×
×

Ny rygevaneundersøgelse: Danskerne foretrækker et hjem uden tobaksrøg

Ren luft er blevet normen i de danske hjem. I størstedelen af hjemmene ryges der aldrig indendørs, og selv blandt dem, der ryger, foretrækker hver tredje et hjem uden tobaksforurening. De fleste forældre gør meget for at sikre, at deres børn ikke bliver udsat for tobaksrøg, viser en ny stor undersøgelse.

I 61 procent af de danske hjem ryges der aldrig indendørs. Andelen af helt røgfri hjem er større jo yngre folk er, sådan at der aldrig ryges indendørs i 74 procent af de 20-29-åriges hjem, i 72 procent af de 30-39-åriges hjem, 61 procent af de 40-49-åriges hjem og i 50 procent af hjemmene hos dem over 60 år. Selv mange, der ryger, foretrækker et hjem uden tobaksforurening – 32 procent af dem, der ryger har således et røgfrit hjem, hvor hverken de selv eller andre ryger indendørs.

Det viser en ny stor undersøgelse af danskernes kendskab og holdninger til tobaksforurenet luft gennemført af TNS Gallup for Lungeforeningen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen.

- Det er glædeligt, at så mange vælger at trække vejret i ren luft. Vi ved, at røgen og de skadelige partikler bliver indendørs, og derfor er det enormt vigtigt aldrig at ryge indendørs, hvor vi sover og bruger størstedelen af vores tid. Når der ryges indendørs, får man en dosis af tobakkens giftstoffer, hver gang man trækker vejret. Og røgen er så afgjort den risikofaktor, der har størst betydning for om man får en hjertekarsygdom. Derfor glæder vi os meget over, at flere og flere danskerne gerne vil bo og leve røgfrit, siger Charlotte Kira Kimby Sundhedschef i Hjerteforeningen.

Hvor foretrækker du at bo?
Hvis man skal bo i lejlighed, vil 48 procent foretrække at bo i en ejendom med totalt rygeforbud overalt indendørs - også i lejlighederne, mens 32 procent foretrækker en bolig uden rygeforbud i lejlighederne; 20 procent har ikke taget stilling.
En undersøgelse foretaget af Søndagsavisen viste for nylig, at rygeloven var det af den borgerlige regerings projekter i 10 år, danskerne mente, har haft den mest positive effekt for landet.

- Det er jo et udtryk for, at holdningen til tobaksrøg har ændret sig markant de senere år. Vi vil ikke indånde skadelige stoffer fra andres røg, hverken på arbejde eller derhjemme. Det handler om friheden til at vælge en bolig, hvor man er sikker på, at der ikke er tobaksforurening. Vi accepterer ikke længere, at man ikke er sikret ret til ren luft i sit eget hjem, siger overlæge i Kræftens Bekæmpelse, Inge Haunstrup Clemmensen.

De fleste forældre vil beskytte børnene mod røg
At beskytte børnene mod tobaksforurenet luft - også uden for hjemmet – er ifølge undersøgelsen helt centralt for danske forældre. 83 procent af børneforældrene gør noget for at sikre deres børn mod rygning:

  • 69 procent svarer, at der aldrig ryges indendørs i hjemmet
  • 20 procent har talt med bedsteforældrene om emnet
  • 16 procent svarer, at de har gjort ”andet” for at sikre deres børn
  • 6 procent har talt med pædagoger eller legekammeraters forældre
  • Blandt forældre, der selv ryger, svarer 52 procent, at der aldrig ryges indendørs i deres eget hjem

- Det er glædeligt, at langt de fleste forældre beskytter deres børn mod røgen, da passiv rygning er årsag til en række sygdomme hos børn. Der er tilsyneladende en stigende forståelse for, at kun et helt røgfrit indendørsmiljø giver børn den nødvendige beskyttelse, og at det ikke tilstrækkeligt blot at lade være med at ryge, mens barnet er til stede, siger Sundhedsstyrelsens adm. direktør Else Smith.

Rygning hører ikke til, når voksne arbejder med børn
72 procent af danskerne mener, at mennesker, der arbejder med børn, fx lærere og pædagoger, ikke bør ryge i arbejdstiden eller lugte af røg. Blandt de, der ryger, har 46 procent samme holdning.

- Rygning er altså blevet en privat sag. Vi forventer at de, der ryger, gør det udenfor deres arbejdstid – især når de arbejder med børn. Mennesker, der arbejder med børn og unge, er rollemodeller og det påvirker børnene i en forkert retning, når de voksne i vuggestuer, børnehaver og på skolerne ryger. Derudover har vi konkret viden om, at de skadelige stoffer fra røgen bliver båret ind udefra på tøjet, på huden og i håret, siger Anne Brandt, adm. direktør i Lungeforeningen.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen af holdninger og udsættelse for tobaksforurenet luft blandt danskerne blev gennemført i efteråret 2011 som en web-undersøgelse blandt 5.383 danskere over 15 år. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse. Undersøgelsen blev foretaget af TNS Gallup for Kræftens Bekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.

Fakta: Tal fra undersøgelsen

Kontaktinformation    

Lungeforeningen
Anne Brandt
Mobil 22 56 30 92

Sundhedsstyrelsen
Jørgen Falk
Mobil 20 13 69 31H

Hjerteforeningen
Charlotte Kira Kimby
Mobil 29 62 00 70

Kræftens Bekæmpelse
Inge Haunstrup Clemmensen
Direkte 35 25 76 82
Mobil 26 81 33 94