×
×

Mange positive tiltag i ny sundhedsreform

Sidst opdateret: 
16-03-2022

Sundhedsminister Magnus Heunicke præsenterede i går regeringens bud på en kommende sundhedsreform, som med tilfredshed bl.a. havde fokus på mennesker med lungesygdom. Reformen indeholder mange gode tiltag og bliver taget godt imod i Lungeforeningen.

Det var en længe ventet sundhedsreform regeringen med sundhedsminister Magnus Heunicke i spidsen præsenterede i går. Reformen indeholder blandt andet en ny retning for forebyggelse, hvor Lungeforeningen især hilser forslaget om kommende røgfrie generationer velkommen.

Vi bakker op om nærmest alle forslag, der kan få færre til at ryge. Blandt vores medlemmer ser vi hver dag, hvad tobaksafhængigheden og deraf mange års rygning betyder i forhold til nedsat lungefunktion og problemer med åndedrættet. Derfor er det et stærkt signal, at Danmark skal være blandt de første lande i verdenen, der forbyder tobak for hele generationer, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Det er dog vigtigt, at der også holdes fokus på en oprigtig hjælp til rygestop for de mennesker, der stadig er afhængige af tobak. Hvis målet om, at maksimalt kun 5 pct. af den voksne befolkning ryger i 2030 skal nås, skal der yderligere skrues op for initiativer på rygestopområdet.

I Lungeforeningen var vi også glade for at se, at Strategi for Life Science var nævnt under forebyggelses-tiltagene. Her er Lungeforeningens direktør Anne Brandt repræsentant for Danske Patienter, og følger task forcen, der bl.a. indeholder at styrke kvaliteten i forebyggelse, behandling og rehabilitering, understøtte sammenhæng på tværs af sektorer og mindske ulighed i kronisk sygdom.

Positivt med behandling tæt på

Et andet element i reformen er styrket kvalitet i det nære sundhedsvæsen, hvor det er meget positivt at læse, at regeringen vil give borgere med fx kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter et fleksibelt tilbud tæt på eller i deres eget hjem og bedre hjælpe dem til at håndtere deres sygdom bl.a. ved hjælp af teknologi. 

Det giver god mening, at en række sygehusbehandlinger, herunder kontroller, kan rykkes tættere på borgerne med de nye nærhospitaler. Det vil særligt komme mennesker med lungesygdom til gavn, hvor netop transporten til sygehuset kan være en stor udfordring, siger Torben Mogensen, formand i Lungeforeningen.

Lungeforeningen er også positive overfor at der laves nationale kvalitetsplaner. Det er nødvendigt, at tilbuddene om træning, kostomlægning og patientuddannelse i kommunerne bliver bedre og mere ensartede, og vi vil i denne sammenhæng gerne melde sig på banen, som mulig deltager i det interessentforum, der skal nedsættes.  

Et andet tiltag som vi bifalder er, at regeringen vil investere i det nære sundhedsvæsen ved at løfte de kommunale akutfunktioner. Der lægges op til, at det kommunale sundhedspersonale i højere grad skal varetage akut opstået sygdom, forværring af sygdom eller andre mere komplekse pleje- og behandlingsbehov i samarbejde med de praktiserende læger. Det er den helt rette vej at gå, da det sikrer, at borgerne i størst muligt omfang kan få behandling i og nær eget hjem. 
Til gengæld undrer det Lungeforeningen, at regeringen kun vil bekæmpe ulighed inden for kræft.

Der er mange andre sygdomme, hvor der er en høj grad af ulighed, herunder lungesygdomme KOL og astma, og derfor undrer det os, at kun kræft er nævnt i reformen, siger Torben Mogensen. 

Der skal være personale nok

Det tredje initiativ i udspillet handler om tid til den enkelte patient, og her er det godt at se, at regeringen vil sikre, at sundhedsvæsenet er robust, hvilket sker ved at sikre nok personale. Det er ikke en let opgave, men vigtigt at der på tværs af sundhedsvæsenet er sundhedspersonale nok, at motivation, kompetencer, tiden og arbejdet tilrettelægges godt og hensigtsmæssigt, og at teknologiens muligheder nu endelig skal udnyttes optimalt. Vi har været i træningslejr for at udvikle telemedicin i årevis og lungepatienter er klar. 

Endeligt er det også godt at se, at der i udspillet fokuseres på at sikre et samlet patientoverblik med flere oplysninger om eksempelvis patientens behandlingsplaner, indsatser og mål på en række centrale områder. Det kan medvirke til at lette arbejdsgange, sikre især give mere tid til den enkelte patient og fremme gode, sammenhængende patientforløb.

På lungeområdet er der brug for handling, og vi håber derfor, at sundhedsreformens udmøntning endelig kommer disse lungepatienter til gavn.

Læs hele udspillet Regeringen vil gøre fremtiden nikotinfri og flytte sundhedsvæsenet tættere på borgerne.