×
×

Lungekræft og diagnose

Stort europæisk kursus i endoskopisk ultralyd afholdt i København

Lungekræft er en alvorlig sygdom. En præcis diagnose og stadieinddeling er helt afgørende for at kunne tilrettelægge den bedste behandling af patienten.

Hvis kræften har bredt sig til brystskillevæggen, det vil sige lymfeknuderne mellem lungerne, må man normalt fravælge operation og i stedet behandle med stråler og kemoterapi. Derfor er det meget vigtigt at tage vævsprøver fra lymfeknuderne i brystskillevæggen.

For få år siden kunne vævsprøver kun lade sig gøre ved hjælp af en operation

Nu om dage er det muligt at tage disse vævsprøver ved hjælp af en skånsom kikkertundersøgelse med indvendig ultralydsskanning, såkaldt endoskopisk ultralyd. Denne teknik kan spare patienten for en unødvendig og belastende operation. Undersøgelsen kan foretages i lokalbedøvelse enten via spiserøret (EUS) eller via luftrøret (EBUS).

Det Europæiske Lungeselskab (European Respiratory Society (ERS)) afholdt kursus i endoskopisk ultralyd den 30. januar – 1. februar 2014 med overlæge Paul Frost Clementsen på Lungemedicinsk afdeling på Gentofte Hospital som kursusleder.

På kurset deltog 60 speciallæger fra hele verden, blandt andet fra Saudiarabien, England, Hong Kong, Schweiz og Australien. Underviserne var fra Gentofte Hospital, Rigshospitalet, Tyskland og Holland. Der var både foredrag med de nyeste forskningsresultater og en såkaldt ”live transmission” fra undersøgelsesstuen til auditoriet, hvor deltagerne via kameraer kunne følge med på tre skærme. Det allernyeste udstyr blev demonstreret.

Anden dag kørte alle i busser til Center for Klinisk Uddannelse på Rigshospitalet, hvor overlæge Lars Konge havde gjort klar med ”workshops”. På 10 stande blev lægerne undervist i brugen af det avancerede udstyr i fantomer og simulatorer – på samme måde som piloter trænes i flysimulatorer, før de får lov til at flyve rigtigt.

Tredje dag var der igen teoriundervisning på Gentofte Hospital.

Alle deltagere gennemgik en valideret teoretisk test umiddelbart inden og umiddelbart efter kurset. Testen viste, at deltagernes viden blev væsentligt forbedret. Desuden fik halvdelen af deltagerne vurderet deres praktiske kompetencer systematisk i simulatorerne.

Kurset fik sat fokus på, hvor vigtig endoskopisk ultralyd er, når den rette behandling af patienten med lungekræft skal planlægges. For det andet blev det understreget, at det ikke er tilstrækkeligt blot at anskaffe det kostbare apparatur på hospitalerne.

Undervisning og træning af lægerne er mindst lige så vigtig, hvis apparaturet skal komme patienterne til gavn.

 

DANMARKS LUNGEFORENING SAMLER IND TIL FORSKNING

I 2013 kunne Danmarks Lungeforenings Fond uddele
1,4 millioner til lungeforskning. Det betød, at 10 forskningsprojeter
fik støtte, men også at mange forskningsprojekter deværre fik afslag.

Forskning i lungesygdomme skaber ny, vigtig viden, som anvendes af 
læger, forskere, sygeplejersker og andre i sundhedssektoren.
Forskningen med til at sikre ny og forbedret behandling af mennesker
med lungesygdomme.

Derfor har Danmarks Lungeforening brug for bidrag til forskning i
lungerne.

Støt vores arbejde for at samle ind til forskning i lungesygdomme

Læs mere om forskning

KONTAKT

Paul Frost Clementsen
overlæge, ph.d., dr.med.
Lungemedicinsk afdeling
Gentofte Hospital
2900 Hellerup

telefon 39 77 36 26
E-mail paul.clemmentsen@regionh.dk