Lungeforeningen på Kulturmødet på Mors | Lungeforeningen
×
×

Lungeforeningen på Kulturmødet på Mors

Printer-friendly version

Lungeforeningen efterspørger flere kultur- og sundhedsprojekter rundt om i hele landet til gavn for mange borgere - herunder også patienter. Der er mange gode erfaringer og eksempler på, hvordan sundhed, kunst og kulturelle aktiviteter kan gå op i en højere enhed ofte i et samarbejde mellem regioner, kommuner og kulturinstitutioner. Lungeforeningen ser selv flere sundhedsmæssige gevinster, men hvordan sikrer man, at endnu flere får gavn af disse aktiviteter?

På kunst- og kultur eventen Kulturmødet, som finder sted i Nykøbing Mors hvert år i uge 34, deltager Lungeforeningens direktør, Anne Brandt, i paneldebatten "På tværs af Kultur og Sundhed" fredag 23. august, kl. 18.00-19.00. 


Paneldebat: På tværs af kultur og sundhed
Der er stigende interesse for samarbejde på tværs af kultur og sundhed - og mellem region, kommune og kulturinstitioner. Og patienterne har stor gavn af indsatsen. Hvordan skaber vi bæredygtige vilkår og muligheder for kultur- og sundhedsprojekter i Danmark. Hvordan kan det politiske system sikre, at borgerne har adgang til kultur- og sundhedsindsatser, og at der er den nødvendige økonomi og faglighed til stede?

Arrangør: Region Nordjylland, NOCKS - Nordjysk Center for Kultur og Sundhed. 

I paneldebatten deltager: 

  • Stine Jacobsen – leder af NOCKS
  • Anita Jensen – post doc, AAU
  • Per Thorgaard – overlæge, AUH
  • Mikael Odder, Kulturkoordinator, Aalborg Kommune
  • Lasse Henningsen – direktør for Musikkens Hus
  • Karsten Auerbach - billedkunstner
  • Ole Stavad - regionspolitiker
  • Anne Brandt - direktør i Lungeforeningen

Moderator: TV-vært, skribent og foredragsholder Clement Kjersgaard. 

Læs mere og se programmet for Kulturmødet 2019


Lunge-kor gav luft under vingerne på Moesgaard Museum
I Lungeforeningen har man de sidste år oplevet en overvældende interesse for kultur og sundhed. Lungeforeningen har p.t. 51 lungekor fordelt over hele landet. Kor der opstår i tæt samarbejde med Lungeforeningens frivillige, kommuner og musik/aftenskoler til stor gavn for de mere end 600.000 kroniske lungepatienter, der lever i Danmark. 

- Vi har allerede igennem en årrække oplevet, hvordan musik og korsang med lungepatienter har en positiv effekt på både vejrtrækning og livskvalitet. Og vi oplever heldigvis, at flere og flere kommuner ønsker, at stille deres lokaler til rådighed, fordi de kan se de sundhedsmæssige og sociale gevinster, der er ved at tænke kultur og sundhed på tværs. Sang skaber glæde, samhørighed og livsmod, og korsangen kan være med til at bryde den sociale isolation, som desværre rammer mange lungepatienter, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt, og fortsætter: 

 - Sidste år oplevede vi en overvældende interesse for samarbejdet mellem kultur og sundhed, hvor vi afholdt konferencen "Musik og Sundhed". Her dannede kulturinstitutionen Moesgaard Museum rammen for to helt unikke arrangementer. Dels et arrangement for læger, fysioterapeuter, musikterapeuter, komponister og innovationsfolk med det formål at undersøge, hvilken plads musik kan få som supplement til traditionel medicinsk behandling af kronisk syge mennesker. Og dels en koncert med et lungekor med over 100 lungepatienter, som sang af lungernes fulde kraft akkompagneret af den verdenskendte kunster og komponist Frans Bak.

Frans Bak deltog også i konferencen "Den største gave" i 2017, hvor Rigshospitalet og Lungeforeningen markerede 25-års jubilæet for den første danske lungetransplantation gennemført i Danmark. 

Nyt dansk forskningsprojekt, som bl.a. er støttet af Danmarks Lungeforeningens Fond, ser nu på effekten af sangtræning i lungekor. Forventningen til forskningsprojektet er at få ny og dybere viden omkring, hvorvidt sang kan være lige så godt som fysisk  træning på en lang række parametre, som spænder fra livskvalitet til psykologisk velbefindende til lungefunktion og generelt aktivitetsniveau. Resultaterne foreligger i 2020.


Er musik også medicin?
På konferencen kunne man også møde Gustav og Berit, hvis 10-årige søn, Scott, ved fødslen fik en farlig kemisk lungebetændelse. Med en lungefunktion på omkring 58 procent, lå det ikke i kortene, at  klarinetspil skulle være vejen frem for Scott.

- Det har vist sig at Scott har en rigtig god teknisk kunnen til at spille klarinet. Hvem kunne tro det når han har nedsat lungefunktion?  Den motion af lungerne, et blæseinstrument fremkalder, tvinger luften ud i de fineste grene i lungernes bronkier. Så vi håber på, det kan få en effekt på Scotts lungefunktion, siger Gustav Fabricius.

- Der er ingen tvivl om, at når vi lykkes med at tænke kultur og sundhed på tværs, så kan vi nå rigtig langt. De gode eksempler og erfaringer som vi ser fx med Scott og den store interesse for lungekor fortæller os, at vi er på rette vej. Spørgsmålet er, hvordan vi sikrer, at endnu flere får adgang til bæredygtige indsatser, hvor sundhed, kunst og kulturelle aktiviteter kan gå op i en højere enhed, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.  

Læs mere om konferencen "Musik og sundhed" 

Læs også Musik som medicin

Læs hele Scotts historie Drengen der startede livet med at miste det


Om Kulturmødet
Kulturmødet er en dansk kunst- og kulturevent, der finder sted i Nykøbing Mors hvert år i uge 34 og varer 48 timer. Kulturmødet blev grundlagt i 2012 af komponisten, forfatteren og journalisten Evanthore Vestergaard. Kulturmødet er tænkt som en pendant til Folkemødet på Bornholm, men fokuserer på kunst og kultur. Mellem de årlige stormøder på Mors arrangeres en række ”Optakt”-møder rundt om i Danmark og udlandet.

Læs mere om Kulturmødet