×
×

Løser økonomioplæg ulighed?

Kritik: Vil regeringens økonomioplæg løse ulighed i sundhed?

Årets økonomiforhandlinger er i gang i Finansministeriet. Og i Lungeforeningen frygter man, at regeringen ikke vil leve op til sine løfter om mere lighed i sundhed til befolkningen.

Hvis der skal gøres noget for at højne sundheden i Danmark, bør økonomiaftalen for 2014 ikke ende ud i en masse organisatoriske tiltag og nyt bureaukrati, mener Lungeforeningens formand, Johannes Flensted-Jensen.

- Vores opfordring til politikerne er enkel. Vær nu sikker på, at pengene bliver brugt på sundhed. Der er så mange lavt hængende frugter, som kunne give mere lighed i sundhed. Der er fx 400.000 mennesker i Danmark med lungesygdommen KOL, men over halvdelen ved det ikke, fordi de enten ikke får diagnosen eller diagnosticeres for sent, siger han.

Stor ulighed i sundhed for kronisk lungesyge

I det hele taget har lungesygdomme alt for store omkostninger, men sådan behøver det ikke at være. Danmark har den højeste dødelighed af KOL i EU, men også på astmaområdet er tallene skræmmende.

- Tidlig opsporing, præcis diagnostik og korrekt behandling kan fjerne over 90 pct. af symptomerne hos voksne med astma. Astma uden god behandling har alvorlige helbredsmæssige og sociale konsekvenser. Og ikke nok med det, det koster også samfundet alt for mange penge, siger Johannes Flensted-Jensen.

Lungeforeningen tog for nylig initiativ til at samle en ekspertgruppe bestående af bl.a. videnskabelige selskaber og andre patientforeninger inden for lungeområdet. Gruppen har allerede sendt et udspil til regions- og folketingspolitikere, hvori de argumenterer for, at regeringen for billige penge kan forbedre behandlingen af KOL, astma og allergi. En kortvarig investering som efterfølgende vil give besparelser.

Unødvendigt pres på samfundsøkonomien

Sundhedsøkonom Jes Søgaard er med i ekspertgruppen, og han har kigget på de sundhedsøkonomiske gevinster ved en større indsats for lungepatienterne.

- Eksempelvis koster velbehandlede astmapatienter samfundet en ¼ i forhold til mangelfuldt og ikke behandlede patienter. Det viser en stor vesteuropæisk undersøgelse med deltagelse af ti lande, bl.a. Sverige og Norge, men desværre ikke Danmark. Hvis regeringen vil investere lidt her, vil der på meget kort sigt være store besparelser i både færre akutte indlæggelser, større arbejdsudbud og færre sociale udgifter, siger han.

Ekspertoplægget tager netop udgangspunkt i de samfundsøkonomiske muligheder ved en samlet plan for lungerne.

- I øjeblikket bruges de 15-20 milliarder kroner, som lungesygdomme koster årligt, ikke hensigtsmæssigt. Som jeg ser det, kan politikerne med en økonomisk sammenhængende plan sikre alle lungepatienter bedre behandling på en enkel, overskuelig måde også rent økonomisk, afslutter Jes Søgaard.

Sundhedsminister Astrid Krag (SF) har netop igangsat et arbejde for at få nyudnævnte lighedsambassadører til at komme med konkrete løsninger og tiltag til at mindske uligheden i sundhedssystemet. I Lungeforeningen er der ingen tvivl om, hvor sundhedsministeren skal starte.

- Lungesygdomme og deres følgevirkninger har enorme, årlige omkostninger for samfundet. Vi kan få meget mere lighed i sundhed for de penge. KOL er tilmed den sygdom, der bidrager mest til den samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark – og den sociale ulighed i KOL er stigende. Alt for mange dør for tidligt efter mange år på sociale ydelser med store omkostninger for samfundet og dårlig livskvalitet til følge. Det er helt unødvendigt, siger Johannes Flensted-Jensen, formand i Lungeforeningen og nyudnævnt ambassadør for lighed i sundhedssystemet.

Kontakt
Bestyrelsesformand for Lungeforeningen, Johannes Flensted-Jensen på mobil 20 84 03 52 eller e-mail jflensted@gmail.com

Sundhedsøkonom Jes Søgaard, mobil 21 47 69 52 eller e-mail jes.sogaard@gmail.com

Pressechef i Lungeforeningen, Birgitte Skøtt Lenstrup på mobil 22 56 65 15 eller e-mail bsl@lunge.dk

Baggrund
Opbakning på tal og fakta for udspillet til politikerne findes i det argumentationspapir, som Lungeforeningen har taget initiativ til. Argumentationspapiret indeholder veldokumenteret fakta og sundhedsøkonomiske beregninger, der viser ny vej til en koordineret indsats på lungeområdet – og mere sundhed. Argumentationspapiret kan downloades nederst i dette link.
 

Fakta om lungesygdomme i Danmark er rystende:

Forekomsten af KOL er dobbelt så høj blandt borgere med ingen eller kort uddannelse i forhold til borgere med mellemlang eller lang uddannelse, og KOL er den sygdom, der bidrager mest til den samlede ulighed i sygelighed og dødelighed i Danmark. Den sociale ulighed i KOL er stigende.

Forekomsten af astma er 50 pct. højere blandt borgere med ingen eller kort uddannelse i forhold til borgere med længere uddannelse

Under halvdelen af patienterne med svær KOL får medicinsk behandling. Korrekt behandling af KOL kan reducere 25 % af sygdomsbyrden.

I Danmark har voksne med astma (20-44 årige) gennemsnitligt 5,3 ugers årligt arbejdsfravær mere end voksne uden astma.

Det høje arbejdsfravær hos voksne med astma betyder et produktionstab hvert år i Danmark på op til 7,5 mia. kr. og offentlige overførselsudgifter på 3 mia. kr.