Stærkt udspil for lungerne | Lungeforeningen
×
×

Stærkt udspil for lungerne

Printer-friendly version

Pressemeddelse fra Lungeforeningen 21. august 2014:

Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle, sådan lyder regeringens sundhedsudspil ”Jo før, jo bedre”.

Lungeforeningens bestyrelsesformand, Johannes Flensted-Jensen, er begejstret for udsigten til at mennesker, der lever med en lungesygdom, kan se frem til en styrket indsats.

I udspillet er Lungeforeningen særligt glad for, at regeringen vil give borgere med lungesygdomme som f.eks. KOL og børneastma mere ensartede behandlingstilbud, og bedre muligheder for KOL-patienter til at holde øje med sygdommen hjemmefra vha. telemedicin.

Samtidig vil udspillet styrke almen praksis’ evne til at opdage borgere med en lungesygdom. Desuden foreslår regeringen en særlig indsats for at identificere og udrede børneastma.

- Dette er det bedste, der er sket for lungepatienter længe. Det er rigtigt gode tiltag, som vi mener vil have stor virkning - og hjælpe rigtigt mange mennesker, siger bestyrelsesformand i Lungeforeningen, Johannes Flensted-Jensen.

I regeringens sundhedsudspil er der også rigtig gode målsætninger om indlæggelser og genindlæggelser.

- En systematiseret tidlig opsporing vil gavne lungepatienter generelt: KOL og astma, men også de sjældne lungesygdomme. Regeringens sundhedsudspil i dag er en glimrende opfølgning på regeringsaftalen med regionerne sidste år. Samlet set vil det give bedre liv og længere liv for lungepatienter - og dermed være en markant indsats mod ulighed i sundhed, afslutter Johannes Flensted-Jensen.

Læs også
"Jeg er meget spændt på hvad det kan føre til" på b.dk
"Regeringen vil afsætte 1,5 milliarder til kronisk syge danskere" på politiken.dk
"Nærhed giver KOL-ramte livskvalitet og længere liv", Ritzau telegram på information.dk
"Vi belaster samfundet med vores sygdom" på b.dk

Se tv
"Mød Hanne der lider af KOL" på b.dk/tv
Se indslag om regeringens sundhedsudspil fra TV Avisen, 21. august 2014, på dr.dk

Flere kommentarer fra Lungeforeningen:
Milliardpakke på vej på lunge.dk
Helbredstjek virker på lunge.dk

Se kommentarer facebook

Uddrag af udspillet (s. 27)
”National satsning for mennesker med lungesygdomme"
En ny satsning på lungeområdet skal løfte indsatsen for patienter med sygdomme som KOL og børneastma. Indsatsen for at opdage sygdommen tidligt skal styrkes bl.a. med målrettede sundhedstjek. Og samtidig skal der i almen praksis gennemføres et større antal lungefunktionsmålinger blandt borgere, der er i risiko for at udvikle en lungesygdom. Borgere, der får konstateret f.eks. KOL, skal have en forløbsplan for KOL-patienter, som klart beskriver, hvilken behandling de kan forvente.

Samtidig skal telemedicinsk behandling, der støtter KOLpatienter i at håndtere deres sygdom og blive behandlet derhjemme, udbredes til hele landet. Det betyder konkret, at patienten kan slippe for besværlige ture til sygehuset og i stedet modtage besøg af f.eks. en hjemmesygeplejerske i eget hjem. For at sikre, at forløbsplanerne giver resultater for patienterne, vil regeringen sørge for, at der følges op på mål og resultater for patienter med lungesygdomme. F.eks. i forhold til lægemiddelforbrug og sygehusindlæggelser. Den målrettede opfølgning skal bl.a. understøtte, at de gode løsninger spredes hurtigt.

Endvidere indføres et systematisk undersøgelsesprogram for astma. Hvert femte barn i førskolealderen og hvert tiende skolebarn har i dag børneastma. Astma er i dag den hyppigste kroniske sygdom hos børn. De praktiserende lægers kompetencer til at identificere og udrede sygdommen skal derfor forbedres, og samarbejdet mellem de praktiserende læger og den kommunale sundhedstjeneste skal styrkes.

Læs også "Regeringen vil investere 5 milliarder kroner i bedre sundhed" på sum.dk

Læs mere i selve udspillet ”Jo før, jo bedre”.