×
×

Musik som medicin

Musik som medicin

Er korsang ligeså effektivt som fysisk træning for KOL-patienter? Kan klarinetspil "puste" lungerne op til at virke bedre hos et lungesygt barn? Kan musik støtte og forbedre medicinsk behandling og hjælpe ved fx akut åndenød hos lungepatienter? Disse og andre spørgsmål satte Lungeforeningen sig for at finde svar på ved Den Nationale Lungekonference, der fandt sted 12. september i år.

I de smukke omgivelser på Moesgaard Museum ved Aarhus mødtes læger, fysioterapeuter, musikterapeuter, komponister og innovationsfolk for at bidrage med deres vikler og erfaringer med, hvilken plads musik kan have som supplement til traditionel medicinsk og sundhedsfaglig behandling af kronisk syge mennesker.

 

Gå nu ud og gør noget

Musik og kultur er medicin for syge mennesker. Også lungesyge mennesker. Dette stod klart efter den spændende dag, hvor oplægsholderne satte fokus på bl.a. smertelindring, korsang, lydmiljø og blæseinstrumenter. Konferencens første taler var Per Thorgaard, Overlæge på Aalborg Universitetshospital inden for akutområdet.

Han står bag et prisvindende projekt, der gik ud på at indføre beroligende musik i Region Nordjyllands ambulancer. Projektet viste, at de fleste patienter har stor gavn af, at der afspilles beroligende musik under ambulanceturen, hvor lyde fra elektroniske instrumenter, motorstøj, sirene m.v. kan stresse den syge i en i forvejen utryg situation.

Ifølge Per Thorgaard kan det nemlig i mange situationer være livsvigtigt, at patienterne slapper af. Han havde én vigtig pointe til tilhørerne, hvoraf de fleste er ansatte i sundhedssektoren og sygehusvæsenet.

- Gå nu ud og gør noget. Vi har den viden der skal til. Gå nu hjem og kig på jeres hverdag, tal med jeres patienter og så lav en forskel!

 

God vejrtrækning får det bedste ud af lungerne

Hvis der er nogen, der kender til vigtigheden af en ordentlig vejrtrækning, som får det bedste ud af lungerne, så er det musikere med blæseinstrumenter.

Derfor havde Lungeforeningen inviteret forhenværende basbasunist i Det Kgl. Kapel og frem til 2013 professor for messingblæserne på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Mogens Andresen. til at holde oplæg om, hvordan man udnytter lungernes potentiale.

Og her er godt nyt for mennesker med nedsat lungefunktion.

- En god effektiv vejrtrækning af fundamentet for blæsere og har afgørende indvirkning på kvaliteten af musikken. Men blæsere med fx astma, som har en sygdomsbetinget nedgang i lungefunktion, klarer sig faktisk ofte glimrende, fordi de er tvunget til at praktisere en effektiv vejrtrækningsteknik, fortæller Mogens Andresen.

 

Håber at klarinet kan puste sønnens lunger op

Lige præcis det med at benytte blæseinstrument for at modvirke nedsat lungefunktion, er noget som forældrene Berit Sys Christensen og Gustav Fabricius har inde på livet. De holdt også et oplæg på Lungekonferencen og fortalte deres historie.

Parrets nu 10-årige søn, Scott, fik ved fødslen en farlig kemisk lungebetændelse, og de første år af hans liv var meget svære med hyppige indlæggelser. Berit måtte gå hjemme og passe Scott, mens Gustav passede deres fælles arkitektforretning. Dette vendte op og ned på deres tilværelse.

En konsekvens af fødselsulykken er, at Scotts lungefunktion i dag ligger omkring de 58 pct. Derfor begyndte han sidste år at spille klarinet, med henblik på at påvirke hans lungefunktion positivt.

- Vi er meget glade over at have fundet en lungeøvelse, som også er sjov. Det har vist sig at Scott har en rigtig god teknisk kunnen til at spille klarinet. Hvem kunne tro det når han har nedsat lungefunktion?  Den motion af lungerne, et blæseinstrument fremkalder, tvinger luften ud i de fineste grene i lungernes bronkier. Så vi håber på det kan få en effekt på Scotts lungefunktion, siger Gustav Fabricius.

Gustav har skrevet bogen 53 dage – om perioden fra Scotts fødsel til han bliver udskrevet og kommer hjem. Først trækker en maskine vejret for den nyfødte søn, så hjælper en respirator til. Undervejs er forfatteren – og faren – igennem hele følelsesregisteret med angst, fortvivlelse og en stor trang til at handle – selvom han ved, at han ingenting selv kan gøre.

Læs mere om bogen her

 

Børn kan træne lungerne

Hvad kan hjælpe lungesyge børn? Det spørgsmål gav Sune Rubak, overlæge, PhD og leder af Børne Center for Lunge- og Allergi sygdomme på Aarhus Universitetshospital nogle svar på ved konferencen. 

