×
×

Lungesyge borgeres livskvalitet skal forbedres med nye online muligheder

En bevilling fra Innovationsfonden har gjort det muligt at få udviklet nye online redskaber til lunge­syge borgere, så deres livskvalitet kan forbedres.

Mens Danmark er i gang med at genåbne, skal lungesyge borgere fortsat gøre alt, hvad de kan for, at de og deres omgivelser ikke bliver udsat for smitte. Det er fatalt for dem at blive syge med COVID-19. Den nye bevilling skal blandt andet bidrage til at afhjælpe de negative konsekvenser, som især lungesyge borgere har oplevet forstærket på grund af Corona-krisen.

 

Stærk alliance, der styrker lungesyge borgere

Et nyt strategisk samarbejde mellem Lungeforeningen og aktørerne bag NærKlinikken, herunder Odsherred Kommune skal styrke lungesyge borgeres muligheder for at få hjælp online. Det strategiske partnerskab bygger ovenpå NærKlinikkens arbejde siden slutningen af 2018 med at udvikle en ny databaseret service til borgere med KOL i Odsherred Kommune, og Lungeforeningens mangeårige viden om og indsigt i lungesyge borgeres behov. Herunder hvordan der kan mobiliseres kræfter til bl.a. træning, når viden og sammenhold mellem mennesker understøttes lokalt.

Sammen er det en stærk alliance, der vil videreudvikle NærKlinikkens tilbud. Både ved at supplere med online borgerfællesskaber for at imødegå den oplevelse af ensomhed, utryghed og frygt, der kan følge af isolationen i forbindelse med COVID-19 og ved at kunne tilbyde endnu flere lungesyge borgere NærKlinikkens services.

Søren Vingtoft, der er den virksomhedsansvarlige læge i NærKlinikken, fortæller ”Erfaringerne fra NærKlinikken har bl.a. vist, at det er muligt for borgere med KOL at holde sig hjemme, og dermed begrænse faren for at blive smittet med COVID-19. Borgerne måler egen tilstand og har mulighed for en direkte opfølgning med NærKlinikkens sygeplejersker, hvis deres tilstand forværres. Det at have NærKlinikken er en stor tryghed for borgerne - ikke mindst i denne tid. Men isolationen derhjemme er naturligvis hård for mange.”

Odsherred Kommune er også rigtig glade for at kunne hjælpe borgerne med NærKlinikkens tilbud. Vi har i over to år arbejdet tæt sammen med regionen om Nærklinikken, og glæder os nu over at udvide dette samarbejde til også at omfatte Lungeforeningen. Målet er – også i en tid med COVID-19, at vores lungesyge borgere fortsat oplever stor tilfredshed og forøget livskvalitet, siger Rikke Blom, der er direktør for velfærdsområdet i Odsherred Kommune.

Direktør for Lungeforeningen Anne Brandt, der længe har arbejdet på at sikre, at lungesyge borgere får den fulde glæde af moderne teknologi, glæder sig til muligheden for at kunne øge lungesyge borgeres livs­kvalitet med nye digitale tilbud Vi glæder os meget til det nye forstærkede samarbejde, som på alle måder bliver et digitalt tigerspring, som hele den aktuelle situationen med COVID-19 pandemien kalder på.”  

 

Pressekontakt:

Virksomhedsansvarlig læge for NærKlinikken Søren Vingtoft: Tlf. 2247 5527

Direktør for velfærdsområdet, Odsherred Kommune Rikke Blom: Tlf.  6128 5975

Direktør for Lungeforeningen Anne Brandt: Tlf. 2256 3092

 

Fakta