×
×

Reducér antallet af fejl

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSKE PATIENTER:

Målrettet indsats kan reducere antallet af fejl
Ny rapport rejser kritik af det store antal utilsigtede hændelser, der hvert år påfører patienter unødig skade - og endda koster mellem 1.000 og 5.000 liv. Danske Patienter opfordrer til handling - nu.

Mandag Morgen har offentliggjort rapporten "Danskernes farligste rejse", der handler om vejen gennem det danske sundhedsvæsen. Initiativet til rapporten kommer fra Mandag Morgens direktør, Erik Rasmussen, der selv var tæt på at ende i den kedelige statistik efter et simpelt indgreb, der medførte en potentielt dødelig blodinfektion.

- Antallet af utilsigtede hændelser både kan og skal reduceres, og det kræver, at man fokuserer på patientsikkerhed og skrider til handling på alle niveauer i sundhedsvæsenet. Vi ved, at en målrettet indsats kan nedbringe antallet af fejl betydeligt, siger formand Lars Engberg fra Danske Patienter, og fortsætter:

- Vi må se på, hvad årsagerne til de utilsigtede hændelser er. Skyldes det arbejdspres hos det sundhedsfaglige personale, er det nødvendigt, at både ledere og beslutningstagere tager problemet alvorligt og gør en aktiv indsats for at bedre situationen.

Danske Patienter har tidligere offentliggjort en analyse der viser, at der på landets medicinske afdelinger er en direkte sammenhæng mellem overbelægning og antallet af patientoplevede fejl.

Systemet svigter patientsikkerheden
Mandag Morgen kalder den nye rapport for et "anklageskrift" - men det er ikke en kritik af læger, sygeplejersker og plejepersonale, men derimod af systemet, der svigter patientsikkerheden.

Der bliver årligt indrapporteret over 150.000 utilsigtede hændelser, og det dækker kun toppen af isbjerget. Dansk Selskab for Patientsikkerhed vurderer, at der hvert år opstår mere end 1 million fejl på patienter med både fysiske og psykiske lidelser.

Ifølge Danske Patienter er et af problemerne, at sygehusene i dag bliver belønnet efter, hvor mange patienter der bliver indlagt, og hvor mange operationer de udfører. De bliver ikke belønnet for kvaliteten af ydelserne – nogle gange tværtimod.

Kontakt Lungeforeningens rådgivning hvis du har spørgsmål til patientsikkerhed.