der går tildækket i sommerhalvåret og personer over 70 år.
(Kilde: Sundhedsstyrelsen)

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)

  • Omkring 430.000 danskere har Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), 40.000-50.000 i svær grad.
  • KOL er en kronisk irritationstilstand i lungerne, der giver forsnævrede, irriterede luftveje og øget slimdannelse. Symptomerne er hoste, opspyt og åndenød.
  • Sygdommen udvikler sig snigende, og patienten bliver ofte diagnosticeret sent. KOL påvirker også andre organer i takt med, at lungefunktionen nedsættes. Musklerne bliver svækkede, og mange udvikler også hjerte-karsygdomme og knogleskørhed. Hvert år dør mindst 3.500 danskere som direkte følge af KOL, og sygdommen er impliceret i yderligere 2000 andre dødsfald på grund af eksempelvis lungebetændelse.

(Kilde: Lungeforeningen – www.lunge.dk)

Læs om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom