×
×

Ny formand for DLS

Professor, overlæge, dr. med. Peter Lange blev valgt til ny bestyrelsesformand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) på selskabets årsmøde fredag 22. november 2013 i Nyborg.

Peter Lange har som lungemediciner arbejdet med forebyggelse og behandling af lungesygdomme i hele sin 25 år lange karriere. Peter Langes forskning i udvikling og forløb af KOL og astma er primært baseret på Østerbroundersøgelsen, hvor han har han medvirket til at sikre mere fokus på lungesygdomme i Østerbroundersøgelsen, som mange tusinde københavnere har deltaget i de sidste 35 år.

Peter Lange blev udnævnt til professor i 2011. Det er Lungeforeningen og Kræftens Bekæmpelse, som står bag oprettelsen af professoratet, der er tilknyttet Institut for Folkesundhedsvidenskab ved København Universitet. Det 5-årige forskningsprofessorat fokuserer på forebyggelse af KOL og lungekræft og bidrager til viden om, hvilke tiltag der har den største forebyggende effekt.

I Lungeforeningen glæder man sig over Peter Langes udnævnelse.

- Vi har allerede et meget tæt og værdifuldt samarbejde med Peter Lange, der i hele sin karriere har haft et bemærkelsesværdigt og fast fokus på at være patientens mand. Vi ser derfor frem til at styrke samarbejdet yderligere med Peter Lange, nu hvor han også skal stå ved roret i Dansk Lungemedicins selskab, siger direktør i Lungeforeningen, Anne Brandt.

Peter Lange har altid været forskningsaktiv og citeres meget ofte i pressen for sin store viden og erfaring med forebyggelse af lungesygdomme. Han har igennem årene publiceret over 200 videnskabelige artikler om lungesygdomme, skrevet lærebøger foruden en række publikationer med information om lungesygdomme til patienter og pårørende. Han er også medlem af den videnskabelige redaktion for Ugeskrift for Læger.

Afgående formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) er den internationalt anerkendte lungemediciner og professor, Jørgen Vestbo. Han overtager inden længe ledelsen af European Respiratory Society (ERS) som Vice President. Det er et vigtigt og flot skridt for lungeområdet og for DLS, at en dansk lungemediciner nu sætter sig i førersædet for European Respiratory Society. Det vil også betyde en endnu tættere erfaringsudvekling med international forskning og viden om lungesygdomme i Danmark.

Læs "Nyt professorat i kampen mod dødelige lungesygdomme"

Læs "Peter Lange er lungepatienternes mand"