Han gennemgik forskellige typer af medfødte børnelungesygdomme og understregede vigtigheden af videndeling på tværs af afdelinger og almen praksis og nationale guidelines.

En anden vigtig pointe, var at man ikke måtte betragte ”halv volumen”  (ud fra en måling af volumen af luft i lungerne) som halv funktion.

- Udover fysisk træning, betyder det mentale rigtig meget. Når vi ser på, hvad der skal til, skal vi se på forskellige ting der tilsammen udgør et helhedsbillede: lunger, krop, trivsel, mental indstilling, motivation, sociale fællesskaber, siger Sune Rubak.

 

Vi skal tænke i nye baner

Til stede ved konferencen var også overlæge på Århus Universitetshospital, Anders Løkke, som til dagligt arbejder med KOL, rehabilitering og forskning i lungesygdomme.

- Vi blive nødt til at tænke i nye baner, og gå de veje som patienterne går. Vi kan ikke løfte opgaven og gøre dem raske alene. Vi er nødt til at søge nye veje, og musik er helt klart fremtiden, fortæller Anders Løkke til Lungeforeningen efter konferencen.

 

Studie undersøger effekten af sang

Samme budskab havde Mette Kaasgaard, der er klassisk sanger og sangpædagog og ph.d.-studerende ved Lungemedicinsk Forskningsenhed i Region Sjælland og Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet.

Hun leder lige nu et forskningsprojekt ”SING A LUNG”, hvor man undersøger, om sangtræning kan være en relevant aktivitet som led i rehabilitering af mennesker med lungesygdommen KOL.

Forsøget er et såkaldt randomiseret kontrolleret studie, hvor forskerne sammenligner effekten af sangtræning med traditionel fysisk træning, fysisk træning (et randomiseret studie er kendetegnet ved, at patienter fordeles tilfældigt til enten at modtage en eksperimentel behandling eller en kontrolbehandling. De to grupper patienter er sammenlignelige ved, at man trækker lod om, hvilken behandling hver patient skal have. Random betyder tilfældig på engelsk).

 

Vi håber på ny viden

Mette gav konferencedeltagerne et spændende indblik i, hvordan man videnskabeligt undersøger effekten af sang, og hun illustrerede det ved at vise nogle videooptagelser fra projektet, hvor deltagerne laver forskellige åndedræts- og stemmeøvelser i grupper – med og uden tilsat bevægelse eller dans.

Det er optagelser, der emmer af liv, energi og leg. Bl.a. ses en øvelse, hvor deltagerne skal holde balloner i luften samtidig med at de træner stemmen. Men selvom det ser sjovt ud, er udgangspunktet både struktureret og systematisk, fortæller Mette Kaasgaard.

- Vi forventer med dette forskningsprojekt at nå frem til at se, om sang kan være lige så godt som fysisk træning på en lang række parametre, og håber således at vi med vores studium kan bidrage med ny og dybere viden. Studiet adskiller sig fra almindelige lungekor ved, at vi ”udsætter” deltagerne for et systematisk træningsprogram, der bygger på erfaringer fra England. Der har man arbejdet med dette felt i over 10 år, og inddrager både det sangpædagogiske og viden fra fysioterapeuter, der er eksperter i åndedrættet, fortæller Mette Kaasgaard til Lungeforeningen. 

Projektet er det første af sin art i Danmark – og det hidtil største i Verden med deltagelse af 11 kommuner og over 300 deltagere. Studiet forventes afsluttet til foråret 2019, og derefter skal forskerne til at analysere på de mange tal fra målingerne. Du kan læse mere om ”SING A LUNG” her

 

Musikalsk projekt med verdenskendt komponist

- Jeg tror, at fællessang har en eller anden kraft, så man bliver lidt lettere og har nemmere ved at dele ud af sig selv.

Ordene kommer fra den verdenskendte komponist Frans Bak, der mest er kendt for sin musik, som han har komponeret til fx Danmarks Radios tv-serier Nikolaj & Julie og Forbrydelsen.

Han var én af de sidste til at tale ved konferencen om, hvorfor musik er vigtigt for os alle, og løftede også sløret for sin personlige historie, der indebar at miste sin mor til selvmord i en tidlig alder. Sammen med Lungeforeningen har han skabt et musikalsk projekt, hvor mennesker med lungesygdomme og deres familier får pusterum med sang og musik.

Efter konferencen tog vi derfor vores egen medicin, da Lungeforeningen havde inviteret 3 lungekor fra Aarhus og Region Midt til Moesgaard Museum for at synge en lungekoncert i selskab med filmkomponisten Frans Bak.

Dette var en meget rørende oplevelse, og der var en herlig stemning og livsglæde i rummet. Se videoen med et klip fra koncerten nedenfor. 

Alt i alt blev det en spændende dag hvor Lungeforeningen fik sat en tyk streg under, at musik og sundhed hænger sammen. 

Du kan se et klip fra lungekoncerten her: