×
×

Rygerne stopper i stort tal!

Siden 2007 er 400.000 danskere holdt op med at ryge, og 140.000 er blevet eks-rygere i løbet af det seneste år. Det viser en dugfrisk undersøgelse af danskernes rygevaner, som Epinion har lavet for Sundhedsstyrelsen, Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse og Lungeforeningen.

Der bliver stadig færre daglig-rygere i Danmark. I den seneste undersøgelse angiver 18 procent af befolkningen (fra 15 år), at de ryger dagligt, og 6 procent ryger jævnligt.

- 140.000 danskere er ifølge undersøgelsen stoppet inden for det seneste år, og det er i forhold til antallet af rygere det højeste tal, vi nogensinde har set. Tendensen ser ud til at fortsætte, for 400.000 har ifølge undersøgelsen planer om at gøre et forsøg på at kvitte tobakken inden for det næste halve år. Det er en rigtig positiv udvikling, og vi vil se på, hvad vi kan gøre for at skubbe endnu mere på, siger Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse.

Mange vil gerne have hjælp
En meget stor del af rygerne vil gerne have hjælp og støtte fra deres nærmeste (40 procent), hvis de skal holde op med at ryge. Mange vil dog også gerne bruge rygestopmedicin (27 procent) eller have rådgivning fra lægen (17 procent). 37 procent vil ikke have hjælp.

Det er ikke lige let for alle at fastholde rygestoppet, selv om det i første omgang lykkes at blive røgfri. En fjerdedel (24 procent) af alle de rygere, der på et tidspunkt har forsøgt sig med et rygestop, var røgfri i et år eller mere, før de faldt i og genoptog rygningen.

Dette afspejles i det forhold, at næsten alle daglig-rygere oplever, at de er afhængige af tobakken. Næsten halvdelen (49 procent) af daglig-rygerne angiver, at de er meget afhængige og 42 procent, at de er lidt afhængige. Kun 8 procent af daglig-rygerne siger, at de ikke er afhængige.

- Det er ofte en lang proces at holde op med at ryge – især når man oplever at være decideret tobaksafhængig. Den gode nyhed er dog, at mange rygere og eks-rygere siger, at især støtte fra deres netværk gør, at rygestoppet kan lykkes. Rygere, som vil holde op i det nye år, skal derfor også hente støtte hos deres venner, familie og kollegaer, siger Anne Brandt, adm. direktør i Lungeforeningen.

Flere ryger lejlighedsvis
Faldet i daglig-rygere modsvares af en stigning i den gruppe, der ryger en gang imellem. 24 procent af danskerne ryger ligesom sidste år enten dagligt, ugentligt eller sjældnere. Forskellen på sidste år og i år er blot, at to procent nu ryger ugentligt eller sjældnere i stedet for dagligt. Samtidig viser undersøgelsen, at kun 20 procent opfatter sig selv som rygere.

Ifølge overlæge Hans Storm, der er afdelingschef i Forebyggelses- og Dokumentationsafdelingen i Kræftens Bekæmpelse, er det problematisk, hvis danskerne tror, at man ikke er ryger, hvis man ikke ryger hver dag.

- Man skal slet ikke ryge. Hver eneste cigaret skader dig. Det er at snyde sig selv, hvis man tror, at det er ufarligt kun at ryge engang imellem, siger han.

Bred støtte til tiltag, der kan forebygge rygning blandt børn og unge
Undersøgelsen dokumenterer, at der er stor opbakning i befolkningen til en række forslag, der yderligere kan forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Således udtrykker 69 procent deres fulde støtte til, at rygning forbydes på skoler og andre lignende steder for børn og unge under 18 år, 54 procent giver fuld støtte til at hæve tobaksafgifterne og 58 procent støtter fuldt og helt, at man forbyder synlig markedsføring af tobaksvarer i dagligvarebutikkerne. Kun meget få er imod disse forslag.

- Vi er meget glade for den store opbakning blandt danskerne til at forebygge, at de unge begynder at ryge. Vi er især glade for, at et stort flertal af danskerne fx siger klart ja til et rygeforbud på skoler, efterskoler og dagsinstitutioner, hvor børn under 18 år opholder sig. Og rygeforbud på skoler og institutioner er et effektivt middel til at undgå tidlig rygestart, understreger sundhedschef i Hjerteforeningen, Charlotte Kira Kimby.

”Hver eneste cigaret skader dig”
Budskabet fra rygestopkampagnen ”Hver eneste cigaret skader dig” er tilsyneladende trængt igennem til befolkningen. 62 procent siger, at de i høj grad og 30 procent, at de i nogen grad tror, at hver eneste cigaret er skadelig for mennesker, der ryger. Kampagnen fortsætter i perioden 28. december 2011 til 16. januar 2012, hvor Stoplinien 80 31 31 31 forventer stor travlhed som følge af alle nytårsforsætterne.

Yderligere oplysninger: Sundhedsstyrelsen, Jørgen Falk 20 13 69 31, Lungeforeningen, Anne Brandt, tlf. 22 56 30 92, Kræftens Bekæmpelse, Hans Storm, tlf. 21 42 40 68 og Hjerteforeningen, Charlotte Kira Kimby, tlf. 29 62 00 79.

Yderligere materiale fra undersøgelsen:

Danskernes rygevaner 2011 - Frekvensfordelinger
Danskernes rygevaner 2011 - Metodenotat

Undersøgelsen er gennemført af analysebureauet Epinion som en webanalyse i ugerne 48, 49 og 50 i 2011. Der er gennemført 5060 interview. Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, uddannelse og region.