×
×

Mænd ryger mere på jobbet

PRESSEMEDDELELSE FRA LUNGEFORENINGEN:

Mænd ryger meget mere end kvinder på jobbet

Der er lige stor andel mænd og kvinder, der ryger i Danmark, men i arbejdstiden afstår dobbelt så mange kvindelige rygere som mandlige rygere helt fra at ryge - og mænd ryger også mange flere cigaretter end kvinder i arbejdstiden.

På rigtigt mange parametre er der ligestilling mellem mænd og kvinder, hvad angår adfærd og holdninger til rygning. Fx er andelen af dagligrygere blandt mænd og kvinder den samme (17 %). Det viser en ny undersøgelse af danskernes rygevaner, udført af Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Kønsforskel i rygeadfærd

Men også en markant kønsforskel kommer til udtryk i undersøgelsen. Fx i spørgsmålet om, hvor mange cigaretter, der ryges om dagen på arbejde.  26 % af mændene svarer, at de ryger flere end 10 cigaretter om dagen på arbejde, mens kun 6 % af kvinderne ryger så meget. Og nok så interessant svarer hele 23 % af de kvindelige rygere, at de slet ikke ryger i arbejdstiden, mens dette kun gælder for 12 % af de rygende mænd.

Begge køn er positive over for Røgfri Arbejdstid

Holdningen til arbejdspladser, der tilbyder medarbejderne hjælp til rygestop, er meget positiv for begge køn: Blandt mændene svarer 86 % positivt, og blandt kvinderne er 89 % positive.   

På spørgsmålet om holdningen til arbejdspladser, hvor der ikke må ryges i arbejdstiden hverken inde, ude eller uden for matriklen (såkaldt Røgfri Arbejdstid), er mænds og kvinders holdning også ret ens: 51 % af mændene og 53 % af kvinderne er positive og godt 20 % er hverken positive eller negative blandt både mænd og kvinder.

Mænd er særligt udsatte

I Forum for Mænds Sundhed er det mønster, de her ser i forhold til rygning, rygestop og ønsker om røgfrit arbejdsliv meget parallelt med mænds sundhedsadfærd generelt.

- Mænd bekymrer sig for deres helbred – i ret korte øjeblikke - og får derfor ikke gjort så meget ved den bekymring. Samtidig har sundhedsvæsnet ikke fundet frem til metoder, der helt rammer mænd fx i forhold til rygestoptilbud. Derfor er der behov for en bred indsats for mænds sundhed, sådan som vi satser på sammen med bl.a. Lungeforeningen. Og når det gælder mænds sundhed, er rygning et af de helt store problemer, forklarer Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed.

Lungeforeningen har også en stor opmærksomhed på kønsforskellen.

- Det er værd at huske kønsforskellen i sundhedskulturen og gøre en ekstra indsats for rygestop og røgfri arbejdstid også på mandearbejdspladser. En kultur, der tillader rygning i arbejdstiden, fastholder rygerne i deres vaner. Sunde rammer på arbejdspladsen er at indføre et røgfrit arbejdsliv både af hensyn til rygere og ikke-rygere. Her er det meget vigtigt at hjælpe rygerne med relevante tilbud om rygestop, uanset køn, siger Anne Brandt, direktør i Lungeforeningen.

KONTAKT        
Pressechef i Lungeforeningen, Birgitte Skøtt Lenstrup, tlf.: 22 56 65 15, e-mail: bsl@lunge.dk

Læs "Mænd ryger meget mere end kvinder på jobbet" på avisen.dk
Læs "Mænd ryger mere på jobbet end kvinder" på bt.dk

Læs om rygning og røgfrihed

YDERELIGERE INFO

Fokus på mænds sundhed
Ny forskning viser, at en kombination af rygning, støv, gasser og svejserøg er en livsfarlig cocktail - især for lungesundheden. Dette tog forsyningsvirksomheder i Ringkøbing, Skjern og Roskilde konsekvensen af sammen med Lungeforeningen og Dansk Metal, da en del af deres medarbejdere har øget risiko for at udvikle livsstilssygdomme. Læs mere i projektet ”Friske Forsyninger”. Læs mere på www.lunge.dk/FF

Undersøgelsen i artiklen
Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen i ugerne 34 og 35 i 2013. Et repræsentativt udsnit af befolkningen (15 år+) på 5026 personer har deltaget i undersøgelsen. Se resultater fra tidligere undersøgelser på www.sst.dk

Fakta om rygning og KOL

  • Tobaksrygning er årsagen til omkring 80 % af tilfældene af sygdommen Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL)
  • Op mod halvdelen af rygerne får på et tidspunkt KOL
  • Sygdommen er snigende og mærkes oftest først når den er fremskreden, dvs. når 50 % af lungefunktionen er tabt
  • Hvert år indlægges ca. 25.000 KOL-patienter med akutte vejrtrækningsproblemer
  • Der dør hvert år ca. 5.900 i Danmark af KOL

Kilde: Lungeforeningen – www.lunge.dk