×
×

Stort skridt for lungesagen

Fusion mellem Lungepatient.dk og Danmarks Lungeforening

Pressemeddelelse fra Lungeforeningen:

To af de største og ældste lungeforeninger i Danmark, LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening fusionerer og samler nu kræfterne i én forening. Navnet på den nye forening er Lungeforeningen.

Fusionen understøtter strategien i det tidligere Danmarks Lungeforening om at samle kræfterne på lungeområdet, hvor det helt klare mål er en national, forpligtende lungeplan for alle lungesygdomme og flere ressourcer til patientstøtte og rådgivning.

- LungePatient.dk og Danmarks Lungeforening fusionerer som led i en visionær strategi for lungeområdet. Den nyligt afgåede regering afsatte 250 mio. på finansloven 2015 til en særlig lungesatsning omkring tidlig opsporing af lungesygdomme og et særligt fokus på børneastma. Det er vi naturligvis meget glade for, og nu bidrager vi selv fra egne rækker med enighed og sammenhold, så vi kan nå endnu længere på hele lungeområdet, siger tidligere bestyrelsesformand i Danmarks Lungeforening, Johannes Flensted-Jensen.

Én forening for lungerne
Lungeområdet står overfor flere store udfordringer. Et stort antal mennesker har en lungelidelse men ingen diagnose. Der mangler sammenhæng i behandlingen af de over 700.000 mennesker med lungesygdomme i Danmark, og der uddeles alt for få midler til lungeforskning.

Det er på baggrund af bl.a. disse udfordringer, og strategien om én stærk forening på lungeområdet, at de to foreninger nu går sammen.

Historien bag
Fusionen af de to foreninger til Lungeforeningen blev formelt set være en realitet 1. juli 2015.

- Begge foreninger har en lang historik bag sig og har arbejdet for lungesagen med et utroligt højt engagement. Det vil vi værne om i den nye forening, hvor vi vil fortsætte den positive udvikling, som allerede er skabt omkring lungesygdomme gennem vores arbejde lokalt og nationalt, siger tidligere landsformand for LungePatient.dk, Helge Petersen.

LungePatient.dk (tidligere Lungeforeningen Boserup Minde) blev oprindeligt grundlagt i 1903 af en kreds af tuberkuloseramte på det daværende Boserup Sanatorium ved Roskilde. Foreningen har, med base på Fyn, de senere år været båret primært af frivillige kræfter med et stærkt afsæt i at hjælpe lungepatienter og tilbyde dem sociale aktiviteter, leje af sommerhuse og meget andet.

Danmarks Lungeforening blev grundlagt i 1901 med det formål at bekæmpe tuberkulose, som dengang var en væsentlig årsag til mange dødsfald. Siden 2010 har foreningen i en offensiv strategi arbejdet med at tilbyde flere og flere aktiviteter og nye services til lungepatienter og deres pårørende, samt med at opnå den nødvendige, politiske opbakning til en øget indsats på lungeområdet.

Vil kæmpe for bedre vilkår
Den nye forening, Lungeforeningen, vil være et talerør for alle lungepatienter og deres pårørende. Den vil være en patientforening, der tilbyder patientstøtte, hjælp og rådgivning til de mange hundredetusinde danskere, som lever med en lungesygdom tæt inde på livet.

Lungeforeningen vil kæmpe for bedre vilkår og mere anerkendelse af lungesygdomme i Danmark. Ambitionen er, at alle mennesker med en lungesygdom skal sikres optimal behandling og et godt liv med sygdommen.

- Mennesker med en lungelidelse, unge såvel som ældre, har hårdt brug for en forbedret indsats, og der er behov for flere forebyggelsesindsatser på lungesygdomme. Derfor venter en ny og spændende fremtid for den nye forening, siger den nyvalgte bestyrelsesformand for Lungeforeningen, Johannes Flensted-Jensen, som også er åben over for flere fusioner eller lignende sammenlægninger og alliancer med andre for at styrke arbejdet på lungeområde.

FAKTA

LungePatient.dk
LungePatient.dk (tidligere Lungeforeningen Boserup Minde) blev grundlagt i 1903 af en kreds af tuberkuloseramte på det daværende Boserup Sanatorium ved Roskilde. Foreningen har altid været båret primært af frivillige kræfter med et stærkt afsæt i at hjælpe lungepatienter og tilbyde dem sociale aktiviteter, leje af sommerhuse og meget andet. Foreningen har siden 1976 også drevet rekreationshjemmet Glamsbjerg på Fyn som specialhjem for lungesyge. Siden 1989 har foreningen drevet Glamsbjerg som ferie- kursus og rekreationshjem.

Danmarks Lungeforening
Danmarks Lungeforening blev grundlagt i 1901 med det formål at bekæmpe tuberkulose, som dengang var en væsentlig årsag til mange dødsfald. Foreningen ejede og drev bl.a. flere kystsanatorier rundt om i landet, som tilbød pleje og behandling. Foreningen ejer stadig ét enkelt, tidligere kystsanatorie ved Hjerting i Esbjerg, der i dag drives som en døgninstitution til børn, som har brug for et pusterum fra hverdagen. Her tilbydes børnene et 8-ugers ophold i gode og sunde omgivelser. Efter tuberkulosens udryddelse i Danmarks skiftede foreningen fokus til også at omfatte andre lungesygdomme. Og siden 2010 har Danmarks Lungeforening i en offensiv strategi udviklet sig til en moderne patientforening, der med udgangspunkt i patienternes behov for hjælp og støtte, arbejder for at udvikle flere og flere aktiviteter og nye services, få den nødvendige, politiske opbakning og sikre moderne kommunikationsstrømme.

Danmarks Lungeforenings Fond
Danmarks Lungeforenings Fond støtter lungeforskning, der er med til at forbedre forebyggelse, behandling af lungesygdomme og skaber dyrebar viden om lungerne. Fonden uddeler gennemsnitligt 1,5 millioner kroner om året.

Børnelungefonden
Som en særlig målrettet indsats for bl.a. at øge midler til lungeforskning og generelle aktiviteter for lungesyge børn og unge, lykkedes det på Danmarks Lungeforenings initiativ at rejse de nødvendige midler til at stifte en børnelungefond i 2014. Børnelungefonden er en selvstændig fond, hvis formål er at støtte forskning, aktiviteter og rådgivning til familier med lungesyge børn og unge.

Læs mere på www.lunge.dk

Kontaktinformation:
PR- og kommunikationschef Birgitte Skøtt Lenstrup, mobil 22 56 65 15, e-mail bsl@lunge.dk