×
×

Lungeforeningen er udvalgt som ”Best Practice”-case på Altinget

Lungeforeningens udvikling de sidste 10 år er en historie om skarpt definerede mål, unikke samarbejder med mange og teamwork for at lykkes med en ambitiøs vision. 
På 10 år er Lungeforeningens medlemstal vokset fra 4.600 til over 22.000, og foreningen taler med en langt større kraft. En dybtfølt tak til alle, der har bidraget til, at vi er nået hertil, og en tak til alle, der stadig er med på rejsen. Målet er fortsat, at lungesygdomme bliver prioriteret endnu højere i Danmark.

- Det er klart, at jeg som direktør er glad og ydmyg over at få mulighed for at sætte ord og billeder på, hvordan vi i Lungeforeningen har kunnet skabe så unikke resultater, at vi i disse år for alvor er kommet tilstede med tilbud til vores medlemmer og fået flere muskler til at kæmpe deres sag og for deres rettigheder, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt. 

Resultaterne dækker over mange forskellige tiltag og professionelle indsatser, som har været eksekveret i den nævnte 10-årige periode. Anne Brandt supplerer her Altingets artikel om Lungeforeningen som ”Best Practice”-case med nogle af de andre afgørende milepæle, som har været en del af rejsen med ”den hurtigtgående speedbåd”. 

Læs Altingets artikel: "Sådan mangedoblede Lungeforeningens sit medlemstal".

Tusinde tak til alle "lungestartere", som hver dag kæmper for at sikre bedre vilkår for lungesyge og deres pårørende og forebygger lungesygdomme. Med samarbejde, nytænkning og den store støtte og opbakning til fokuserede indsatser kan vi gøre en synlig forskel for de mere end 600.000 danskere, der lever med en lungesygdom i Danmark. I Lungeforeningen lover vi at gøre vores til fortsat at smitte omgivelserne med optimisme, gejst og håb for fremtiden for lungesyge og deres pårørende.

 

Anne Brandt fremhæver følgende, helt afgørende indsatser og tiltag:
  • Bestyrelse og ledelse har fra 2010 lagt vægt på at fokusere og prioritere en indsats på en række MUST WIN BATTLES. Det har givet pote og ekstraordinære resultater:
  • At favne hele lungeområdet fra det første skrig til det sidste suk, som det blev formuleret i den nye vision. Som led i dette, tog Lungeforeningen bl.a. initiativ til at etablere Børnelungefonden, som har givet et stort løft til børnelungeområdet gennem et helt unikt samarbejde med Team Rynkeby Fonden og frembragt over 24 millioner kr. til primært ny forskning på børnelungeområdet
  • Vi tog initiativ til et argumentationspapir for en national, forpligtende lungeplan, der med veldokumenterede fakta og sundhedsøkonomiske beregninger viste vej til en koordineret indsats på lungeområdet. Papiret var med til at give bevågenhed blandt beslutningstagere og sætte fokus på behovet for forbedringer i forebyggelse, opsporing, behandling og rehabilitering af lungepatienter. Arbejdet lagde trædestenen til en aftale mellem regering, Danske Regioner og Kommunerne Landsforening om en national lungesatsning i 2015. Med satsningen blev der afsat 250 mio. kr. i perioden 2016-2019. Lungeforeningen ser det som et vigtigt første skridt mod en forpligtende indsats på lungeområdet
  • Vi opsøgte andre patientforeninger på lungeområdet for at afsøge mulighederne for at gå sammen og endte med at gennemføre en due dilligence og efterfølgende fusion med en anden patientforening i 2015 som gav anledning til navneskifte og rebranding 
  • I den efterfølgende tid fokuserede vi kræfterne omkring kerneforretningen og det at skabe mest mulig værdi for vores medlemmer. Det medførte et frasalg af to institutioner (et kursuscenter på Fyn og en døgninstitution i Esbjerg med virksomhedsoverdragelse) samt omlægning af en række sekretariatsbetjeninger af eksterne selskaber
  • Internt havde vi et stort fokus på teamwork i et lille stærkt hold af kompetente medarbejdere i Lungehuset, med ambitioner, nytænkning, flid og dygtighed. Mennesker, der var med på rejsen for at udvikle og forandre verden for lungepatienter og vores medlemmer, hvad enten det var for en kort eller lang periode
  • Eksternt har vi søgt og fundet de bedste juridiske, økonomiske, it-, PR-, kommunikations- og indsamlingslegekammerater at samarbejde med, og de bedste og mest dedikerede fagpersoner og rådgivere lige fra professorer, forskere, klinikere, behandlere til sundhedssystemets embedsmænd i ministerier, styrelser, regioner og kommuner etc., eksperter fra vidensorganisationer, og de som hver dag gør alt for at løfte kvalitet og udvikling af samfundet til vores medlemmers bedste. Alle er med til, at vi kommer godt omkring interessevaretagelsen for alle, der lever med en lungesygdom tæt inde på livet og særligt de 22.000 medlemmer, vi i dag kan sige vi taler på vegne af. Vi ser gerne, at vi kan vokse og få endnu mere power – det er der reelt behov for.

Tak til alle "lungestartere"
Den 16. januar 2020 afholdt Lungeforeningen en reception i anledning af Anne Brandts 10-års jubilæum og Lungeforeningens 119-års fødselsdag. 

- Tusinde tak til alle "lungestartere", som hver dag kæmper for at sikre bedre vilkår for lungesyge og deres pårørende og forebygger lungesygdomme. Med samarbejde, nytænkning og den store støtte og opbakning til fokuserede indsatser kan vi gøre en synlig forskel for de mere end 600.000 danskere, der lever med en lungesygdom i Danmark. I Lungeforeningen lover vi at gøre vores til fortsat at smitte omgivelserne med optimisme, gejst og håb for fremtiden for lungesyge og deres pårørende, lyder det fra direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt. 

Se billeder fra Lungeforeningens 119-års fødselsdag og receptionen den 16. januar 2020.

Læs "Jubilæum: 10 år som direktør i Lungeforeningen"

Læs om Lungeforeningens historie

Læs Altingets artikel: "Sådan mangedoblede Lungeforeningens sit medlemstal"