×
×

Når KOL bliver en del af hverdagen

Speciale om de pårørendes oplevelser, når KOL bliver en del af hverdagen

”Når KOL bliver en del af hverdagen – de pårørendes perspektiv” af cand.pæd. i pædagogisk psykologi Christina Qvist Juul-Sørensen

I specialet beskrives resultaterne fra seks interviews med voksne børn og ægtefæller til terminale KOL-patienter.

Fokus er særligt på, hvordan pårørende oplever, at deres relation til den syge påvirkes, og hvad sygdommen betyder for pårørendes identitet og evne til at opretholde en normal meningsfuld hverdag og imødekomme egne behov, til trods for de forandringer sygdommen medfører.

Nogle af de temaer, der kom frem af interviewene, som værende betydende for de pårørende er:

  • hvordan hverdagslivet bliver påvirket
  • hvordan relationen til den syge kan ændre sig
  • hvordan de pårørendes egne behov bliver påvirket
  • hvordan angst og uvished hele tiden er til stede
  • lysten og viljen til at leve i nuet
  • de bivirkninger som de pårørende lige som patienten oplever

Download specialet ”Når KOL bliver en del af hverdagen – de pårørendes perspektiv”.

Hvis du har spørgsmål til specialet er du velkommen til at kontakte Christina Qvist Juul-Sørensen på mail: christina_qvist@hotmail.com