×
×

Lungesygdomme skal opdages

Regeringen, Danske Regioner og KL sætter nu gang i en national lungesatsning for voksne med KOL og børn med astma.

Satsningen, som der er sat 250 mio. kr. af til, skal bl.a. føre til, at lungesygdommen KOL bliver opdaget langt tidligere, og at vi får en mere målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og unge. Regeringen fremlagde i dag en stor lungesatsning.

 

Sundhedsstyrelsen: Diagnosen skal stilles tidligere

Omkring 170.000 danskere lever ifølge Statens Serum Institut i dag med diagnosen KOL – en alvorlig kronisk lungesygdom, som fører til en gradvis nedbrydning af lungerne. Og mindst ligeså mange har sygdommen uden at vide det, vurderer Sundhedsstyrelsen. For dem kan det gøre en stor forskel, hvis diagnosen bliver stillet tidligere, så de kan komme i den rette behandling.

Regeringen vil derfor sammen med Danske Regioner og KL sætte gang i en national lungesatsning til 250 mio. kr. En væsentlig del af satsningen går ud på at styrke den tidlige opsporing af KOL-patienter.

- Det er et problem, at mange KOL-patienter for sent finder ud af, at de er syge. Ofte har de allerede mistet op til halvdelen af deres lungefunktion, inden de får diagnosen – og de får altså ikke det tabte igen. Derfor er det vigtigt, at vi få sat skub i en bedre og tidligere opsporing af de mennesker, der er i risiko for at udvikle KOL. For med den rette indsats kan sygdommen bremses, og det kan betyde, at mennesker med en lungesygdom får mange flere gode leveår", siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet i dag.

Hvert år får ca. 10.000 danskere stillet diagnosen KOL. Lungesatsningen skal bl.a. føre til, at flere danskere, der er i risiko for at have en lungesygdom, får målt deres lungefunktion. Sundhedsstyrelsen opdaterer derfor KOL-anbefalingerne for tidlig opsporing, så flere danskere får tilbudt en lungefunktionsmåling. Samtidig gennemføres en lungekampagne i foråret 2016, der skal gøre danskerne opmærksomme på symptomer på KOL, og på hvordan de kan blive undersøgt. 

Målet er, at der kan foretages i omegnen af 360.000 ekstra lungefunktionsmålinger hos de praktiserende læger over de næste fire år, og det vurderes, at der i perioden fra 2016-2019 kan opspores op til 90.000 nye KOL-patienter, skriver Sundhedsministeriet i videre i pressemeddelelsen.

 

Lungeforeningen ønsker et vedvarende fokus

Lungeforeningen kalder den nye politiske lungeplan for "meget, meget tilfredsstillende". Det siger bestyrelsesformand Johannes Flensted-Jensen i et interview i Politiken.

Danmark ligger internationalt set med meget dårligt med KOL-behandlinger og har derfor unødvendigt omfattende udfordringer med KOL men også med andre lungesygdomme.

- Vi har fortsat en bekymring, om hvorvidt vi får udløst det potentiale sundhedsmæssigt og økonomisk, der er i en sygdom som fx KOL. Implementeringsdelen bliver vigtig, og vi håber meget, at både læger, kommuner og regioner fremover vil blive forpligtet på at få opsporet borgere med lungesygdom, så det ikke bliver som ved fine vejledninger og planer, der ikke fører til en reel løsning på problemerne, siger Johannes Flensted-Jensen.

 

Fokus rettes også på børneastma

I Sundhedsstyrelsens pressemeddelelse står videre, at der som led i lungesatsningen skal udvikles et undersøgelsesprogram for børneastma. Formålet med programmet er at få en mere målrettet tidlig diagnose og udredning af astma hos børn og unge under 18 år, og det skal ske gennem et tættere samarbejde mellem kommunerne og de praktiserende læger. 
 
Lungesatsningen er en del af en samlet kronikersatsning, som er aftalt mellem regeringen, KL og Danske Regioner i forbindelse med økonomiaftalerne for 2016. Den samlede kronikersatsning indeholder – udover lungesatsningen – forløbsplaner for kronikere og aktiv patientstøtte. Den samlede kronikersatsning beløber sig til 1,2 mia. kr. fra 2016-2019. 

 

Fakta: Lungesatsningen indeholder følgende elementer

Styrket tidlig opsporing af KOL i almen praksis – herunder flere lungefunktionsmålinger:

  • Kompetenceløft i almen praksis
  • Lungekampagne
  • Styrket tidlig opsporing af KOL i kommunerne
  • Undersøgelsesprogram for børneastma
  • Forløbsplan for KOL
  • National udbredelse af telemedicinsk behandling af lungepatienter

Læs hele Sundheds- og Ældreministeriets pressemeddelelse National lungesatsning til 250 millioner skydes i gang
Læs også Ny lungesatsning: Ødelagte lunger skal opdages tidligere på politiken.dk


Læs mere
KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom
Rygning