×
×

Rygere i øget risiko for at blive smittet med coronavirus

Sidst opdateret: 
26-03-2020

Dagensmedicin.dk 27. marts 2020: 

Mennesker, der ryger, har formodentlig større risiko for at blive smittet med coronavirussen, og der er evidens for, at de udvikler svære symptomer og har højere dødelighed, når de har COVID-19. Det viser nye studier, og ifølge professor i tobaksforebyggelse, Charlotte Pisinger, er det vigtig viden, som lægerne skal oplyse befolkningen om.​


- Vi har et ansvar i at informere om dette. Vi kan isolere os, vaske vores hænder og spritte af, men det ser ud som om, at rygning har en stor indflydelse på prognosen. Derfor mener jeg, man bør informere rygerne om, at der er særlig stor gevinst ved et rygestop i disse tider, siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse tilknyttet Hjerteforeningen og forskningsoverlæge, hos Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse ved Bispebjerg-Frederiksberg Hospitaler.

Ifølge speciallæge i anæstesi og intensiv terapi og bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Torben Mogensen, viser ny forskning, at rygere har 1,4-2 gange så stor risiko for at få alvorlig sygdom, ende i respirator og potentielt dø som følge af COVID-19. 

- Den øgede risiko skyldes, at rygere har flere af de receptorer i lungerne, som virussen skal bruge for at komme ind i cellerne og formere sig. Det er altså en alvorlig sag for rygerne, siger Torben Mogensen.

Den nye viden om den øgede risiko for at rygere bliver smittet med COVID-19 har indtil videre udelukkende været bragt i internationale tidsskrifter. Men Torben Mogensen mener, at det er et stærkt argument for at stoppe med at ryge, som danske læger også skal bruge.

Jesper Lykkegaard er praktiserende læge i Vejle og forsker ved Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU. Han mener, at de begyndende beviser for, at rygning øger risiko for at bliver smittet med coronavirussen, giver incitament for mere end bare et rygestop.

- Et øjeblikkeligt rygestop ville betyde, at vi ville kunne undgå mange indlæggelser af lungepatienter, og det vil skabe en ekstra kapacitet i sundhedssystemet, siger han.

hjælp til rygestop her

Læs hele artiklen "Rygere i øget risiko for at blive smittet med coronavirus" på Dagensmedicin.dk

 

MERE INFO

Australske forskere peger på, at rygers lunger har en tendens til at udvikle flere af de ensym-receptorer på lungerne, som coronavirus bruger til at trænge ind i kroppens væv. Resultatet er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Journal of Clinical Medicine

"Forskere ser mulig forbindelse mellem tobak og mænd døde af coronavirus" på TV.dk