×
×

Ny hjælp til børn med astma

Printer-friendly version

Et nyt astma-undersøgelsesprogram lanceret af Sundhedsstyrelsen skal sikre en målrettet opsporing, diagnose og udredning hos børn og unge.

Undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge har et særligt fokus på et tættere samarbejde mellem kommuner og almen praksis, så børn og unge med astma kan blive fundet og behandlet så tidligt som muligt. 

Astma er den hyppigst forekommende kroniske sygdom hos børn og unge. Hvert 5. førskolebarn og hvert 10. skolebarn har astma.

Astma er den sygdom, som forårsager flest indlæggelser på børneafdelingerne på landets sygehuse.

Et bedre liv med astma
Der er gode muligheder for at opspore astma tidligt, og igangsætte et godt forløb. Det kræver, at astma bliver diagnosticeret og udredt korrekt og tidligst muligt, så barnet eller den unge får den bedste forebyggende behandling, med en systematisk opfølgning og kontrol. Om undersøgelsesprogrammet siger sundhedsminister Sophie Løhde (V) i en pressemeddelelse:

- Astma er en svær sygdom med en lang række kedelige konsekvenser for både det syge barn og for familien. Det rammer barnet fysisk hårdt og har også konsekvenser for små og store ting i hverdagen. Alt lige fra hvor meget sport, man kan dyrke, til ønsket om et kæledyr. Ved en tidlig opsporing og en tilsvarende målrettet behandling kan vi heldigvis afbøde nogle af konsekvenserne af børneastma. Derfor falder det på et tørt sted at få en styrket indsats over for børn og unge, så de kan leve så normalt et liv med astma som muligt.
Formålet med undersøgelsesprogrammet er derfor at medvirke til en tidlig og målrettet opsporing, diagnostik og udredning af børn og unge med astma, eller hvor der foreligger mistanke herom.

Samtidig er målet at medvirke til en systematisk opfølgning af børn og unge med astma. Det skal give børnene og deres forældre redskaber til at leve et godt liv med sygdommen og til at mestre de udfordringer, livet med en kronisk sygdom giver. 

Tættere samarbejde
Programmet er en del af regeringens lungesatsning og beskriver, hvordan de sundhedsfaglige aktører med fordel kan arbejde tættere sammen, og hvordan forældre, lærere og andet pædagogisk personale kan få vejledning i at være mere opmærksomme på sygdommen. Undersøgelsesprogrammet skal på den måde hjælpe børn og unge og deres forældre med at blive bedre til at mestre og kontrollere astma i hverdagen.

Målgruppen for undersøgelsesprogrammet er børn og unge (0-18 år) med astma, eller hvor der er mistanke om astma.

Programmet henvender sig til sundhedsfaglige ledere og beslutningstagere og sundhedspersonale i kommunen, almen praksis og på sygehus. Lærere og pædagoger på skoler og i dagtilbud samt forældre til børn og unge med astma vil også kunne have gavn af at læse programmet.

Undersøgelsesprogrammet er en del af en national lungesatsning som Regeringen, Danske Regioner og KL igangsatte i 2015.

Læs mere
Undersøgelsesprogram for børn og unge med astma 2016
Mere om Undersøgelsesprogram for astma hos børn og unge
Børn og lunger
Astma og børn
National lungesatsning - Lungesygdomme skal opdages